To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: פקודי
פקודי
קול צופייך - פרשת פקודי - תש''ס - ברכת שהחיינו בפורים
איזו ברכה ברכו בהקמת המשכן • מהי חשיבותה של ברכת שהחיינו • על מה מברכים שהחיינו • מה כוללת "ברכת שהחיינו" בפורים • כשאוכל פרי חדש - מהו סדר הברכות שיברך • הנהגות בקריאת המגילה
להמשך
פקודי
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ג - ר''ח, חודש אדר ותפילין
מעלתה המיוחדת של מגילת אסתר • מדוע לא קוראים הלל בפורים • דיני הזכרת "יעלה ויבוא" בראש חודש • תפילת מוסף בראש חודש, והנהגות ראש חודש • מעלת התפילין והזהירות בקדושתן
להמשך
פקודי
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ה - הלכות שבת, ושבת ר''ח
השכינה ששרתה במקדש ובמשכן • סעודה שלישית שנמשכת עד הלילה • מעלתה של סעודה רביעית • ראש חודש אדר שחל בשבת • מצוות יום הפורים • הדלקת נרות שבת • שלושים יום קודם פסח - לימוד ההלכות
להמשך
פקודי
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת פקודי - תשס''ח – הלכות שבת שקלים וראש חודש
בניית המשכן נעשתה ע"י בצלאל בציווי הקב"ה • הקמת המשכן- ע"י הקב"ה ממש • ברכת המזון בסעודה שלישית בראש חודש שחל בשבת • ראש חודש אדר שחל בשבת • הוצאת שלושה ספרי תורה • חינוך הילדים • נתינת ..
להמשך
פקודי
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך