To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: שמיני
שמיני
קול צופייך - ערב פסח - תשנ''ח - הגדה של פסח, בדיקת חמץ, ערב פסח וליל הסדר
מה פירוש הקטע של "הא לחמא עניא" המובא בתחילת הגדה של פסח • מבצעים מכירת החמץ כדת וכהלכה • צורת בדיקת חמץ • כל המצוות בערב פסח • ההדרכה המפורטת ביותר לכל המצוות בליל הסדר
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמיני - תשנ''ח - דיני ביעור מעשרות
מהי ההגדרה ההלכתית ל " וידוי מעשרות " • כל הלכות עירוב תבשילין • דין חמץ שנמצא בחג • איזה ניסים נעשו על ים סוף ? • מדוע הקב"ה השאיר את פרעה חי אחרי קריעת ים סוף? • שביעי של פסח
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמיני - תש''ס - בדיקת חמץ ברכת האילנות
מהי ההקפדה הנדרשת יותר בלימוד הלכות פסח • מדוע מברכים בבדיקת חמץ "על ביעור חמץ" ולא על "בדיקת חמץ" ? • כיצד ינהג מי שעוזב את ביתו קודם הפסח • איך ינהג אדם ששכח לבדוק חמץ כל דיני ברכת האילנות
להמשך
שמיני
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''א - הלכות ספירת העומר
איזה מצוות שקשורות לספירת העומר היו בזמן המקדש • שתי המצוות מקיימים כיום בספירה • האם היום הספירה היא מדאורייתא או מדרבנן • מה הדין לאדם שמנה רק ימים או רק שבועות • מה דינו של אדם ששכח לספור בלילה, ..
להמשך
שמיני
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ג - שואלים ודורשים בהלכות פסח
מדוע הקפידו חז"ל דווקא בחג הפסח ללמוד שלושים יום קודם החג את הלכותיו • על מה יש להקפיד במצה לליל הסדר • מהם "מעות חיטים" • כיצד צריך לקיים את בדיקת החמץ בצורה המהודרת ביותר
להמשך
שמיני
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ה - הלכות פסח
סימני החיות והבהמות כשרות ושאינם כשרות • עם ישראל במדבר ראו את החיות והבהמות המותרות והאסורות • עניין אמיתות התורה • לימוד הלכות החג קודם לחג • בדיקת חמץ לעוזב את הבית • נקיון ראוי לפסח • בדיקת חמץ ..
להמשך
שמיני
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ח – דיני הכשר כלים
סימני חיות טהורות וטמאות • מצוות לימוד הלכות פסח שלושים יום קודם החג • חובת לימוד ההלכות – הלכה למעשה • בדיקת החמץ וניקיון הבית • הכשרת כלי המטבח וכלי האכילה כהלכתם
להמשך
שמיני
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך