To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: שלח לך
שלח לך
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
האם יתכן כי דווקא קדושת ארץ ישראל גרמה למרגלים לדבר עליה דיבה ? • ריסוק בשבת מים, שלג, קרח, וכדו' בשבת • הקפאת מים בשבת • כיבוי וגרם כיבוי ביום טוב • שימוש בשעון שבת. • שימוש בשעון גז – " חגז"
להמשך
שלח לך
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שלח-לך תש''ס - הלכות חלה
מתי חיוב הפרשת חלה הוא מהתורה ואימתי חיוב מדרבנן • הסיבה שמפרישים גם היום חלה בחוץ לארץ • מאיזה קמח מפרישים חלה ? • מה ההבדל בין קמח מארץ ישראל לקמח שמחוץ לארץ • איך קוראים שם על החלה
להמשך
שלח לך
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''א - הלכות ציצית
לב חטא המרגלים היה בכך שהם לא הרגישו כמושלים על הארץ • הציצית מגינה על האדם • כיצד אדם זוכה לקיים מצוות ציצית שחיובה מדאורייתא ומתי חיובה הוא רק מדרבנן • ציצית דווקא בבגד ארוג • קיום מצוות בהידור
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''ב - הלכות חלה
יהודי כשר צריך להקפיד ללכת תמיד עם סידור • החובה להיות בקיא בהלכות ברכות • חיוב חלה מדאורייתא ומדרבנן • עיסה של מי פירות זהירות בקיום מצוות כלאחר יד חס ושלום • הקפדה על מצוות שלא מקיימים אותם מחוסר ..
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''ג - הלכות שבת
מעלתה של ארץ ישראל מעולה ומיוחדת עד שאפילו העצים והאבנים של ארץ ישראל קדושים • החיבה שרחשו מיוחדת האמוראים לארץ ישראל • חטאו של המקושש עצים בשבת • כוונה בקיום המצוות • קיפול בגדים בשבת • תליית בגדים ..
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''ד - הלכות שבת
מהות חטאו של המקושש עצים בשבת • איסורי שבת שאפשר לעבור עליהם בלי לשים לב • התייחסות מקיפה למלאכות - טוחן - תולש • דיני מוקצה • חבישת כובע עם שוליים בשבת • הכנת תה וקפה בשבת
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"ד
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך