To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בלק
בלק
קול צופייך - פרשת בלק - תשנ''ז - שיעור פתיחה מעלת התורה
השיעור הראשון שמרן הרב פתח את סידרת "קול צופייך" • בשיעור זה שלמעשה פותח את סדרת שיעורי קול צופייך מרן הרב מסביר על עניין השם "קול צופייך" • כוחה של תלמוד ועסק התורה • ברכות התורה • החיוב בקביעת ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ז
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ח - דיני בין המצרים
בלק מנסה לפגוע בעם ישראל בדרך חדשה ונוראית • ברכות בלעם • ימי בין המצרים • דרגות שונות באבילות בימים אלו והתחלת מנהגי בין המצרים • הדברים שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • אמירת עננו • כיצד ..
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ט - דיני סחיטה בשבת
מדוע כעס בלק מאוד על בלעם רק בפעם השלישית שניסה לקלל •איסור מלאכות השבת: מלאכת דש - סוחט - ספוג בשבת – מלבן • ניגוב ידיים במים • שריית בגד במים • טיפול בפצע בגוף בשבת
להמשך
בלק
תמוז   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בלק תש''ס - תפלה בשעת צרה
קללת בלק ובקשתו שבלעם יקלל את עם ישראל • תפילה בעת צרה • עניין החצוצרות כסף • הבדל בין חצוצרות למנורה • תפילה עם תשובה • תפילה על צרת יחיד
להמשך
בלק
תמוז   תש"ס
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''א - סעודה רביעית ודיני י''ז בתמוז
מעלתה של סעודה רביעית - סעודת מלווה מלכה • אכילת בשר בסעודת מלווה מלכה של ערב התענית • חמישה דברים קשים אירעו לאבותינו בי"ז בתמוז • דברים האסורים ביום התענית • דיני אמירת עננו
להמשך
בלק
תמוז   תשס"א
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ב - מהלכות שבת
מדוע נמשל עם ישראל לאריה • ביאור דברי בלעם • זאת התורה לא תהא משתנה או מוחלפת • שבת קודש זכר ליציאת מצרים • טלטול ומוקצה בשבת • פתיחת בקבוקים והפרדת גביעים • מוקצה בכלים חד פעמיים • טלטול תיק ליולדת.
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ג - שבת, תורה, ותפילין
קיום מצוות צריך להיות גם בהיות האדם בבית וכל שכן בחוץ • בלעם מברך את ישראל בעל כורחו • כוח הדיבור • הנחת תפילין • מעלת לימוד התורה • כוונה בקיום המצוות • כוונה בתפילה
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ד - הלכות תפילין
קללות בלעם שנהפכו לברכות • עם ישראל נמשל לאריה • החיבור של עם ישראל לארץ ישראל •מצוות הנוגעות לתפילין ולגודל מעלתה • סדר ומקום הנחתם • תפילין מוקצה בשבת – למה ? • שיטת רש"י ורבינו תם בתפילין
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ד
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ה - בישולי עכו''ם
קללות בלעם שנהפכו לברכות • מעלתם של עם ישראל • זהירות מהתבוללות • מאכלי גויים – אפייה, בישול ושתייה משותפת • כשרות מאכלים שונים • הלכות גרים
להמשך
בלק
סיוון   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בלק - תשס''ז - הנחת תפילין
קללות בלעם שהופכות לברכות • "לא מדובשך ולא מעוקצך" • עם ישראל כאריה וכלביא • מצוות התפילין כאות וכסימן • סדר הנחת התפילין • מעלת וקדושת התפילין • הנחת תפילין במקרים
להמשך
בלק
תמוז   תשס"ז
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך