To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: במדבר
במדבר
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
מהי ההגדרה ההלכתית לחיוב סעודה ביום טוב • מתי צריך לאכול דווקא פת • האם חיוב האכילה משפיע על דיני ברכת המזון • מתי מתחילה ברכת "הטוב והמטיב" • שיעור אכילה ושתיה לעניין חיוב ברכה אחרונה• דיני יום טוב ..
להמשך
במדבר
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת במדבר תש''ס - מלאכות ביום טוב
מהו "יום טוב שני של גלויות" • מדוע נוהגים יום טוב שני גם בחג השבועות • קילוף פירות וירקות בשבת ויום טוב • האם מותר לשנות בשבת את הזמן בשעון שבת • השימוש המותר ביום טוב בשעון גז • איך לנהוג במקרה של ..
להמשך
במדבר
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''א - דיני ומנהג חג השבועות
מעלתם של עם ישראל כשאמרו נעשה ונשמע • מתי מחוייב האדם ללמוד תורה • מה כולל חיוב לימוד התורה לבניו • כיצד מקיימים שמחת יום טוב לנשמה וגם לגוף • דיני ברכות התורה וברכות השחר למי שנשאר ער בליל שבועות?
להמשך
במדבר
אייר   תשס"א
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ב - הלכות בישול, שהייה והטמנה בשבת
הכוח המיוחד שיש בתורה הקדושה • מה כולל איסור בישול בשבת • כיצד ניתן להשתמש בדוד מים חמים בשבת • איזו פלטה מותרת לשימוש בשבת • מדוע ישנה חשיבות רבה כל כך להלכות שבת
להמשך
במדבר
  תשס"ב
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ג - דיני מוקצה בשבת וביו''ט
מהם גבולות ההיתר במלאכות יום טוב שהותרו לצורך אוכל נפש • במה חמור יום טוב יותר משבת • כיצד ולצורך מה מותר להדליק אש ביום טוב • איזה דברים צריך להכין מערב יום טוב • הצורה הראויה והנכונה לעמוד בתפילה
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ד - הלכות יום טוב, ובשר וחלב
מהו ההיתר למנות את בני ישראל • איזה מלאכות הותרו ביום טוב ואיזה מלאכות חמורות יותר ביום טוב משבת קודש • האם מותר להשתמש ביום טוב בגפרור ? • ההרחקות שנוהגים בעת אכילת מאכלי חלב ובשר על שולחן אחד
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ה - הכנה לקבלת התורה
חניית המשכן • ספירת בני ישראל במדבר • עניין קביעות ועמל התורה • דרכי הלימוד • הפצת תורה ותמיכה בלומדי תורה • זהירות בצניעות • הכנה לשבועות
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ו - ראש חודש שחל בשבת או בערב שבת, ודיני ברכות
מעלת בני לוי • ערך לימוד התורה • סעודה שלישית בשבת שהוא גם ערב ראש חודש • שכח יעלה ויבוא בסעודה שלישית • דיני ברכות • מאכלים העשויים משאריות לחם • מאכל המורכב משני חלקים שברכותיהם שונות
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך