To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: שלח לך
שלח לך
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
האם יתכן כי דווקא קדושת ארץ ישראל גרמה למרגלים לדבר עליה דיבה ? • ריסוק בשבת מים, שלג, קרח, וכדו' בשבת • הקפאת מים בשבת • כיבוי וגרם כיבוי ביום טוב • שימוש בשעון שבת. • שימוש בשעון גז – " חגז"
להמשך
שלח לך
סיוון   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת שלח-לך תש''ס - הלכות חלה
מתי חיוב הפרשת חלה הוא מהתורה ואימתי חיוב מדרבנן • הסיבה שמפרישים גם היום חלה בחוץ לארץ • מאיזה קמח מפרישים חלה ? • מה ההבדל בין קמח מארץ ישראל לקמח שמחוץ לארץ • איך קוראים שם על החלה
להמשך
שלח לך
סיוון   תש"ס
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''א - הלכות ציצית
לב חטא המרגלים היה בכך שהם לא הרגישו כמושלים על הארץ • הציצית מגינה על האדם • כיצד אדם זוכה לקיים מצוות ציצית שחיובה מדאורייתא ומתי חיובה הוא רק מדרבנן • ציצית דווקא בבגד ארוג • קיום מצוות בהידור
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"א
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''ב - הלכות חלה
יהודי כשר צריך להקפיד ללכת תמיד עם סידור • החובה להיות בקיא בהלכות ברכות • חיוב חלה מדאורייתא ומדרבנן • עיסה של מי פירות זהירות בקיום מצוות כלאחר יד חס ושלום • הקפדה על מצוות שלא מקיימים אותם מחוסר ..
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"ב
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''ג - הלכות שבת
מעלתה של ארץ ישראל מעולה ומיוחדת עד שאפילו העצים והאבנים של ארץ ישראל קדושים • החיבה שרחשו מיוחדת האמוראים לארץ ישראל • חטאו של המקושש עצים בשבת • כוונה בקיום המצוות • קיפול בגדים בשבת • תליית בגדים ..
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שלח לך - תשס''ד - הלכות שבת
מהות חטאו של המקושש עצים בשבת • איסורי שבת שאפשר לעבור עליהם בלי לשים לב • התייחסות מקיפה למלאכות - טוחן - תולש • דיני מוקצה • חבישת כובע עם שוליים בשבת • הכנת תה וקפה בשבת
להמשך
שלח לך
סיוון   תשס"ד
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך