To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויצא
ויצא
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ח - הלכות חנוכה חלק א'
השיעור נמסר על ידי הרב נעים אליהו זצ"ל עקב נסיעת מרן הרב לחיזוק אחינו שבגולה • לימוד מיעקב אבינו על התנהגות עם אויבי ישראל • הודאה על הניסים בנר חנוכה • זמן הדלקת נר חנוכה בחול ובערב שבת
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח בשבת
שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת • שימוש בסבון מוצק ונוזלי בשבת • כללים והגדרות במלאכת " ממרח" • שימוש בשקיות חימום
להמשך
ויצא
כסליו   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויצא - תש''ס - ברכות הדלקת נרות חנוכה
הבטחת הארץ ליעקב אבינו • משמעותו של חג החנוכה • שמירה על פח השמן הטהור לדורי דורות • קביעת ההדלקה לדורות • התלהבות בקיום המצוות • הכנה למצווה • אמירת "לשם ייחוד"
להמשך
ויצא
כסליו   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויצא תשס''א - הלכות שמיטה והלכות חנוכה
מוסר השכל מיעקב אבינו על הדרך בעבודת ה' • שמן של חנוכה • הנאה מהנרות • הדלקת נרות חנוכה משמן שביעית • גוף החנוכיה - תשמיש מצווה או תשמיש קדושה ? • הדלקת נרות בערב שבת שחל בחנוכה
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ב - הלכות קדושת בית הכנסת
תפילות אבות תיקנום • מהות תפילת ערבית • שכינה שרויה במקום המקדש • קדושה במקום תפילת עראי • קדושת הר המוריה • קדושת בית כנסת ובית המדרש • בית כנסת - כבית המקדש
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ג - בענין ארץ ישראל ודרך ארץ
איך מתנהלים מול רשע שמרמה משקר וגם מעליל עלילות בלי לכעוס ? • ירושת הארץ • האם שינה עולה כלימוד תורה? • חינוך הבנים מקטנותם • יציאה בערב שבת להתארח • תוספת מחול על הקודש • קדושת ארץ ישראל • קדושת ..
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ד - תפילת ערבית
מעלת ארץ ישראל • הכמיהה הנצחית לארץ ישראל • הבטחת הארץ לעם ישראל • כוחה של תפילה • תפילות כנגד האבות • תפילת ערבית • חינוך הילדים הקטנים • לימוד תורה בשבת • מנוחה בשבת וזמן תפילה וקריאת שמע בשבת
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס"ה - דיני תפילה ותשלומין
בקשות יעקב על דברים רוחניים • מעשר מהשבטים • תפילות תוקנו כנגד האבות הקדושים • תפילת ערבית רשות • זמני התפילות • זמני קריאת שמע • תפילה קצרה • לימוד תורה • תפילה על הלימוד
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס"ו - קדושת בית הכנסת
מעלת שהות הצדיק בעיר • מעלת ארץ ישראל • ירושת וכיבוש הארץ צו אלוקי • קדושת בית הכנסת • קדושת בית המדרש • מנהג בזיון בבית הכנסת • תשמישי מצווה
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס"ז - הלכות תפילה, ולימוד תורה
מעלתו של יעקב אבינו ע"ה • בקשות יעקב מהקב"ה בצאתו מארץ ישראל • שמירת הקב"ה על יעקב • חינוך הבנים הקטנים • זמני תפילה • תפילות תוקנו כנגד האבות הקדושים • תפילת ערבית רשות • מעלת וחיוב קביעת עיתים ..
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ז
קול צופייך - פרשת ויצא - תשס''ח - מעלת ישיבת ארץ ישראל
יציאת צדיק מהעיר עושה רושם • שמירת הצדיק על העיר • ירושת הארץ • הבטחת הארץ ליעקב • מה האיסור בבישולי גויים אף אם המוצרים כשרים למהדרין? • מעלת ארץ ישראל • השמירה על ארץ ישראל • צדיקים שטמונים בארץ ..
להמשך
ויצא
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך