To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: וירא
וירא
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ח - הלכות ביקור חולים
מעשה אבות סימן לבנים • מעלת ביקור חולים • סדר התפילה על החולה • תפילה על החולה בתוך כלל חולי עם ישראל • ביקור חולים בשבת • הסנגוריה שמלמדת רחל אימנו על עם ישראל
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת וירא - תשנ''ט - ביקור חולים והלכות עשיית אוהל בשבת
כללים ופרטים במצוות ביקור חולים • תפילה הראויה על חולה • האבות קיימו את התורה כולה • מלאכות בשבת - איסור עשיית אוהל • מלאכת תוקע
להמשך
וירא
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת וירא - תש''ס - הלכות מגיס בשבת
אברהם אבינו מנחיל את האמונה לדורות • האבות הקדושים קיימו את כל התורה • הלכות מגיס בשבת • הוצאת אוכל מעל גבי הפלטה • עירבוב תבשיל בסיר • כיסוי הסיר • איסור "ממחק"
להמשך
וירא
חשוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''א - דיני שמיטה - והלכות עציץ נקוב
מקום קבורת רחל אימנו • ההבטחה של הקב"ה לרחל • סגולת משיח במוצאי שביעית • פירות שביעית • דיני עציץ נקוב ושאינו נקוב בשביעית • דיני טילטול עציץ בשבת • הפרשת תרומות ומערות מגידולים שגדלו ..
להמשך
וירא
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ב - הלכות ביקור חולים ושאילת שלום לאשה
הקב"ה מבקר חולים • תפקידו של המלאך רפאל • וחובה לבקר חולה, הכנתו לביקור, וכללי ביקור חולים • תפילה על החולה בפניו ושלא בפניו • ביקור חולים בשבת • האם יש חייבים לבקר או לטפל חולה במחלה מדבקת
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ג - בעניין עיקר וטפל
מעלת שבת המלכה • שמירת שבת בארץ ישראל • חשיבות מצוות ביקור • ניקיון הפה בדיבור ובמעשה • צחצוח שיניים בשבת • ברכה על משקין בסעודה • מהי ההגדרה המדויקת ל'עיקר' ו'טפל' בסעודה • הכנת תה בשבת
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ד - הלכות בשר וחלב
מעלת בריתו של אברהם אבינו שעם ישראל שמר עליה לכל הדורות • ביקור חולים, מעלתה, שכרה, וחשיבותה • הפרדה בין בשר לחלב במטבח ובבישול ואכילה • מלאכת ממרח • זהירות מערבוב כלים בשריים יחד עם חלביים • ..
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ד
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ו - הלכות צניעות
מעלת ביקור חולים • ביקור חולים בשבת • זכות אברהם ושרה בלידת יצחק • צניעות באישה • שאילת שלום אישה - קול באישה ערווה • דברי חיבה בין איש לאשה • מזיגת כוס לאישה שאינה אשתו
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ז - תפילה והזכרת גשמים
ברית המילה של אברהם אבינו • הכנסת אורחים במסירות נפש ובשלימות • צניעותה של שרה אימנו ע"ה • פרסום שם אברהם בעולם • מצוות ביקור חולים • תפילה על החולה לרפואה שלימה
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ז
קול צופייך - פרשת וירא - תשס''ח - ביקור חולים
בריתו של אברהם אבינו ע"ה • ביקור חולים של הקב"ה • המלאכים שהגיעו לאברהם • כיצד מבקרים חולים • ביקור חולים בשבת • תפילה על החולה • עזרה לחולה
להמשך
וירא
חשוון   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך