To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בהעלותך
בהעלותך
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ונרות בית המקדש
מה למדים מהדלקת הנרות במקדש, להדלקת נרות שבת • כל הטעמים להדלקת נרות שבת • האם הנשים מברכות על נרות שבת שמדליקות כמה נשים בחדר אחד • האם צריך לכבות את האור קודם ההדלקה • זמן הדלקת הנרות
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תש''ס - הדלקת נרות שבת
הפיצוי שקיבל אהרון הכהן ע"ה בהדלקת הנרות • הטעמים להדלקת נרות שבת • הצורך שנרות השבת ייראו בעת הסעודה • מקום הדלקת נרות שבת • כיצד תנהג אורחת בהדלקת הנרות • זמן הדלקת נרות שבת
להמשך
בהעלותך
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''א - דיני הדלקת נרות שבת
מה מסמלת המנורה בעם ישראל • מה לומדים מסדר הדלקת המנורה להדלקת נרות השבת • הטעמים להדלקת נר שבת • מספר הנרות שהאישה צריכה להדליק • מה דין ברכת הנר לאורחת
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''ב - הלכות ברכות התורה
מעלתם של הימים שלאחר חג השבועות • מעלתם של ברכות התורה • התורה היא כלי חמדתו של הקב"ה • אמירת "נעשה ונשמע" • כוונה במילים של ברכות התורה • מעלתה הגדולה של התורה שמקדשת את האדם
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''ג - המנורה במשכן ובמקדש, נרות שבת
מצוות הדלקת המנורה היא על שמו של אהרון הכהן ע"ה – מדוע ? • המנורה- סמל לאחדות • מנורה של אש • המנורה והדלקת נרות שבת.
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשס''ד - דיני הדלקת נרות שבת
מעלתו של אהרון הכהן ע"ה בעת הדלקת המנורה • הדלקה בשמן זית • זמן הדלקת נרות שבת • הדלקת הנרות לאורחת • הכנה הנצרכת להדלקה • הדלקת נרות שבת לילדות ולבנות, ולנשים שאינם נשואות • זהירות משימוש בנרות ..
להמשך
בהעלותך
סיוון   תשס"ד
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך