To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: תולדות
תולדות
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ח - תפילת מנחה חלק ב'
מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית' • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • מידת הגבורה שביצחק אבינו • הבארות שחפר אברהם וסתמום פלישתים
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ''תופר'' - ''מחתך'' - וסוחט בשבת
כללים והגדרות במלאכת "תופר" • שימוש בטיטולים בשבת • כללים והגדרות במלאכת "מחתך" • הפרדת דפים שנדבקו בספר • ספר שבצידו ישנה חותמת • חיתוך נייר כסף וכדו' • סחיטת לימון • ריסוק קרח
להמשך
תולדות
חשוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תולדות - תש''ס - הלכות קידוש
הברכה המיוחדת שזכה אבימלך בת שהותו בקרבת יצחק אבינו ע"ה • מלחמת יצחק על בארות המים • הלכות - קידוש במקום סעודה • מה נקרא "סעודה" • כוס של ברכה • דיני קידוש בליל שבת קודש
להמשך
תולדות
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת תולדות תשס''א - הלכות שמיטה
ביאור העניין "אברהם הוליד את יצחק" • חינוך הבנים בדרך ה' • גידולי קרקע לעניין שביעית ולעניין ברכת הנהנין • שימוש בפירות בשביעית • ברכה ראשונה ואחרונה על ביצה
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ב - הלכות קידוש
הבטחת הקב"ה לאברהם אבינו לרשת את הארץ • מדוע הקב"ה הבטיח את הארץ שוב ליצחק אבינו ? • מלחמת יצחק על בארות המים • מצוות זכירת השבת בכל יום ויום - וכן בכניסתה וביציאתה • קידוש מיד בכניסת השבת • פרטי ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ג - הלכות וענייני ראש חודש
המנהגים שנוהגים בהם בראש חודש • ביטול מלאכה בר"ח • מלאכות נשים בראש חודש • תענית והספד בראש חודש ותענית חלום • האם יש מצווה להדליק נר לראש חודש ? • אמירת יעלה ויבוא • ברכת ואמירת ההלל
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס"ה - לימוד הנהגה מאבות, ושבת ערב ראש חודש
תפילות ומעלות התפילה של צדיק בן צדיק • תפילת אבא חלקיה • איך עושים חסד עם נזקקים ? • סעודה שלישית וסעודה וברכת המזון בראש חודש שחל במוצאי שבת • שבע ברכות בשבת • התורה קדמה לבריאת העולם • בעת שאלה ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ו - כיבוד אב ואם
"אברהם הוליד את יצחק" – מה המשמעות ? • דרישה ושאלה בחכמים וביודעי התורה • חששו של יעקב במפגש עם עשו • כיבוד ומורא אב ואם • כבוד רבו וכבוד אביו
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ו
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ח – הלכות תפילה
תפילותיהם של יצחק ורבקה • ללכת לדרוש את ה' • תפילות אבות תקנום • תפילת ערבית - רשות • ערך לימוד התורה • לימוד התורה בכל זמן ובכל מקום • הפסקה בלימוד תורה • הסכם "יששכר וזבולון" • שכר האישה בלימוד ..
להמשך
תולדות
חשוון   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך