To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: במדבר
במדבר
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
מהי ההגדרה ההלכתית לחיוב סעודה ביום טוב • מתי צריך לאכול דווקא פת • האם חיוב האכילה משפיע על דיני ברכת המזון • מתי מתחילה ברכת "הטוב והמטיב" • שיעור אכילה ושתיה לעניין חיוב ברכה אחרונה• דיני יום טוב ..
להמשך
במדבר
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת במדבר תש''ס - מלאכות ביום טוב
מהו "יום טוב שני של גלויות" • מדוע נוהגים יום טוב שני גם בחג השבועות • קילוף פירות וירקות בשבת ויום טוב • האם מותר לשנות בשבת את הזמן בשעון שבת • השימוש המותר ביום טוב בשעון גז • איך לנהוג במקרה של ..
להמשך
במדבר
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''א - דיני ומנהג חג השבועות
מעלתם של עם ישראל כשאמרו נעשה ונשמע • מתי מחוייב האדם ללמוד תורה • מה כולל חיוב לימוד התורה לבניו • כיצד מקיימים שמחת יום טוב לנשמה וגם לגוף • דיני ברכות התורה וברכות השחר למי שנשאר ער בליל שבועות?
להמשך
במדבר
אייר   תשס"א
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ב - הלכות בישול, שהייה והטמנה בשבת
הכוח המיוחד שיש בתורה הקדושה • מה כולל איסור בישול בשבת • כיצד ניתן להשתמש בדוד מים חמים בשבת • איזו פלטה מותרת לשימוש בשבת • מדוע ישנה חשיבות רבה כל כך להלכות שבת
להמשך
במדבר
  תשס"ב
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ג - דיני מוקצה בשבת וביו''ט
מהם גבולות ההיתר במלאכות יום טוב שהותרו לצורך אוכל נפש • במה חמור יום טוב יותר משבת • כיצד ולצורך מה מותר להדליק אש ביום טוב • איזה דברים צריך להכין מערב יום טוב • הצורה הראויה והנכונה לעמוד בתפילה
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ד - הלכות יום טוב, ובשר וחלב
מהו ההיתר למנות את בני ישראל • איזה מלאכות הותרו ביום טוב ואיזה מלאכות חמורות יותר ביום טוב משבת קודש • האם מותר להשתמש ביום טוב בגפרור ? • ההרחקות שנוהגים בעת אכילת מאכלי חלב ובשר על שולחן אחד
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ה - הכנה לקבלת התורה
חניית המשכן • ספירת בני ישראל במדבר • עניין קביעות ועמל התורה • דרכי הלימוד • הפצת תורה ותמיכה בלומדי תורה • זהירות בצניעות • הכנה לשבועות
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ו - ראש חודש שחל בשבת או בערב שבת, ודיני ברכות
מעלת בני לוי • ערך לימוד התורה • סעודה שלישית בשבת שהוא גם ערב ראש חודש • שכח יעלה ויבוא בסעודה שלישית • דיני ברכות • מאכלים העשויים משאריות לחם • מאכל המורכב משני חלקים שברכותיהם שונות
להמשך
במדבר
אייר   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך