To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויקהל
ויקהל
קול צופייך - פרשת ויקהל - תש''ס - שבת שקלים והלכות תפילין
מתי חלה שבת שקלים ומדוע נקראת כך • המעלה הגדולה שיש בתפילין • סדר עטיפת הטלית והנחת התפילין ומה יעשה אדם שהפך את הסדר • מהם הברכות מברכים על הנחת תפילין – למנהג כל העדות
להמשך
ויקהל
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ג - הלכות שבת ד'
מעלתה של השבת ומדוע דווקא משה הוא אשר ציווה עליה • מה מיוחד ביום המנוחה לעם ישראל יותר מאשר לאומות העולם • מה כולל איסור הבערת אש בשבת • צורת הכנת תה וקפה בשבת • מאיזה מלאכות שרגילים בהם בימי החול ..
להמשך
ויקהל
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ה - הלכות שבת
הצווי מאת הקב"ה על השבת • מעלת וקדושת יום של השבת • הברכה מהשבת לשאר ימי השבוע • זמן סעודת שבת ואכילה לפני חצות יום • מעלת המן במדבר • מלאכת טוחן - הכנת סלט • מקצת מדיני הכנת מאכלים בשבת.
להמשך
ויקהל
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויקהל - תשס''ח – הלכות קושר ומתיר בשבת
מצוות השבת לעם ישראל • עונש של מחללי שבת • הברכה בזכות השבת • זהירות ממחלוקת בערב שבת • לימוד תורה בשבת • מלאכת הקושר והמתיר
להמשך
ויקהל
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך