To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בחוקותי
בחוקותי
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תש''ס - רבי שמעון בר יוחאי
המעלה הנשגבה שיש בעמל התורה • מדוע הרומאים פחדו מרבי שמעון בר יוחאי • שיטתו של רשב"י בעניין זמן קריאת שמע של ערבית • שיטתו בעניין מוקצה בשבת ומה למדו ממנה הדרשנים • ההגדרה ודיני " ביטול כלי מהיכנו "
להמשך
בחוקותי
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ג - ל''ג בעומר
מעלתו של התנא הקדוש רבי יהודה בר אלעאי • כיצד נהג רבי יהודה בשתיית יין בליל הסדר ובשאר שבתות השנה • מדוע נעשו ניסים לרשב"י במערה • הרמז שבנס שנעשה במי מרה • כוחו של יהודי שלומד תורה
להמשך
בחוקותי
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ה - ל''ג בעומר
עמל תורה – תורה לשמה • תורה גם לעמי הארץ • מנהגי אבלות בעומר • תספורת בעומר • כוח המחשבה של האדם • טעה בספירה • מעלת רשב"י
להמשך
בחוקותי
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ח – מהלכות ל''ג בעומר
ל"ג בעומר • תספורת בימי העומר • פטירת תלמידי רבי עקיבא • מיהם חמשת תלמידי רבי עקיבא שנשארו לאחר מות 24,000 אלף חבריהם ? • גדולתו, מעלתו, וסיפור פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
להמשך
בחוקותי
אייר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך