To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: פקודי
פקודי
קול צופייך - פרשת פקודי - תש''ס - ברכת שהחיינו בפורים
איזו ברכה ברכו בהקמת המשכן • מהי חשיבותה של ברכת שהחיינו • על מה מברכים שהחיינו • מה כוללת "ברכת שהחיינו" בפורים • כשאוכל פרי חדש - מהו סדר הברכות שיברך • הנהגות בקריאת המגילה
להמשך
פקודי
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ג - ר''ח, חודש אדר ותפילין
מעלתה המיוחדת של מגילת אסתר • מדוע לא קוראים הלל בפורים • דיני הזכרת "יעלה ויבוא" בראש חודש • תפילת מוסף בראש חודש, והנהגות ראש חודש • מעלת התפילין והזהירות בקדושתן
להמשך
פקודי
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ה - הלכות שבת, ושבת ר''ח
השכינה ששרתה במקדש ובמשכן • סעודה שלישית שנמשכת עד הלילה • מעלתה של סעודה רביעית • ראש חודש אדר שחל בשבת • מצוות יום הפורים • הדלקת נרות שבת • שלושים יום קודם פסח - לימוד ההלכות
להמשך
פקודי
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ח – הלכות שבת שקלים וראש חודש
בניית המשכן נעשתה ע"י בצלאל בציווי הקב"ה • הקמת המשכן- ע"י הקב"ה ממש • ברכת המזון בסעודה שלישית בראש חודש שחל בשבת • ראש חודש אדר שחל בשבת • הוצאת שלושה ספרי תורה • חינוך הילדים • נתינת ..
להמשך
פקודי
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך