To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: חוקת
חוקת
חינוך ילדי ישראל | פרשת חוקת
האם מצוות שכליות ככיבוד הורים גם מחייבות הכרה במי שציוה אותם? • ומה הדאיג את מרן הרב באופן חינוכם של ילדי ישראל • בחינוך של מי צריך היום להשקיע יותר של המורים או של התלמידים?
להמשך
חוקת
 
כהן לעולם סיפור | סיפור פרשת חוקת
באיזה פעלול ניסה כהן שיתיר לו מרן הרב להתחתן עם גרושה • האם כהן שפסול לעבודה נפסל מלהיות כהן לגמרי ? • פעם כהן תמיד כהן להבדיל מפרה אדומה - תמימה
להמשך
חוקת
 
הפרשה שעוקרת את פרשת קורח | פרשת חוקת
מה תפקידה של פרשת חוקת שמגיעה ישר אחרי פרשת קורח • מצוות פרה אדומה באה לטהר את האויר ממחלוקת • קבלת התורה מתמימות מלאה
להמשך
חוקת
 
חיצוניות ופנימיות | פרשת חוקת
מה מלמדת אותנו התורה בכך שמצווה לבדוק את הפרה מכל מום • מכמה בעיות טריפה בודק אותה הכהן • מדוע יש להתבונן גם בפרה בפנמיותה אם היא טריפה –מדוע דווקא הכהן • מוסר השכל
להמשך
חוקת
 
תלונות כנגד מצות ביכורים | פרשת חוקת
מדוע עם ישראל בהזכירם את השלילה שבמצבם הזכירו דווקא – תאנה, גפן, רימון • ומדוע כשיהודי מביא ביכורים מוזכר עניין " תאנה שביכרה, אשכול שביכר רימון שביכר" ולא שאר פירות משבעת המינים • תיקון חטא המרגלים ..
להמשך
חוקת
 
מצוות התורה - חוקה ללא טעם ?! | פרשת חוקת
מה הקשר שבין סוף פרשת קורח לתחילת פרשת חֻקַת? • עלינו לקבל את דיני התורה כחוקה ממש, בתמימות, כי כך ציוונו ה' יתברך שמו ויתעלה, ללא שום ניסיון לתת טעמים
להמשך
חוקת
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך