To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: שמיני
שמיני
קול צופייך - ערב פסח - תשנ''ח - הגדה של פסח, בדיקת חמץ, ערב פסח וליל הסדר
מה פירוש הקטע של "הא לחמא עניא" המובא בתחילת הגדה של פסח • מבצעים מכירת החמץ כדת וכהלכה • צורת בדיקת חמץ • כל המצוות בערב פסח • ההדרכה המפורטת ביותר לכל המצוות בליל הסדר
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמיני - תשנ''ח - דיני ביעור מעשרות
מהי ההגדרה ההלכתית ל " וידוי מעשרות " • כל הלכות עירוב תבשילין • דין חמץ שנמצא בחג • איזה ניסים נעשו על ים סוף ? • מדוע הקב"ה השאיר את פרעה חי אחרי קריעת ים סוף? • שביעי של פסח
להמשך
שמיני
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת שמיני - תש''ס - בדיקת חמץ ברכת האילנות
מהי ההקפדה הנדרשת יותר בלימוד הלכות פסח • מדוע מברכים בבדיקת חמץ "על ביעור חמץ" ולא על "בדיקת חמץ" ? • כיצד ינהג מי שעוזב את ביתו קודם הפסח • איך ינהג אדם ששכח לבדוק חמץ כל דיני ברכת האילנות
להמשך
שמיני
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''א - הלכות ספירת העומר
איזה מצוות שקשורות לספירת העומר היו בזמן המקדש • שתי המצוות מקיימים כיום בספירה • האם היום הספירה היא מדאורייתא או מדרבנן • מה הדין לאדם שמנה רק ימים או רק שבועות • מה דינו של אדם ששכח לספור בלילה, ..
להמשך
שמיני
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ג - שואלים ודורשים בהלכות פסח
מדוע הקפידו חז"ל דווקא בחג הפסח ללמוד שלושים יום קודם החג את הלכותיו • על מה יש להקפיד במצה לליל הסדר • מהם "מעות חיטים" • כיצד צריך לקיים את בדיקת החמץ בצורה המהודרת ביותר
להמשך
שמיני
אדר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ה - הלכות פסח
סימני החיות והבהמות כשרות ושאינם כשרות • עם ישראל במדבר ראו את החיות והבהמות המותרות והאסורות • עניין אמיתות התורה • לימוד הלכות החג קודם לחג • בדיקת חמץ לעוזב את הבית • נקיון ראוי לפסח • בדיקת חמץ ..
להמשך
שמיני
אדר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ח – דיני הכשר כלים
סימני חיות טהורות וטמאות • מצוות לימוד הלכות פסח שלושים יום קודם החג • חובת לימוד ההלכות – הלכה למעשה • בדיקת החמץ וניקיון הבית • הכשרת כלי המטבח וכלי האכילה כהלכתם
להמשך
שמיני
אדר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך