To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: וירא
וירא
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור חולים
מעשה אבות סימן לבנים • מעלת ביקור חולים • סדר התפילה על החולה • תפילה על החולה בתוך כלל חולי עם ישראל • ביקור חולים בשבת • הסנגוריה שמלמדת רחל אימנו על עם ישראל
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ט - ביקור חולים והלכות עשיית אוהל בשבת
כללים ופרטים במצוות ביקור חולים • תפילה הראויה על חולה • האבות קיימו את התורה כולה • מלאכות בשבת - איסור עשיית אוהל • מלאכת תוקע
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וירא - תש''ס - הלכות מגיס בשבת
אברהם אבינו מנחיל את האמונה לדורות • האבות הקדושים קיימו את כל התורה • הלכות מגיס בשבת • הוצאת אוכל מעל גבי הפלטה • עירבוב תבשיל בסיר • כיסוי הסיר • איסור "ממחק"
להמשך
וירא
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''א - דיני שמיטה - והלכות עציץ נקוב
מקום קבורת רחל אימנו • ההבטחה של הקב"ה לרחל • סגולת משיח במוצאי שביעית • פירות שביעית • דיני עציץ נקוב ושאינו נקוב בשביעית • דיני טילטול עציץ בשבת • הפרשת תרומות ומערות מגידולים שגדלו ..
להמשך
וירא
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ב - הלכות ביקור חולים ושאילת שלום לאשה
הקב"ה מבקר חולים • תפקידו של המלאך רפאל • וחובה לבקר חולה, הכנתו לביקור, וכללי ביקור חולים • תפילה על החולה בפניו ושלא בפניו • ביקור חולים בשבת • האם יש חייבים לבקר או לטפל חולה במחלה מדבקת
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ג - בעניין עיקר וטפל
מעלת שבת המלכה • שמירת שבת בארץ ישראל • חשיבות מצוות ביקור • ניקיון הפה בדיבור ובמעשה • צחצוח שיניים בשבת • ברכה על משקין בסעודה • מהי ההגדרה המדויקת ל'עיקר' ו'טפל' בסעודה • הכנת תה בשבת
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ד - הלכות בשר וחלב
מעלת בריתו של אברהם אבינו שעם ישראל שמר עליה לכל הדורות • ביקור חולים, מעלתה, שכרה, וחשיבותה • הפרדה בין בשר לחלב במטבח ובבישול ואכילה • מלאכת ממרח • זהירות מערבוב כלים בשריים יחד עם חלביים • ..
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ו - הלכות צניעות
מעלת ביקור חולים • ביקור חולים בשבת • זכות אברהם ושרה בלידת יצחק • צניעות באישה • שאילת שלום אישה - קול באישה ערווה • דברי חיבה בין איש לאשה • מזיגת כוס לאישה שאינה אשתו
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ז - תפילה והזכרת גשמים
ברית המילה של אברהם אבינו • הכנסת אורחים במסירות נפש ובשלימות • צניעותה של שרה אימנו ע"ה • פרסום שם אברהם בעולם • מצוות ביקור חולים • תפילה על החולה לרפואה שלימה
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ח - ביקור חולים
בריתו של אברהם אבינו ע"ה • ביקור חולים של הקב"ה • המלאכים שהגיעו לאברהם • כיצד מבקרים חולים • ביקור חולים בשבת • תפילה על החולה • עזרה לחולה
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך