To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך -מטות מסעי | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - מטות

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: פורים
פורים
מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
כשהמן הרשע מגיע לאחשורוש בבקשה לתלות את מרדכי אחשוורוש מכין לו מעין "משפט צבאי - שדה" • אחשורוש בתקן שופט ותובע, ואחד מו הסריסים עד מדינה נגד.. המן • מי היה אחד מן הסריסים שתקע את המסמר האחרון במפלת ..
להמשך
פורים
 
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
מי רצה למנוע את פרסום וכתיבת מגילת אסתר לדורות - ומדוע ? • ומדוע אסתר התעקשה על מחיית עמלק בתורה - נביאים - וכתובים • כשהגויים מודים שהיהודים מכים בשונאיהם מתוך הגנה עצמית אין אנו צריכים להיות יותר ..
להמשך
פורים
 
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
כל סיפור המגילה הוא תמוה ולא הגיוני בעליל • במיוחד החל מבקשתו המוזרה של אחשוורוש להביא את ושתי • וכל הדין ודברים המוזר בין אחשוורוש לושתי שהסתיים בהוצאתה של האחרונה להורג
להמשך
פורים
 
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא נפוליאון בונפרטה | פורים
מדוע כשרבי עקיבא רצה לעורר את תלמידיו פתח בשאלה: "מפני מה זכתה אסתר למלוך על 127 מדינות" ? • ומה הקשר בין שרה אימנו ע"ה לאסתר המלכה • ולמה נפוליאון בונפרטה ישן בקושי שעתיים בלילה ?
להמשך
פורים
 
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
מדוע אנו צמים בתענית אסתר בעוד תעניתה האמיתית של אסתר הייתה בכלל בימי ניסן ? • גם ביום י"ג באדר עמדו כל עם ישראל בתענית אך לא תענית אסתר • מוסר גדול : הניצחון על אוייבי ישראל רק לאחר תענית זעקה ותפילה
להמשך
פורים
 
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
לכל אחד מאיתנו יש דבר שמעיק עליו הן בפרנסה בריאות וכדו' מהי הסגולה המיוחדת שיש ביום תענית אסתר ? • והאם מותר להתרחץ או להסתר ביום תענית אסתר • בגדים מיוחדים לקראת יום פורים ומגילת אסתר
להמשך
פורים
 
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט הבינלאומי | פורים
לא פעם אנו מוצאים מנהיגי ציבור ובמיוחד מערכת המשפט שמפרשים ומחוקקים חוקים בהינף יד ומבטלים אותם באותה מהירות • אצל פרעה והמן הגזירה של להשמיד להרוג ולאבד ניתנה במחטף ובמהירות אך לבטלה... פה כל הליכי ..
להמשך
פורים
 
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
ענייני שבת שקלים והלכות מחצית השקל - מאיזה גיל צריך לתת מחצית השקל? בתקופת המקדש והיום,
להמשך
פורים
 
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
האם חובת השמחה "משנכנס אדר מרבין בשמחה" היא כבר מראש חודש אדר א' ? • והאם כניסת חודש אדר היא כבר מיום המולד עוד קודם ראש חודש ? • יש שמחה שהיא שמחה קטנה ויש שמחה גדולה שמתרבה בחודש זה
להמשך
פורים
 
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
ה טעם מנהג התחפושות בפורים והאם יש קשר בין המנהג להתחפש לבין מתנות לאביונים • והאם יש מקור ביום פורים לשים מסיכה ? • מתנות לאביונים ומשלוח מנות התשובה ההולמת להמן הרשע
להמשך
פורים
 
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
המן האגגי נפל ונכשל באופן על טבעי למתבונן לעומק של מגילת אסתר • במקום שהמן יעשה "חשבון נפש" איך הוא מתרסק כל כך מהר, הוא העדיף לתלות זאת ב"מקרה" ולא שזה יד ההשגחה העליונה • המן היה כל כך בטוח שהכל ..
להמשך
פורים
 
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
איך הביך המלבי"ם את המשכילים שרצו להתל בו ולעשות מהרב חוכא והיתלולא ? • איך "החזיר" המלבי"ם את ה"משלוח מנות" המיוחד שקיבל ? • חכמת ודעת תורה
להמשך
פורים
 
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
על מה הייתה מבוססת השמחה של המן הרשע על כך שבחודש אדר מת משה רבנו ? • וכי המן לא ידע גם כן שמשה נולד בז' באדר ? • צדיקים במיתתם קרויים חיים
להמשך
פורים
 
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
מה הפחד שיש בציבור מפני "חובשי כיפות" בתפקידי הביטחון ובעמדות מפתח ? • המסירות שהיה בכל דור ללכת דווקא עם כיפות אף בימי הנאצים ימ"ש • להיות גאים להיות יהודים !
להמשך
פורים
 
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
מה המוסר והלקח החשוב שאפשר לקחת בעת קריאת המגילה • מהו הרמז שטמון בדין "הקורא את המגילה למפרע לא יצא" • ואיך אפשר לומר שבגלל קריאת מגילה העולם עומד
להמשך
פורים
 
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | פורים
עיקר "מתנות לאביונים" כנגד החסד שעשה עמנו הקב"ה • ומדוע דווקא נקרא "מתנות לאביונים" ולא "צדקה לאביונים " • לימוד זכות שעושים בשמיים כשמקיימים בהידור משלוח מנות ומתנות לאביונים • ומה זו הגדרה ההלכתית ..
להמשך
פורים
 
משנכנס אדר מרבים בשמחה מאימתי בחודש אדר מתחילה השמחה ? | חודש אדר - פורים
מאימתי מתחילים בשמחה של חודש אדר? מדוע אמרו חז"ל "משנכנס אדר" ולא אמרו "באדר מרבים בשמחה"?
להמשך
פורים
 
פרשת זכור - האם וכיצד מכים ב''עמלק'' | פורים
"מחה תמחה את זכר עמלק" ימהו מקור המנהג לרקוע ברגלים על הקרקע בעת השמעת שמו של עמלק או המן ? • איך מוחים את זכר עמלק כראוי • לזכור ולא לשכוח !
להמשך
פורים
 
רק משלוח מנות תוצרת הארץ ! | פורים
על אותם המשלחים מנות ממאכלים של חוץ לארץ קורא אני את הפסוק: "שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים" - וכי למה שיהודים לא יתפרנסו?! • לפרנס ולקנות רק מבני ..
להמשך
פורים
 
ההבדל בין המן הרשע לפרעה האכזר | פורים
בפורים אנו מחויבים למחות את זכר המן האגגי • לעומת זאת על רשע לא פחות אכזר - פרעה, לא נצוטנו למחות את שמו כמו המן הרשע • האם לפרעה יש פרוטקציה שאין להמן ?
להמשך
פורים
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת מטות מסעי התשס"ו

להמשך
קול צופייך - פרשת מטות מסעי ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת פינחס - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת פינחס התשס"ו

להמשך