To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויצא
ויצא
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
השיעור נמסר על ידי הרב נעים אליהו זצ"ל עקב נסיעת מרן הרב לחיזוק אחינו שבגולה • לימוד מיעקב אבינו על התנהגות עם אויבי ישראל • הודאה על הניסים בנר חנוכה • זמן הדלקת נר חנוכה בחול ובערב שבת
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח בשבת
שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת • שימוש בסבון מוצק ונוזלי בשבת • כללים והגדרות במלאכת " ממרח" • שימוש בשקיות חימום
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויצא - תש''ס - ברכות הדלקת נרות חנוכה
הבטחת הארץ ליעקב אבינו • משמעותו של חג החנוכה • שמירה על פח השמן הטהור לדורי דורות • קביעת ההדלקה לדורות • התלהבות בקיום המצוות • הכנה למצווה • אמירת "לשם ייחוד"
להמשך
ויצא
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויצא תשס''א - הלכות שמיטה והלכות חנוכה
מוסר השכל מיעקב אבינו על הדרך בעבודת ה' • שמן של חנוכה • הנאה מהנרות • הדלקת נרות חנוכה משמן שביעית • גוף החנוכיה - תשמיש מצווה או תשמיש קדושה ? • הדלקת נרות בערב שבת שחל בחנוכה
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ב - הלכות קדושת בית הכנסת
תפילות אבות תיקנום • מהות תפילת ערבית • שכינה שרויה במקום המקדש • קדושה במקום תפילת עראי • קדושת הר המוריה • קדושת בית כנסת ובית המדרש • בית כנסת - כבית המקדש
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ג - בענין ארץ ישראל ודרך ארץ
איך מתנהלים מול רשע שמרמה משקר וגם מעליל עלילות בלי לכעוס ? • ירושת הארץ • האם שינה עולה כלימוד תורה? • חינוך הבנים מקטנותם • יציאה בערב שבת להתארח • תוספת מחול על הקודש • קדושת ארץ ישראל • קדושת ..
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ד - תפילת ערבית
מעלת ארץ ישראל • הכמיהה הנצחית לארץ ישראל • הבטחת הארץ לעם ישראל • כוחה של תפילה • תפילות כנגד האבות • תפילת ערבית • חינוך הילדים הקטנים • לימוד תורה בשבת • מנוחה בשבת וזמן תפילה וקריאת שמע בשבת
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס"ה - דיני תפילה ותשלומין
בקשות יעקב על דברים רוחניים • מעשר מהשבטים • תפילות תוקנו כנגד האבות הקדושים • תפילת ערבית רשות • זמני התפילות • זמני קריאת שמע • תפילה קצרה • לימוד תורה • תפילה על הלימוד
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס"ו - קדושת בית הכנסת
מעלת שהות הצדיק בעיר • מעלת ארץ ישראל • ירושת וכיבוש הארץ צו אלוקי • קדושת בית הכנסת • קדושת בית המדרש • מנהג בזיון בבית הכנסת • תשמישי מצווה
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס"ז - הלכות תפילה, ולימוד תורה
מעלתו של יעקב אבינו ע"ה • בקשות יעקב מהקב"ה בצאתו מארץ ישראל • שמירת הקב"ה על יעקב • חינוך הבנים הקטנים • זמני תפילה • תפילות תוקנו כנגד האבות הקדושים • תפילת ערבית רשות • מעלת וחיוב קביעת עיתים ..
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ז
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ח - מעלת ישיבת ארץ ישראל
יציאת צדיק מהעיר עושה רושם • שמירת הצדיק על העיר • ירושת הארץ • הבטחת הארץ ליעקב • מה האיסור בבישולי גויים אף אם המוצרים כשרים למהדרין? • מעלת ארץ ישראל • השמירה על ארץ ישראל • צדיקים שטמונים בארץ ..
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך