To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: ויקרא
ויקרא
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשנ''ח - הלכות פסח
מה המיוחד במצוות קידוש החודש • מדוע יש מצווה למנות דווקא לפי חודשים עבריים • מהם המנהגים בקריאת פרשת החודש כשחל ר"ח בשבת • מתי מותר להקדים את זמן בדיקת חמץ • כיצד מכשירים סכינים? מהם המקומות שצריך ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ברכת האילנות - ובדיקת חמץ
מה מבטא חג הפסח ביחס עם ישראל כלפי הקב"ה • איזה דינים נוהגים מראש חודש ניסן • כיצד ניתן לקיים ברכת האילנות בצורה המהודרת ביותר • כל דיני בדיקת חמץ
להמשך
ויקרא
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
מדוע בחר המן לקיים את גזירתו דווקא בי"ג באדר • מהם המצוות הכלולה במצוות "מחיית עמלק" • מדוע ישנה מצווה מיוחדת למחות את זכר עמלק • כל דיני שבת זכור והכנה לפורים
להמשך
ויקרא
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''א - דיני הגעלה, ליבון ומצה מבושלת
כל דיני הגעלת וליבון כלים • כיצד אדם יוכל לקיים מצוות סעודה שלישית בעב פסח שחל בשבת • מתי יכול להתחיל להכין את צרכי החג בשבת מיוחדת זה לקראת ליל הסדר שיחול במוצאי שבת
להמשך
ויקרא
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ב - בדיקת חמץ
מה העניין המיוחד והמרכזי שיש בבדיקת חמץ • מדוע מברכים "על ביעור חמץ" ולא על "בדיקת חמץ" • מדוע מבטלים את החמץ באמירה וכיצד ראוי לעשות זאת • איזו עוד מקומות ראוי לבדוק
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת ויקרא- תשס''ג - שבת זכור וענייני המגילה
יחסו המיוחד של הקב"ה למשה רבינו • במה מתבטאת ענוותנו של משה רבינו • מדוע קוראים את פרשת עמלק דווקא סמוך לפורים • מיהו עמלק שקיים בכל דור • כיצד מרדכי נלחם בהמן
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ד - צפייה לגאולה
מתי נברא העולם ? • יום בריאת עולם הוא יום ההריון של העולם • צפייה לגאולה • חודש ניסן הוא חודש המסוגל לגאולה • ניסי יציאת מצרים • חובה על כל יהודי להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים • "עבדי ה'" ולא עבדי ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ה - שבת זכור
ענוותנותו של משה רבינו • מהי תקנת רבי יהושע בן גמלא ? • לימוד תורה לילדים • חינוך מגיל קטן • פרשת זכור - קריאה מדאורייתא - עניין מחיית עמלק • פרשת פרה • כוונה בקיום המצוות • אמירת "מי ..
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ו - דיני הכשרת כלים
הענווה של אדון הנביאים משה רבינו ע"ה • לימוד הלכות פסח - דרשת שבת הגדול • דיני הכשרת הכלים והמטבח • מצה עשירה • מוצרים כשרים לפסח • מוצרי ניקיון לגוף ולכלים כשרים לפסח • יציאה מעבדות לחירות
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ו
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ז – דיני הגעלת כלים
ויקרא - ספר הקורבנות • קורבן מועיל רק עם תשובה •מצוות ביעור חמץ • ביעור החמץ שבלב •תורה כתבלין ליצר הרע • בני חורין בפסח • הגעלת והכשרת כלים • הכנת המטבח לפסח
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ז
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ח – שבת זכור
מהות ומטרת קורבנות שאדם מקריב • כפיית רצון האדם לעבודת ה' • עניינו ורשעותו של עמלק • ה"קירור" בעבודת ה' שנגרם לעם ישראל חיוב שמיעת פרשת זכור – גברים ונשים • מיהו העמלק בדורינו ?
להמשך
ויקרא
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך