To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: דברים
דברים
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב והלכות תשעה באב
מנהגי האבילות בימי "בין המצרים" מראש חודש אב • שבוע שחל בו תשעה באב בעניין : כיבוס, רחיצה, אכילת בשר ותחליפי בשר • סעודה המפסקת ואכילת שני תבשילים • אכילת סעודה נוספת קודם סעודה המפסקת.
להמשך
דברים
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל בשבת
תשעה באב שחל בשבת - לא נוהגים באותה שבת שום מנהגי אבלות • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת אוכל כסעודת שלמה בשעתו • צורת הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב
להמשך
דברים
אב   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ט - תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב
המשך דיני שלושת השבועות • מה אירע לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • דינים הנוהגים מראש חודש אב והלאה - כיבוס ולבישת בגדים מכובסים בימים אלו • שימוש בסדינם מכובסים • דיני רחיצה וגילוח
להמשך
דברים
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת דברים תש''ס - שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
בני ישראל במדבר ומלחמותיהם עם אומות העולם • ימי בין המצרים • מנהגי אבלות בבין המצרים • כיבוס - רחיצה - תספורת - משא ומתן • אכילת בשר ושתיית יין • הציפייה לבניין בית המקדש במהרה בימנו
להמשך
דברים
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת דברים - תשס''א - הלכות שבת ערב ט' באב
"שבת חזון" השבת שחלה בשבוע שחל בו תשעה באב • מתי יחליף בגדים לפני שהולך לבית הכנסת • סעודה מפסקת בסעודה שלישית • זמן בין השמשות במוצאי שבת • הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב.
להמשך
דברים
אב   תשס"א
קול צופייך - פרשת דברים - תשס''ג - דיני תשעת הימים
כבודו של משה רבינו מול עם ישראל • הנהגת משה רבינו יחד עם שופטים • משה רבינו מטיף מוסר לעם ישראל • לבישת בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב • רחיצה במים חמים וקרים בשבוע שחל בו תשעה באב • שבת חזון
להמשך
דברים
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת דברים - תשס''ד - הלכות תשעה באב
הדברים הקשים שאירעו לאבותינו בתשעה באב • דיני עשיית מלאכה בתשעה באב • מהות החמישה עינויים • דיני סעודה מפסקת • אמירת "עננו" ו"נחם" • הבדלה במוצאי תשעה באב
להמשך
דברים
אב   תשס"ד
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך