To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בלק
בלק
קול צופייך - פרשת בלק - תשנ''ז - שיעור פתיחה מעלת התורה
השיעור הראשון שמרן הרב פתח את סידרת "קול צופייך" • בשיעור זה שלמעשה פותח את סדרת שיעורי קול צופייך מרן הרב מסביר על עניין השם "קול צופייך" • כוחה של תלמוד ועסק התורה • ברכות התורה • החיוב בקביעת ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ח - דיני בין המצרים
בלק מנסה לפגוע בעם ישראל בדרך חדשה ונוראית • ברכות בלעם • ימי בין המצרים • דרגות שונות באבילות בימים אלו והתחלת מנהגי בין המצרים • הדברים שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • אמירת עננו • כיצד ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ט - דיני סחיטה בשבת
מדוע כעס בלק מאוד על בלעם רק בפעם השלישית שניסה לקלל •איסור מלאכות השבת: מלאכת דש - סוחט - ספוג בשבת – מלבן • ניגוב ידיים במים • שריית בגד במים • טיפול בפצע בגוף בשבת
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בלק תש''ס - תפלה בשעת צרה
קללת בלק ובקשתו שבלעם יקלל את עם ישראל • תפילה בעת צרה • עניין החצוצרות כסף • הבדל בין חצוצרות למנורה • תפילה עם תשובה • תפילה על צרת יחיד
להמשך
בלק
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''א - סעודה רביעית ודיני י''ז בתמוז
מעלתה של סעודה רביעית - סעודת מלווה מלכה • אכילת בשר בסעודת מלווה מלכה של ערב התענית • חמישה דברים קשים אירעו לאבותינו בי"ז בתמוז • דברים האסורים ביום התענית • דיני אמירת עננו
להמשך
בלק
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ב - מהלכות שבת
מדוע נמשל עם ישראל לאריה • ביאור דברי בלעם • זאת התורה לא תהא משתנה או מוחלפת • שבת קודש זכר ליציאת מצרים • טלטול ומוקצה בשבת • פתיחת בקבוקים והפרדת גביעים • מוקצה בכלים חד פעמיים • טלטול תיק ליולדת.
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ג - שבת, תורה, ותפילין
קיום מצוות צריך להיות גם בהיות האדם בבית וכל שכן בחוץ • בלעם מברך את ישראל בעל כורחו • כוח הדיבור • הנחת תפילין • מעלת לימוד התורה • כוונה בקיום המצוות • כוונה בתפילה
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ד - הלכות תפילין
קללות בלעם שנהפכו לברכות • עם ישראל נמשל לאריה • החיבור של עם ישראל לארץ ישראל •מצוות הנוגעות לתפילין ולגודל מעלתה • סדר ומקום הנחתם • תפילין מוקצה בשבת – למה ? • שיטת רש"י ורבינו תם בתפילין
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ד
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ה - בישולי עכו''ם
קללות בלעם שנהפכו לברכות • מעלתם של עם ישראל • זהירות מהתבוללות • מאכלי גויים – אפייה, בישול ושתייה משותפת • כשרות מאכלים שונים • הלכות גרים
להמשך
בלק
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ז - הנחת תפילין
קללות בלעם שהופכות לברכות • "לא מדובשך ולא מעוקצך" • עם ישראל כאריה וכלביא • מצוות התפילין כאות וכסימן • סדר הנחת התפילין • מעלת וקדושת התפילין • הנחת תפילין במקרים
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך