To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויקרא
ויקרא
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשנ''ח - הלכות פסח
מה המיוחד במצוות קידוש החודש • מדוע יש מצווה למנות דווקא לפי חודשים עבריים • מהם המנהגים בקריאת פרשת החודש כשחל ר"ח בשבת • מתי מותר להקדים את זמן בדיקת חמץ • כיצד מכשירים סכינים? מהם המקומות שצריך ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ברכת האילנות - ובדיקת חמץ
מה מבטא חג הפסח ביחס עם ישראל כלפי הקב"ה • איזה דינים נוהגים מראש חודש ניסן • כיצד ניתן לקיים ברכת האילנות בצורה המהודרת ביותר • כל דיני בדיקת חמץ
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
מדוע בחר המן לקיים את גזירתו דווקא בי"ג באדר • מהם המצוות הכלולה במצוות "מחיית עמלק" • מדוע ישנה מצווה מיוחדת למחות את זכר עמלק • כל דיני שבת זכור והכנה לפורים
להמשך
ויקרא
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''א - דיני הגעלה, ליבון ומצה מבושלת
כל דיני הגעלת וליבון כלים • כיצד אדם יוכל לקיים מצוות סעודה שלישית בעב פסח שחל בשבת • מתי יכול להתחיל להכין את צרכי החג בשבת מיוחדת זה לקראת ליל הסדר שיחול במוצאי שבת
להמשך
ויקרא
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ב - בדיקת חמץ
מה העניין המיוחד והמרכזי שיש בבדיקת חמץ • מדוע מברכים "על ביעור חמץ" ולא על "בדיקת חמץ" • מדוע מבטלים את החמץ באמירה וכיצד ראוי לעשות זאת • איזו עוד מקומות ראוי לבדוק
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויקרא- תשס''ג - שבת זכור וענייני המגילה
יחסו המיוחד של הקב"ה למשה רבינו • במה מתבטאת ענוותנו של משה רבינו • מדוע קוראים את פרשת עמלק דווקא סמוך לפורים • מיהו עמלק שקיים בכל דור • כיצד מרדכי נלחם בהמן
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ד - צפייה לגאולה
מתי נברא העולם ? • יום בריאת עולם הוא יום ההריון של העולם • צפייה לגאולה • חודש ניסן הוא חודש המסוגל לגאולה • ניסי יציאת מצרים • חובה על כל יהודי להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים • "עבדי ה'" ולא עבדי ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ה - שבת זכור
ענוותנותו של משה רבינו • מהי תקנת רבי יהושע בן גמלא ? • לימוד תורה לילדים • חינוך מגיל קטן • פרשת זכור - קריאה מדאורייתא - עניין מחיית עמלק • פרשת פרה • כוונה בקיום המצוות • אמירת "מי ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ו - דיני הכשרת כלים
הענווה של אדון הנביאים משה רבינו ע"ה • לימוד הלכות פסח - דרשת שבת הגדול • דיני הכשרת הכלים והמטבח • מצה עשירה • מוצרים כשרים לפסח • מוצרי ניקיון לגוף ולכלים כשרים לפסח • יציאה מעבדות לחירות
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ז – דיני הגעלת כלים
ויקרא - ספר הקורבנות • קורבן מועיל רק עם תשובה •מצוות ביעור חמץ • ביעור החמץ שבלב •תורה כתבלין ליצר הרע • בני חורין בפסח • הגעלת והכשרת כלים • הכנת המטבח לפסח
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ז
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ח – שבת זכור
מהות ומטרת קורבנות שאדם מקריב • כפיית רצון האדם לעבודת ה' • עניינו ורשעותו של עמלק • ה"קירור" בעבודת ה' שנגרם לעם ישראל חיוב שמיעת פרשת זכור – גברים ונשים • מיהו העמלק בדורינו ?
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך