To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: צו
צו
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ח - הכשרת כלים, ביעור מעשרות, שבת הגדול
מה הקשר בין פרשת צו לפסח • כיצד מכשירים את כל סוגי הכלים מהחמץ לקראת חג הפסח • מהי צורת ההגעלה • צורת ניקוי והכשר התנור והכיריים • האם ניתן להכשיר כלי זכוכית ? • הקדמה לדיני ביעור מעשרות
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
"והיא שעמדה"- מדוע בכל דור רוצים שונאי ישראל להשמיד את עם ישראל • הזמנים שבהם חמץ אסור באכילה ובהנאה • כיצד יש לנהוג עם כלים שבישלו בהם חמץ • איך מתבצע הלכה למעשה הכשרת כלים שונים שבאו במגע עם חמץ • ..
להמשך
צו
ניסן   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת צו - תשס''א - דיני ליל הסדר והכנות לחג
מהם הדינים המיוחדים כשערב פסח חל בשבת • מה מותר לאכול בשבת זו, וממה יש להימנע • כיצד אדם יקיים מצוות ארבע כוסות בהידור • איך מקיימים הבדלה בשבת זו
להמשך
צו
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ב - בדיקת חמץ וכלי חמץ
מהם הזמנים המיוחדים שראוי לנהוג מהמנהגים השונים שישנם בערב פסח • מצוות בדיקת חמץ בהידור ובשלימות • מדוע יש מנהגים שונים ומרובים בפסח • במה יש להשתדל ולהקדים להכין בערב פסח
להמשך
צו
ניסן   תשס"ב
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ד - הלכות פסח
יציאת מצרים - יסוד האמונה • הניסים שנעשו במצרים • הכבדת לב פרעה • מצוות ביעור חמץ • ניקיון במקומות שמכניסים שם חמץ • מצוות "והגדת לבנך" • הכנה מראש ליל הסדר • הכנת המטבח לפסח
להמשך
צו
ניסן   תשס"ד
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ה - מענייני המגילה, ופורים המשולש
סיפור מגילת אסתר והניסים שבה • חידושים על המגילה • עונשה של ושתי - מידה כנגד מידה • מעלתו של מרדכי שלא השתחווה • מהפך מגלות לגאולה ברגע אחד • דיני פורים המשולש.
להמשך
צו
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ו - הלכות פסח
קורבנות מכפרים על העוונות • הזירוז בעשיית הקורבנות • אש הדולקת תמיד על המזבח מרמזת לעבודת ה' של האדם • כוחו של הדיבור • מעלת רבי מאיר בעל הנס • הכנות הנדרשות לחג הפסח • מצות "והגדת לבנך" • הניסים ..
להמשך
צו
ניסן   תשס"ו
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ז - בדיקת חמץ,ערב פסח וליל הסדר
בדיקת חמץ - במקומות שרגילים להכניס שם חמץ • נקיון במקומות שהותם של הילדים • המצוות המיוחדות שיש בערב פסח - תענית בכורות - ביעור חמץ - עירובי חצרות - צליית הזרוע • ליל הסדר - סיפור יציאת מצרים - ..
להמשך
צו
ניסן   תשס"ז
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ח - דיני פורים המשולש
צו - לשון זירוז • התלהבות והאש הקדושה שבוערת בקיום המצוות • מענייני המגילה • דיני פורים המשולש • דיני בן עיר שקורא בי"ד שהלך למקום המוקף שקוראים בט"ו ולהיפך • מצוות משלוח מנות • שתיית יין בפורים • ..
להמשך
צו
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך