To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: דברים
דברים
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב והלכות תשעה באב
מנהגי האבילות בימי "בין המצרים" מראש חודש אב • שבוע שחל בו תשעה באב בעניין : כיבוס, רחיצה, אכילת בשר ותחליפי בשר • סעודה המפסקת ואכילת שני תבשילים • אכילת סעודה נוספת קודם סעודה המפסקת.
להמשך
דברים
אב   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל בשבת
תשעה באב שחל בשבת - לא נוהגים באותה שבת שום מנהגי אבלות • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת אוכל כסעודת שלמה בשעתו • צורת הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב
להמשך
דברים
אב   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ט - תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב
המשך דיני שלושת השבועות • מה אירע לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • דינים הנוהגים מראש חודש אב והלאה - כיבוס ולבישת בגדים מכובסים בימים אלו • שימוש בסדינם מכובסים • דיני רחיצה וגילוח
להמשך
דברים
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת דברים תש''ס - שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
בני ישראל במדבר ומלחמותיהם עם אומות העולם • ימי בין המצרים • מנהגי אבלות בבין המצרים • כיבוס - רחיצה - תספורת - משא ומתן • אכילת בשר ושתיית יין • הציפייה לבניין בית המקדש במהרה בימנו
להמשך
דברים
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת דברים - תשס''א - הלכות שבת ערב ט' באב
"שבת חזון" השבת שחלה בשבוע שחל בו תשעה באב • מתי יחליף בגדים לפני שהולך לבית הכנסת • סעודה מפסקת בסעודה שלישית • זמן בין השמשות במוצאי שבת • הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב.
להמשך
דברים
אב   תשס"א
קול צופייך - פרשת דברים - תשס''ג - דיני תשעת הימים
כבודו של משה רבינו מול עם ישראל • הנהגת משה רבינו יחד עם שופטים • משה רבינו מטיף מוסר לעם ישראל • לבישת בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב • רחיצה במים חמים וקרים בשבוע שחל בו תשעה באב • שבת חזון
להמשך
דברים
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת דברים - תשס''ד - הלכות תשעה באב
הדברים הקשים שאירעו לאבותינו בתשעה באב • דיני עשיית מלאכה בתשעה באב • מהות החמישה עינויים • דיני סעודה מפסקת • אמירת "עננו" ו"נחם" • הבדלה במוצאי תשעה באב
להמשך
דברים
אב   תשס"ד
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך