To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
בין המיצרים | קול צופייך - דברים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - דברים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: כי תבוא
כי תבוא
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ז - הלכות תשובה ומלאכות ביום טוב
מהם עיקרי וסדר הנכון לתשובה • מלאכות שהותרו ביום טוב • אוכל נפש • צליה ביום טוב • שקילה ביום טוב • הדלקה – הבערה – כיבוי אש ביום טוב
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
הבאת ביכורים כתיקון לחטא המרגלים • מצוות ביכורים בשמחה ובטוב לבב • מצוות שמיעת קול שופר • אמירת הפסוקים קודם התקיעה • תקיעת שופר בתפילת מוסף בלחש ובחזרת הש"ץ
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ט - נשים בתקיעת שופר
מעמד ביכורים בבית המקדש • הודאה ושבח להקב"ה • רעידת אדמה – למה נבראה ? • התבוננות הקב"ה בארץ • תקיעת שופר ביום ראש השנה • חיוב תקיעת שופר לנשים
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תבוא תש''ס - שופר בשבת ומנהגי תקיעות
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • איך נהגו במקדש כאשר חל ראש השנה בשבת לעניין תקיעת שופר • מדוע ביטלו חכמים ברוחב דעתם מצוות עשה של תקיעת שופר כשחל ראש השנה בשבת • מלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ..
להמשך
כי תבוא
אלול   תש"ס
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ב - הלכות בורר בשבת
מצוות ישיבת ארץ ישראל • קדושת ארץ ישראל לעומת שאר העולם • מצוות הבאת ביכורים • התורה הקדושה - מקור החיים • כוח התורה להינצל מיצר הרע • גדרי מלאכת בורר • מעלת רבינו יוסף חיים זיע"א - "הבן איש חי"
להמשך
כי תבוא
אלול   תשס"ב
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ג - מצות ביכורים, וברכות
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • ירושת הארץ וכיבושה • טקס קבלת הפנים למביאי הביכורים • ברכות הנהנין - ודיני קדימה בברכות • סימנים בראש השנה • איסור תבואה חדשה ("חדש") איסור בישולי נכרים
להמשך
כי תבוא
אלול   תשס"ג
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תכנית לערב שבת פרשת דברים ..
להמשך
קול צופייך - פרשת דברים ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מטות מסעי ..
להמשך