To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
ויקרא
 
צו
 
שמיני
 
תזריע
 
מצורע
 
תזריע מצורע
 
אחרי מות
 
קדושים
 
אחרי מות - קדושים
 
אמור
 
בהר
 
בחוקותי
 
בהר בחוקותי
 
שיעורים בנושא: ויקרא
 ויקרא ויקרא
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשנ''ח - הלכות פסח
מה המיוחד במצוות קידוש החודש • מדוע יש מצווה למנות דווקא לפי חודשים עבריים • מהם המנהגים בקריאת פרשת החודש כשחל ר"ח בשבת • מתי מותר להקדים את זמן בדיקת חמץ • כיצד מכשירים סכינים? מהם המקומות שצריך ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ברכת האילנות - ובדיקת חמץ
מה מבטא חג הפסח ביחס עם ישראל כלפי הקב"ה • איזה דינים נוהגים מראש חודש ניסן • כיצד ניתן לקיים ברכת האילנות בצורה המהודרת ביותר • כל דיני בדיקת חמץ
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ט
 צו צו
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ח - הכשרת כלים, ביעור מעשרות, שבת הגדול
מה הקשר בין פרשת צו לפסח • כיצד מכשירים את כל סוגי הכלים מהחמץ לקראת חג הפסח • מהי צורת ההגעלה • צורת ניקוי והכשר התנור והכיריים • האם ניתן להכשיר כלי זכוכית ? • הקדמה לדיני ביעור מעשרות
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
"והיא שעמדה"- מדוע בכל דור רוצים שונאי ישראל להשמיד את עם ישראל • הזמנים שבהם חמץ אסור באכילה ובהנאה • כיצד יש לנהוג עם כלים שבישלו בהם חמץ • איך מתבצע הלכה למעשה הכשרת כלים שונים שבאו במגע עם חמץ • ..
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ט
 שמיני שמיני
קול צופייך - ערב פסח - תשנ''ח - הגדה של פסח, בדיקת חמץ, ערב פסח וליל הסדר
מה פירוש הקטע של "הא לחמא עניא" המובא בתחילת הגדה של פסח • מבצעים מכירת החמץ כדת וכהלכה • צורת בדיקת חמץ • כל המצוות בערב פסח • ההדרכה המפורטת ביותר לכל המצוות בליל הסדר
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמיני - תשנ''ח - דיני ביעור מעשרות
מהי ההגדרה ההלכתית ל " וידוי מעשרות " • כל הלכות עירוב תבשילין • דין חמץ שנמצא בחג • איזה ניסים נעשו על ים סוף ? • מדוע הקב"ה השאיר את פרעה חי אחרי קריעת ים סוף? • שביעי של פסח
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
 תזריע תזריע
קול צופייך - פרשת תזריע - תש''ס - הכשרת כלים של פסח
כיצד מוכיחה בדיקת החמץ על אהבת ה' ? • מדוע יש צורך בהכשרת כלים ? • איך פועלת הכשרת הכלים • צורת הכשרת כלי המטבח • המקום המומלץ להגעלת כלים
להמשך
תזריע
ניסן   תש"ס
קול צופייך - פרשת תזריע - תשס''ג - כללים בדיני הגעלת כלים
איך מתבצעת פעולת ההגעלה • כיצד מכשירים את כל סוגי הסכינים • מתי צריך להגעיל כלים גם במהלך השנה • כיצד מכשירים את המטבח לקראת חג הפסח
להמשך
תזריע
אדר   תשס"ג
 מצורע מצורע
קול צופייך - פרשת מצורע - תש''ס - חמץ ומצה
אימתי המצות נקראות "מצות שמורות" ואימתי מצות "רגילות" • להיזהר שמצה תהיה " לשם מצת מצווה " • מה דינה של מצה " עשירה " (קמח ומי פירות או יין) • מה העניין בנטילת ידיים לפני אכילת הכרפס • באלו דברים ..
להמשך
מצורע
ניסן   תש"ס
 תזריע מצורע תזריע מצורע
קול צופייך - תזריע מצורע - תשנ''ח - ספירת העומר
מהו הטעם שענייני טומאה וטהרה נסמכו לענייני כשרות החיות והבהמות • מעלת ימי ספירת העומר • האם כיום ספירת העומר היא מצווה מהתורה או מדרבנן • מהו הדין בשכח לספור ספירת העומר • וכיצד ימשיך לספור בשאר ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - תזריע מצורע תשנ''ט - הלכות הזכרת הטל וספירת העומר
מתי מפסיקים לבקש ולהזכיר על הגשמים • מה יעשה אדם שטעה בקיץ בתפילתו וביקש גשם במקום טל • ומה הדין אם מסתפק אם טעה או שהזכיר ושאל כהוגן • מהי המעלה המיוחדת שיש בספירת העומר • כמה מצוות מקיימים בספירה ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ט
 אחרי מות אחרי מות
 קדושים קדושים
 אחרי מות - קדושים אחרי מות - קדושים
קול צופייך - פרשת אחרי מות - קדושים - תשנ''ח - הלכות ספירת העומר, מוריד הטל, יום העצמאות
הדרך להגיע למדרגות גבוהות בקדושה • מה המטרה שמירת וקיום המצוות • כיצד יכולים לקיים את כל תרי"ג המצוות • מתי יש לקרוא קריאת שמע אם מתפלל ערבית לפני השקיעה - ומה יהיה הדין בימי העומר • כל דיני ..
להמשך
אחרי מות - קדושים
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת אחרי מות-קדושים תשנ''ט - ספירת העומר לנשים
מעלתם הגדולה של ימי ספירת העומר • האם נשים יוכולות לברך ולספור ספירת העומר • כל מנהגי ימי ספירת העומר • תספורת וגילוח הזקן בימי ספירת העומר • ברכתה של המצה אחרי חג הפסח
להמשך
אחרי מות - קדושים
אייר   תשנ"ט
 אמור אמור
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ח - חינוך הילדים
"מצות חינוך לילדים" מה מצווה זו כוללת • מהי הזהירות המופלגת שיש יותר עם ילדי הכוהנים • מדוע אסור לומר דברים שאינם אמת לילדים •מאלו איסורים צריך להפריש את הילדים • קדושת הכוהנים - האם כהן ראשי ..
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ט - ספירת העומר
מאימתי יכולים להתפלל תפילת ערבית • ומאימתי כבר אפשר לקדש ולסעוד בליל שבת • זמנה של מצוות ספירת העומר• כיצד ינהג אדם שמתפלל ערבית לפני שקיעת החמה ?
להמשך
אמור
אייר   תשנ"ט
 בהר בהר
קול צופייך - פרשת בהר - תשנ''ח - הלכות ומנהגי ל''ג בעומר
מצוות ספירת העומר ומצוות היובל • להיזהר לא להזכיר "ל"ג בעומר" ביום ה-33 עד שיספר בפועל • על מה חל מנהגי האבלות בימי העומר ? • עד מתי לא מסתפרים בימי העומר? • מעלתו הגדולה של רשב"י • מנהג הדלקת ..
להמשך
בהר
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בהר - תש''ס - קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה
דינו של קטן שהגדיל ונהיה בר מצווה בימי העומר • האם יכול קטן להיות מנוי לקורבן פסח ? • מה דינו של קטן בפסח שני • האם מי שחייב במצווה מדרבנן יכול לפטור את מי שחייב במצווה מדאורייתא?
להמשך
בהר
אייר   תש"ס
 בחוקותי בחוקותי
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תש''ס - רבי שמעון בר יוחאי
המעלה הנשגבה שיש בעמל התורה • מדוע הרומאים פחדו מרבי שמעון בר יוחאי • שיטתו של רשב"י בעניין זמן קריאת שמע של ערבית • שיטתו בעניין מוקצה בשבת ומה למדו ממנה הדרשנים • ההגדרה ודיני " ביטול כלי מהיכנו "
להמשך
בחוקותי
אייר   תש"ס
 בהר בחוקותי בהר בחוקותי
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשנ''ט - ל''ג בעומר ומעלת התנא האלוקי רשב''י זיע''א
מעלתו הגדולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א • מדוע נאלץ רשב"י לחזור לעוד שנה במערה • איזה אדם אינו פטור מלעבוד לפרנסתו • איך זה אפשרי לקיים מצוות תלמוד תורה גם בבוקר וגם בערב • באיזו מידה ..
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשס''א - דיני קדושת פירות שביעית בדמיהן
כיצד קדושת הארץ באה לידי ביטוי בשנת השמיטה ? • כיצד כסף נעשה קדוש בקדושת שביעית • דין תבשיל שהתבשל עם פירות או ירקות שקדושים בקדושת שביעית • כיצד ינהגו עם הקליפות של הירקות והפירות בשנת השמיטה
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"א
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך