To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
שו``ת רדיו
 
מועדים וזמנים
 
דיני ממונות
 
כיבוד הורים
 
הפרשת חלה
 
צניעות
 
כשרות
 
צדקה
 
תרומות ומעשרות
 
ראש חודש
 
שינת האדם
 
עירוב תבשילין
 
ארץ ישראל
 
שבת
 
לימוד תורה
 
קריאת שמע
 
בית הכנסת
 
נטילת ידיים
 
תפילה וספר תורה
 
שונות
 
ברכות
 
פורסמו לאחרונה בנושא: שאלות ותשובות
 שו``ת רדיו שו``ת רדיו
 מועדים וזמנים מועדים וזמנים

צפו בתשובות בוידאו

וידאו משיעור שהתקיים בישיבת מכון מאיר, בו ענה מרן הרב לשאלות בענייני חג הפסח

פסח
 

התשובות ניתנו ע"י מרן הרב לשואלים 
בשיעור של שאלות ותשובות עם הציבור שנערך בבית הכנסת מנחת יהודה בירושלים

האזינו לשאלות ותשובות עם הרב מרדכי אליהו בענייני חג הפסח

 

פסח
 
 דיני ממונות דיני ממונות

תשובה:
במקרה שאדם לא שילם כרטיס נסיעה, לכאורה פשוט הדבר  שצריך לשלם למשרדי חברת האוטובוסים את הכסף ובזה השיב את ..

אדם שהעלה את בנו לאוטובוס והערים על הנהג ולא שילם, האם צריך להשיב? והאם מועילה התשובה?
דיני ממונות
 

מהדין, כיוון שאינך יודע כיצד להשיג את אותו אדם, אינך חייב להחזיר. אך מהיות טוב, ראוי שתקנה תשמישי קדושה (סידורים, תפילין וכדו') באותו סכום אותו ..

אדם שבהיותו ילד גנב מחבר כסף. כיום, לאחר שגדל, רוצה לחזור בתשובה על מעשיו ולהשיב את הגזילה אך אינו יודע היכן ניתן להשיג את אותו חבר ממנו גנב. כיצד ..
דיני ממונות
 
 כיבוד הורים כיבוד הורים

א. אסור לבן לקרוא בשם אביו ובשם אמו אלא אומר אבי מורי פלוני אמי מורתי פלונית.
ב. כאשר שואלים אדם לשם אביו (או אמו) אומר אבי מורי פלוני ואם אינו ..

אדם שנשאל לשם אביו בבית הכנסת בעליתו לתורה או במוסד ציבורי האם רשאי לומר את השם בלבד?
כיבוד הורים
 

התורה אומרת: "כבד את אביך ואת אמך" וגם: "איש אמו ואביו תיראו", וחז"ל ביארו בגמרא שיש הבדל בין מורא לכיבוד, וחלק מהמורא הוא לא לעמוד או לשבת במקום ..

האם מותר לבן או לבת לשבת על כסאותיהם של אחד מההורים, ומה הדין אם ההורים אינם נמצאים במקום?
כיבוד הורים
 
 הפרשת חלה הפרשת חלה

אם לא הפרישו מן הבצק חלה ובכל הנאפה יש שיעור חלה - יש "לצרפן לחלה" דהיינו לחבר את כל הנאפה יחד כדי לחייבו בחלה, בתוך ארון או ..

אישה ששכחה להפריש חלה וכבר אפתה את העיסה, מה עליה לעשות?

הפרשת חלה
 

עיסה שנילושה  עם ביצים או במי פירות בלבד ללא מים, יפריש חלה בלי ברכה ולא ישרוף אותה אלא יניחנה להתייבש כאבן. 

עיסה שנילושה במי פירות בלבד, האם חייבת בחלה?

הפרשת חלה
 
 צניעות צניעות

צפו בתשובה בוידאו

 

כבוד הרב ערב טוב.

רציתי לשאול את כבודו ..

האם מותר לאשה לחבוש פאה נכרית ? במידה וכן, באלו תנאים ?

צניעות
 
 כשרות כשרות

צפו בתשובה בוידאו

האם חייל יכול  להקל בהלכות מסוימות בזמן שירות צבאי כגון בשר חלק ובישולי עכו"ם, ואם כן האם יש הבדל בין חייל המשרת ..

כשרות
 
 צדקה צדקה

מכיון שאתם יושבים ולומדים, אז כדאי לכם ללמוד בפרק ד' הלכה ה' במשניות שקלים וברמב"ם פרק ג' על הלכה זו מחלוקת בית שמאי ובית ..

השאלה נשאלה ע"י הרב אליה סרור, יו"ר עמותת "אורות הכרמל".

שלום לכבוד ..

צדקה
 
 תרומות ומעשרות תרומות ומעשרות

לפני שיפריש תרומות ומעשרות, טוב שיזלף מעט מים על הפירות המיועדים להפרשה ויגע בהם בידיו, כדי שיטמאו. 

האם יש להרטיב את הפירות קודם הפרשת תרומות ומעשרות?

תרומות ומעשרות
 

תרומה גדולה ותרומת מעשר אינן נאכלות אלא לכוהנים טהורים, ובזמן הזה כולנו בחזקת טמאי מתים, ואסורות בזמנינו לאכילה גם לכוהנים, ויקברן או ..

האם כיום יכולים הכוהנים לאכול תרומה גדולה ותרומת מעשר?

תרומות ומעשרות
 
 ראש חודש ראש חודש
"יהי רצון" שאומרים בר"ח, רבים הם שאינם אומרים אותו כלל, כי יש חשש מי חברו. במקום זה אומרים: "בריך שמיה", ובפרט ביום שבת, שבין כה אומרים "בריך שמיה", ..
ר"ח שחל בשבת, האם נוהגים לומר בהוצאת ספר תורה את ה"יהי רצון" שאומרים בכל ראש חודש?
ראש חודש
 
בארץ נהגו לא לברך על ההלל כאשר לא גומרים את ההלל, כגון: בראש חודש או בחול המועד פסח, אלא מברכים רק כאשר אומרים הלל שלם. אמנם מנהג בני אשכנז וחלק ..
האם צריך לברך על הלל שאינו שלם, כגון: בראש חודש וחול המועד?
ראש חודש
 
 שינת האדם שינת האדם
ייזהר שלא יישן מיד לאחר שאכל אלא ימתין מעט מגמר אכילתו - וישן. וכל זה הוא אם אכל דבר המתעכל מהר, אך דבר שאינו מתעכל מהר - ימתין שלוש עד ארבע שעות.
כמה זמן ראוי להרחיק מארוחת ערב לשינת הלילה?
שינת האדם
 
ישתדל לישון מתוך דברי תורה, וטוב שיהרהר בפסוקים שאומר בקריאת שמע שעל המיטה, ואם אינו יכול- יהרהר באותיות האל"ף בי"ת. נהגו לומר קודם השינה: "דוד מלך ..
במה ראוי להרהר לפני שנרדמים?
שינת האדם
 
 עירוב תבשילין עירוב תבשילין
מהדרים לאכול את התבשיל בסעודה שלישית. ויש נוהגים להניח את הפת על השולחן כלחם משנה בערב ובבוקר ואוכלים אותו בסעודה שלישית לחיבוב מצוה.
מתי הזמן הטוב ביותר לאכול את ה''עירוב תבשילין''?
עירוב תבשילין
 
 ארץ ישראל ארץ ישראל

צפו בתשובה בוידאו

האם מותר להקים חווה חקלאית או ישוב בידיעה שלא יהיה שם מניין לתפילה?

ארץ ישראל
 

ריבונו של עולם הריני עומד\ת לפני מבחן ..

ארץ ישראל
 
 שבת שבת

כשנתפס גנב בשבת על ידי האם מותר לי ללכת לתחנת המשטרה בכדי להגיש תלונה במהלך השבת? בידיעה שאני גורם לשוטר לכתוב את ..

שמירת שבת
  0

צפו בתשובה בוידיאו

האם מותר בשבת לטבול במקווה שהמים בו חמים?

שמירת שבת
  0
 לימוד תורה לימוד תורה

כתוב שיש הלכות שהאשה חייבת ללמוד אותן, ועל כן האשה מברכת בכל בוקר ברכת התורה: "אשר נתן לנו את תורתו". יש הרבה הלכות שאשה צריכה ללמוד ..

אנו נמצאים בדור שיותר ויותר נשים עוסקות במגוון מקצועות החל מרפואה, עריכת דין, מחשבים וכו'. מצד השני יש יותר תעוזה וחשק ..

לימוד תורה
 

צפו בתשובת מרן הרב לשואל בוידאו בסיום השיעור

בעל תשובה בתחילת דרכו הרוחנית.. ורוצה להתחיל ללמוד תורה.. האם יתחיל בלימוד גמרא ופלפולים או שיתחיל בלימוד הלכה?..

לימוד תורה
 
 קריאת שמע קריאת שמע
אסור לשבת גם לפני אדם שקורא קריאת שמע, ודינו כדין המתפלל תפילת י"ח.
האם האיסור לשבת ליד המתפלל הוא דווקא באדם שמתפלל תפילת שמונה עשרה ?
קריאת שמע
 
 בית הכנסת בית הכנסת

אדם הנודר ואינו משלם עובר על שני איסורים: א. איסור מדין נדר בינו לבין הקב"ה. ב. איסור מדין גזל בית הכנסת, כיוון שאדם אחר היה קונה ומשלם, לכן, רשאי ..

בבית הכנסת שבו מוכרים את העליות לתורה ואחד מהמתפללים התחייב לשלם סכום מסויים. ועד בית הכנסת פנה כמה וכמה פעמים לאותו אדם, אך כל פעם הוא מתחמק מלשלם ..
בית הכנסת
 

צפו בתשובה בוידאו

בשכונתינו ישנם שני בתי כנסת סמוכים אבל בשעות הבוקר בשניהם אין מניין לתפילת שחרית, השאלה היא אם מותר לסגור אחד מהם כדי ..

בית הכנסת
 
 נטילת ידיים נטילת ידיים
מותר לומר "מודה אני" מיד בקומו משנתו ואין צריך לזה נטילת ידיים.
האם מותר לומר "מודה אני" קודם נטילת ידיים?
נטילת ידיים
 
נטילת ידיים של בית הכסא קלה יותר מנטילת ידיים של שחרית, כיוון שרוח רעה השורה בלילה קשה יותר מרוח הרעה השורה בבית הכסא, ולכן אין צריך ליטול מכלי ..
מהו ההבדל בין נטילת ידיים של הבוקר לנטילת ידיים אחרי שאדם יוצא מבית הכסא?
נטילת ידיים
 
 תפילה וספר תורה תפילה וספר תורה

 

כהן שמחלל שבת בפרהסיה, אסור לו לעלות לתורה. אך אם בכל זאת עולה הוא לתורה בחוזקה, אין לצאת מבית הכנסת כאשר הוא ..

 

ברצוני לשאול את מעלת כבודו: מה אומרת ההלכה – האם כהן המחלל שבת ..

תפילה וספר תורה
 

צפו בתשובה בוידאו

א. פתח בלי משקוף שמגיע עד למעלה - נחשב למקום בלי משקוף ולכן פטור ..

א. האם צריך לקבוע מזוזה בפתח בלי משקוף והאם יש הבדל בין מקום שיש בו דלת לאין בו דלת?

ב. ..

תפילה וספר תורה
 
 שונות שונות

צפו בתשובה בוידאו

האם מותר או אפילו מומלץ ללמוד בצוותא דתיים ושאינם דתיים, לימוד יהדות במרכזי תרבות ? ומה הדין לגבי בני נוער ?

שונות
 

דברי תורה הנמצאים בעלונים, ביטאונים וכדו' אסור למחזר אותם לשימוש אחר אלא הם טעונים גניזה. הדרך הטובה ביותר היא להכניסם לשקית ניילון קשיח ולקוברם ..

מדי שבוע אנחנו מקבלים כמויות גדולות של עלוני פרשת שבוע וכדו'. בנוסף, ישנם אנשים שמביאים לבית הכנסת גניזה מביתם. במצב שנוצר, תוך כמה ימים אין אפשרות ..
שונות
 
 ברכות ברכות

צפו בתשובה בוידאו ..

יש ברכות מיוחדות על טובות שהקב"ה נותן (כמו שפוגש את חבירו אחרי שלושים יום, הרואה ערי ישראל ביישובן וכדו') האם ..

ברכות
  0

תשובה: א. לחמניות מתוקות - אם נכר טעם המתיקות מברכין עליהן "בורא מיני מזונות" ולבסוף מעין שלוש - למנהג הספרדים.
ב. לאשכנזים - לחמניות אלו הם פת ..

האם אפשר להשתמש בחלה מתוקה ללחם משנה? והאם אין מכשול בהגשת לחמניות מתוקות בסעודות?
ברכות
 
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך