To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויקהל פקודי
ויקהל פקודי
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ח - הכנות לפסח
מהי חשיבותה של השבת שנלמדת מהמשכן • כיצד משפיע הציווי על השבת עד היום הזה ממש • מהו החיוב בקריאת פרשת פרה ומדוע קוראים אותה דווקא לפני חג הפסח • איך מכשירים את הבית לקראת פסח • באלה מקומות אדם צריך ..
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג הפסח
מתי קוראים בתורה בפרשת "החודש" ומדוע קוראים בה לפני חודש ניסן • איזה חיובים חלים שלושים יום קודם החג חוץ מלימוד ההלכות השייכות לחג הפסח • מהו תוקפה של מכירת חמץ וכיצד היא מתבצעת • ואיך לנהוג ..
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''א - רחיצת כלים ואמירה לגוי
מהו העניין בלימוד הלכות שבת דווקא בצוותא ברבים • מהו האופן שיהיה מותר להדיח כלים בשבת • כל ההנהגות לערב פסח שחל בשבת
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ב - זמן חיובי בדיקה ודירה שכורה
כיצד צריך לנהוג מי שעוזב את ביתו בתוך שלושים יום לפני פסח • מהי הדרך הטובה ביותר להכשיר כלים לפסח • כיצד ינהג אדם שיש לו עובד גוי בביתו • איך ניתן לקיים מצוות ארבע כוסות בצורה המהודרת ביותר
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ו - הלכות שבת
מעלתה של השבת • חובת שמירת שבת • זהירות מחילול שבת רח"ל • יום השבת - ללימוד תורה • בניית המשכן והקמתו • זריזות בנתינה • המשכן - כפרה על עוון העגל • מלאכת טוחן בשבת
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך