To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בהר
בהר
קול צופייך - פרשת בהר - תשנ''ח - הלכות ומנהגי ל''ג בעומר
מצוות ספירת העומר ומצוות היובל • להיזהר לא להזכיר "ל"ג בעומר" ביום ה-33 עד שיספר בפועל • על מה חל מנהגי האבלות בימי העומר ? • עד מתי לא מסתפרים בימי העומר? • מעלתו הגדולה של רשב"י • מנהג הדלקת ..
להמשך
בהר
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בהר - תש''ס - קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה
דינו של קטן שהגדיל ונהיה בר מצווה בימי העומר • האם יכול קטן להיות מנוי לקורבן פסח ? • מה דינו של קטן בפסח שני • האם מי שחייב במצווה מדרבנן יכול לפטור את מי שחייב במצווה מדאורייתא?
להמשך
בהר
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת בהר - תשס''ג - הלכות בורר בשבת
הייחודיות והמעלה שיש בלימוד וקיום הלכות שבת • על מה מעיד יהודי הזוכה לשמור שבת כהלכתה• איפה למדו חכמי ישראל את הדינים של החידושים הטכנולוגיים שמתחדשים מעת לעת? • דיני בורר בשבת
להמשך
בהר
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בהר - תשס''ה - דיני ריבית
מעלת ארץ ישראל • מגורים בארץ ישראל • תשובה לאומות העולם על החזקתינו בארץ ישראל • שכינה שבבתי כנסת • זהירות מהשתחויה על קרקע • מעלת הצדקה • איסור ריבית • ענייני ברכות • והדרת פני זקן
להמשך
בהר
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בהר - תשס''ח – אונאת דברים ואונאת ממון
איסור הונאה – מהי אונאת דברים ומהי אונאת ממון ? • מתי חייב להחזיר את מה שהונה • זהירות בהונאה במסחר ובמכר • הונאה בדבר הידוע לכל
להמשך
בהר
אייר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך