To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בהר
בהר
קול צופייך - פרשת בהר - תשנ''ח - הלכות ומנהגי ל''ג בעומר
מצוות ספירת העומר ומצוות היובל • להיזהר לא להזכיר "ל"ג בעומר" ביום ה-33 עד שיספר בפועל • על מה חל מנהגי האבלות בימי העומר ? • עד מתי לא מסתפרים בימי העומר? • מעלתו הגדולה של רשב"י • מנהג הדלקת ..
להמשך
בהר
אייר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת בהר - תש''ס - קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה
דינו של קטן שהגדיל ונהיה בר מצווה בימי העומר • האם יכול קטן להיות מנוי לקורבן פסח ? • מה דינו של קטן בפסח שני • האם מי שחייב במצווה מדרבנן יכול לפטור את מי שחייב במצווה מדאורייתא?
להמשך
בהר
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת בהר - תשס''ג - הלכות בורר בשבת
הייחודיות והמעלה שיש בלימוד וקיום הלכות שבת • על מה מעיד יהודי הזוכה לשמור שבת כהלכתה• איפה למדו חכמי ישראל את הדינים של החידושים הטכנולוגיים שמתחדשים מעת לעת? • דיני בורר בשבת
להמשך
בהר
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בהר - תשס''ה - דיני ריבית
מעלת ארץ ישראל • מגורים בארץ ישראל • תשובה לאומות העולם על החזקתינו בארץ ישראל • שכינה שבבתי כנסת • זהירות מהשתחויה על קרקע • מעלת הצדקה • איסור ריבית • ענייני ברכות • והדרת פני זקן
להמשך
בהר
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בהר - תשס''ח – אונאת דברים ואונאת ממון
איסור הונאה – מהי אונאת דברים ומהי אונאת ממון ? • מתי חייב להחזיר את מה שהונה • זהירות בהונאה במסחר ובמכר • הונאה בדבר הידוע לכל
להמשך
בהר
אייר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך