To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: נשא
נשא
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות עירוב תבשילין
מהי מצוות "עירוב תבשילין" – ואימתי נוהגת • כיצד צורת עשיית עירוב תבשילין • מה הדין במי ששכח לעשות עירוב • האם בכדי להדליק נרות לשבת צריך לערב • הכנה לקבלת התורה • מנהגים ליום חג השבועות
להמשך
נשא
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת נשא תש''ס - חג שבועות
דין עירוב תבשילין • סדר העירוב • מי שלא עירב – האם יוכל להכין מיום טוב לשבת • עירוב של אורח והדין במארחים • סדר התיקון ליל שבועות • מצוות השמחה בשבועות ואכילת מאכלי חלב
להמשך
נשא
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ב - הלכות חג שבועות
מהו הטעם שחוגגים בחו"ל יום טוב שני של גלויות • מצוות עונג ביום טוב • צורת עשיית עירוב תבשילין • מה דינו של מי ששכח לערב • אימתי ניתן היתר להשתמש באש ביום טוב • במה צריך להיזהר באכילת מאכלי חלב ..
להמשך
נשא
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ג - חג השבועות, עירובי תבשילין, יו''ט, וברכות
מהו סדר הלימוד הנכון בליל שבועות – ומי תיקן זאת • מהו עירוב תבשילין • במה חמור יום טוב יותר משבת • מה ההיתר לבשל לצורך אוכל נפש • במה צריך להיזהר במאכלי חלב ובשר בשבועות • הברכה שמברכים על מאכלים ..
להמשך
נשא
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ה - הלכות חג השבועות
מעלת מתן תורה • התורה נצחית ואינה משתנה • אחדות עם ישראל במתן תורה • הכנות בערב חג השבועות • קישוט הבית ובית הכנסת • טבילה במקווה • סדר ליל שבועות - קריאת תהילים • אכילת מאכלי חלב
להמשך
נשא
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת נשא - תשס''ו - הלכות יו''ט שחל בערב שבת והלכות בשר בחלב
דיני עירוב תבשילין • תיקון ליל שבועות • פרטי דינים ליל שבועות • הכנה ובישול ביום טוב • תיקון כלי ביום טוב • שמחת יום טוב • אכילת מאכלי חלב בשבועות
להמשך
נשא
סיוון   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך