To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: כי תבוא
כי תבוא
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ז - הלכות תשובה ומלאכות ביום טוב
מהם עיקרי וסדר הנכון לתשובה • מלאכות שהותרו ביום טוב • אוכל נפש • צליה ביום טוב • שקילה ביום טוב • הדלקה – הבערה – כיבוי אש ביום טוב
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
הבאת ביכורים כתיקון לחטא המרגלים • מצוות ביכורים בשמחה ובטוב לבב • מצוות שמיעת קול שופר • אמירת הפסוקים קודם התקיעה • תקיעת שופר בתפילת מוסף בלחש ובחזרת הש"ץ
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ט - נשים בתקיעת שופר
מעמד ביכורים בבית המקדש • הודאה ושבח להקב"ה • רעידת אדמה – למה נבראה ? • התבוננות הקב"ה בארץ • תקיעת שופר ביום ראש השנה • חיוב תקיעת שופר לנשים
להמשך
כי תבוא
אלול   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תבוא תש''ס - שופר בשבת ומנהגי תקיעות
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • איך נהגו במקדש כאשר חל ראש השנה בשבת לעניין תקיעת שופר • מדוע ביטלו חכמים ברוחב דעתם מצוות עשה של תקיעת שופר כשחל ראש השנה בשבת • מלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ..
להמשך
כי תבוא
אלול   תש"ס
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ב - הלכות בורר בשבת
מצוות ישיבת ארץ ישראל • קדושת ארץ ישראל לעומת שאר העולם • מצוות הבאת ביכורים • התורה הקדושה - מקור החיים • כוח התורה להינצל מיצר הרע • גדרי מלאכת בורר • מעלת רבינו יוסף חיים זיע"א - "הבן איש חי"
להמשך
כי תבוא
אלול   תשס"ב
קול צופייך - פרשת כי תבוא - תשס''ג - מצות ביכורים, וברכות
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • ירושת הארץ וכיבושה • טקס קבלת הפנים למביאי הביכורים • ברכות הנהנין - ודיני קדימה בברכות • סימנים בראש השנה • איסור תבואה חדשה ("חדש") איסור בישולי נכרים
להמשך
כי תבוא
אלול   תשס"ג
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך