To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך -מטות מסעי | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - מטות

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויקהל פקודי
ויקהל פקודי
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ח - הכנות לפסח
מהי חשיבותה של השבת שנלמדת מהמשכן • כיצד משפיע הציווי על השבת עד היום הזה ממש • מהו החיוב בקריאת פרשת פרה ומדוע קוראים אותה דווקא לפני חג הפסח • איך מכשירים את הבית לקראת פסח • באלה מקומות אדם צריך ..
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג הפסח
מתי קוראים בתורה בפרשת "החודש" ומדוע קוראים בה לפני חודש ניסן • איזה חיובים חלים שלושים יום קודם החג חוץ מלימוד ההלכות השייכות לחג הפסח • מהו תוקפה של מכירת חמץ וכיצד היא מתבצעת • ואיך לנהוג ..
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''א - רחיצת כלים ואמירה לגוי
מהו העניין בלימוד הלכות שבת דווקא בצוותא ברבים • מהו האופן שיהיה מותר להדיח כלים בשבת • כל ההנהגות לערב פסח שחל בשבת
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ב - זמן חיובי בדיקה ''שוכר ומשכיר''
כיצד צריך לנהוג מי שעוזב את ביתו בתוך שלושים יום לפני פסח • מהי הדרך הטובה ביותר להכשיר כלים לפסח • כיצד ינהג אדם שיש לו עובד גוי בביתו • איך ניתן לקיים מצוות ארבע כוסות בצורה המהודרת ביותר
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ו - הלכות שבת
מעלתה של השבת • חובת שמירת שבת • זהירות מחילול שבת רח"ל • יום השבת - ללימוד תורה • בניית המשכן והקמתו • זריזות בנתינה • המשכן - כפרה על עוון העגל • מלאכת טוחן בשבת
להמשך
ויקהל פקודי
אדר   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת מטות מסעי התשס"ו

להמשך
קול צופייך - פרשת מטות מסעי ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת פינחס - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת פינחס התשס"ו

להמשך