To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: תולדות
תולדות
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק ב'
מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית' • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • מידת הגבורה שביצחק אבינו • הבארות שחפר אברהם וסתמום פלישתים
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ''תופר'' - ''מחתך'' - וסוחט בשבת
כללים והגדרות במלאכת "תופר" • שימוש בטיטולים בשבת • כללים והגדרות במלאכת "מחתך" • הפרדת דפים שנדבקו בספר • ספר שבצידו ישנה חותמת • חיתוך נייר כסף וכדו' • סחיטת לימון • ריסוק קרח
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תולדות - תש''ס - הלכות קידוש
הברכה המיוחדת שזכה אבימלך בת שהותו בקרבת יצחק אבינו ע"ה • מלחמת יצחק על בארות המים • הלכות - קידוש במקום סעודה • מה נקרא "סעודה" • כוס של ברכה • דיני קידוש בליל שבת קודש
להמשך
תולדות
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת תולדות תשס''א - הלכות שמיטה
ביאור העניין "אברהם הוליד את יצחק" • חינוך הבנים בדרך ה' • גידולי קרקע לעניין שביעית ולעניין ברכת הנהנין • שימוש בפירות בשביעית • ברכה ראשונה ואחרונה על ביצה
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ב - הלכות קידוש
הבטחת הקב"ה לאברהם אבינו לרשת את הארץ • מדוע הקב"ה הבטיח את הארץ שוב ליצחק אבינו ? • מלחמת יצחק על בארות המים • מצוות זכירת השבת בכל יום ויום - וכן בכניסתה וביציאתה • קידוש מיד בכניסת השבת • פרטי ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ג - הלכות וענייני ראש חודש
המנהגים שנוהגים בהם בראש חודש • ביטול מלאכה בר"ח • מלאכות נשים בראש חודש • תענית והספד בראש חודש ותענית חלום • האם יש מצווה להדליק נר לראש חודש ? • אמירת יעלה ויבוא • ברכת ואמירת ההלל
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס"ה - לימוד הנהגה מאבות, ושבת ערב ראש חודש
תפילות ומעלות התפילה של צדיק בן צדיק • תפילת אבא חלקיה • איך עושים חסד עם נזקקים ? • סעודה שלישית וסעודה וברכת המזון בראש חודש שחל במוצאי שבת • שבע ברכות בשבת • התורה קדמה לבריאת העולם • בעת שאלה ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ו - כיבוד אב ואם
"אברהם הוליד את יצחק" – מה המשמעות ? • דרישה ושאלה בחכמים וביודעי התורה • חששו של יעקב במפגש עם עשו • כיבוד ומורא אב ואם • כבוד רבו וכבוד אביו
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ח – הלכות תפילה
תפילותיהם של יצחק ורבקה • ללכת לדרוש את ה' • תפילות אבות תקנום • תפילת ערבית - רשות • ערך לימוד התורה • לימוד התורה בכל זמן ובכל מקום • הפסקה בלימוד תורה • הסכם "יששכר וזבולון" • שכר האישה בלימוד ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך