To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויקהל
ויקהל
קול צופייך - פרשת ויקהל - תש''ס - שבת שקלים והלכות תפילין
מתי חלה שבת שקלים ומדוע נקראת כך • המעלה הגדולה שיש בתפילין • סדר עטיפת הטלית והנחת התפילין ומה יעשה אדם שהפך את הסדר • מהם הברכות מברכים על הנחת תפילין – למנהג כל העדות
להמשך
ויקהל
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ג - הלכות שבת ד'
מעלתה של השבת ומדוע דווקא משה הוא אשר ציווה עליה • מה מיוחד ביום המנוחה לעם ישראל יותר מאשר לאומות העולם • מה כולל איסור הבערת אש בשבת • צורת הכנת תה וקפה בשבת • מאיזה מלאכות שרגילים בהם בימי החול ..
להמשך
ויקהל
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ה - הלכות שבת
הצווי מאת הקב"ה על השבת • מעלת וקדושת יום של השבת • הברכה מהשבת לשאר ימי השבוע • זמן סעודת שבת ואכילה לפני חצות יום • מעלת המן במדבר • מלאכת טוחן - הכנת סלט • מקצת מדיני הכנת מאכלים בשבת.
להמשך
ויקהל
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ח – הלכות קושר ומתיר בשבת
מצוות השבת לעם ישראל • עונש של מחללי שבת • הברכה בזכות השבת • זהירות ממחלוקת בערב שבת • לימוד תורה בשבת • מלאכת הקושר והמתיר
להמשך
ויקהל
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך