To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: נשא
נשא
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות עירוב תבשילין
מהי מצוות "עירוב תבשילין" – ואימתי נוהגת • כיצד צורת עשיית עירוב תבשילין • מה הדין במי ששכח לעשות עירוב • האם בכדי להדליק נרות לשבת צריך לערב • הכנה לקבלת התורה • מנהגים ליום חג השבועות
להמשך
נשא
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת נשא תש''ס - חג שבועות
דין עירוב תבשילין • סדר העירוב • מי שלא עירב – האם יוכל להכין מיום טוב לשבת • עירוב של אורח והדין במארחים • סדר התיקון ליל שבועות • מצוות השמחה בשבועות ואכילת מאכלי חלב
להמשך
נשא
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ב - הלכות חג שבועות
מהו הטעם שחוגגים בחו"ל יום טוב שני של גלויות • מצוות עונג ביום טוב • צורת עשיית עירוב תבשילין • מה דינו של מי ששכח לערב • אימתי ניתן היתר להשתמש באש ביום טוב • במה צריך להיזהר באכילת מאכלי חלב ..
להמשך
נשא
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ג - חג השבועות, עירובי תבשילין, יו''ט, וברכות
מהו סדר הלימוד הנכון בליל שבועות – ומי תיקן זאת • מהו עירוב תבשילין • במה חמור יום טוב יותר משבת • מה ההיתר לבשל לצורך אוכל נפש • במה צריך להיזהר במאכלי חלב ובשר בשבועות • הברכה שמברכים על מאכלים ..
להמשך
נשא
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ה - הלכות חג השבועות
מעלת מתן תורה • התורה נצחית ואינה משתנה • אחדות עם ישראל במתן תורה • הכנות בערב חג השבועות • קישוט הבית ובית הכנסת • טבילה במקווה • סדר ליל שבועות - קריאת תהילים • אכילת מאכלי חלב
להמשך
נשא
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ו - הלכות יו''ט שחל בערב שבת והלכות בשר בחלב
דיני עירוב תבשילין • תיקון ליל שבועות • פרטי דינים ליל שבועות • הכנה ובישול ביום טוב • תיקון כלי ביום טוב • שמחת יום טוב • אכילת מאכלי חלב בשבועות
להמשך
נשא
סיוון   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך