To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: מטות
מטות
בקדושה וטהרה | פרשת מטות
מה יותר קדוש - הציץ שהיה על מצחו של כהן גדול או תפילין ? • ואיך יכול היה פינחס להילחם באוייבים כשארון הברית בידו • ומה המעלה יש באדם שלא מסיח דעת מתשמשי קדושה ונזהר בקדושתם
להמשך
מטות
 
טומאת גוי ובגדיו | פרשת מטות
האם בגוי יש מושג של "טומאה" ו"טהרה" ? • והאם ייתכן מצב שבגדי הגוי נטמאו אך הוא עצמו לא נטמא • ההבדל בין יהודי לגוי – ומדוע ביהודי שייך טומאת מת
להמשך
מטות
 
חשבון הנפש בקבלת ייסורים | פרשת מטות
מדוע באים על היהודי ייסורים וצרות – ועל מה יתלה שבאו • חומרת ביטול תורה • ומהו הרמז שיש לנו בפסוק שמדבר בענייני הגעלה לעניין ייסורים
להמשך
מטות
 
לשחרר את הסתימות | סיפור פרשת מטות
מה החומרא של רבי יעקב מוצפי על חמץ בצנרת הכיור ? • מה התרחש לאדם שהתלוצץ על החומרא הזו - כשהוכיחו לו מהשמיים שהוא טועה • ה' חס על כבודם של הצדיקים
להמשך
מטות
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך