To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בהעלותך
בהעלותך
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ונרות בית המקדש
מה למדים מהדלקת הנרות במקדש, להדלקת נרות שבת • כל הטעמים להדלקת נרות שבת • האם הנשים מברכות על נרות שבת שמדליקות כמה נשים בחדר אחד • האם צריך לכבות את האור קודם ההדלקה • זמן הדלקת הנרות
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תש''ס - הדלקת נרות שבת
הפיצוי שקיבל אהרון הכהן ע"ה בהדלקת הנרות • הטעמים להדלקת נרות שבת • הצורך שנרות השבת ייראו בעת הסעודה • מקום הדלקת נרות שבת • כיצד תנהג אורחת בהדלקת הנרות • זמן הדלקת נרות שבת
להמשך
בהעלותך
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''א - דיני הדלקת נרות שבת
מה מסמלת המנורה בעם ישראל • מה לומדים מסדר הדלקת המנורה להדלקת נרות השבת • הטעמים להדלקת נר שבת • מספר הנרות שהאישה צריכה להדליק • מה דין ברכת הנר לאורחת
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''ב - הלכות ברכות התורה
מעלתם של הימים שלאחר חג השבועות • מעלתם של ברכות התורה • התורה היא כלי חמדתו של הקב"ה • אמירת "נעשה ונשמע" • כוונה במילים של ברכות התורה • מעלתה הגדולה של התורה שמקדשת את האדם
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''ג - המנורה במשכן ובמקדש, נרות שבת
מצוות הדלקת המנורה היא על שמו של אהרון הכהן ע"ה – מדוע ? • המנורה- סמל לאחדות • מנורה של אש • המנורה והדלקת נרות שבת.
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''ד - דיני הדלקת נרות שבת
מעלתו של אהרון הכהן ע"ה בעת הדלקת המנורה • הדלקה בשמן זית • זמן הדלקת נרות שבת • הדלקת הנרות לאורחת • הכנה הנצרכת להדלקה • הדלקת נרות שבת לילדות ולבנות, ולנשים שאינם נשואות • זהירות משימוש בנרות ..
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"ד
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך