To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: תזריע מצורע
תזריע מצורע
קול צופייך - תזריע מצורע - תשנ''ח - ספירת העומר
מהו הטעם שענייני טומאה וטהרה נסמכו לענייני כשרות החיות והבהמות • מעלת ימי ספירת העומר • האם כיום ספירת העומר היא מצווה מהתורה או מדרבנן • מהו הדין בשכח לספור ספירת העומר • וכיצד ימשיך לספור בשאר ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ח
קול צופייך - תזריע מצורע תשנ''ט - הלכות הזכרת הטל וספירת העומר
מתי מפסיקים לבקש ולהזכיר על הגשמים • מה יעשה אדם שטעה בקיץ בתפילתו וביקש גשם במקום טל • ומה הדין אם מסתפק אם טעה או שהזכיר ושאל כהוגן • מהי המעלה המיוחדת שיש בספירת העומר • כמה מצוות מקיימים בספירה ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע - תשס''א - הלכות הרהור כדיבור
כמה דרגות יש ב"דיבור" לעניין כמה דינים בהלכה ? • האם הרהור בלב ללא דיבור ממש, פועל ונחשב כדיבור • דעת הרמב"ם בדין הרהור כדיבור • מתי יוכל אדם להרהר שם ומלכות בליבו • שכח או טעה בימי ספירת העומר איך ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשס"א
קול צופייך - פרשת תזריע-מצורע - תשס''ב - הזכרת ושאלת טל
מדוע תיקנו שהזכרת "מוריד הטל" בתפילת שמונה עשרה תהיה דווקא בברכת "מחיה המתים" • מה היה מיוחד במן שירד לעם ישראל במדבר •מהי המעלה שיש לאדם צעיר • ביאור על ברכת " אתה חונננו " • מה דינו של אדם ..
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשס"ב
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע - תשס''ו - דיני המתחיל מצוה בזמנה אם יכול לגומרה שלא בזמנה
עונש של הצרעת לתיקון נפש היהודי • רפואת הצרעת • דיני ראש חודש שחל בשבת • קיום מצווה בשמחה • שכר על טרחא על המצוות • מעלת ברכת הלבנה • תוספת מחול על הקודש בכניסת השבת וביציאתה
להמשך
תזריע מצורע
ניסן   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך