To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - קורח | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - קורח

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בחוקותי
בחוקותי
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תש''ס - רבי שמעון בר יוחאי
המעלה הנשגבה שיש בעמל התורה • מדוע הרומאים פחדו מרבי שמעון בר יוחאי • שיטתו של רשב"י בעניין זמן קריאת שמע של ערבית • שיטתו בעניין מוקצה בשבת ומה למדו ממנה הדרשנים • ההגדרה ודיני " ביטול כלי מהיכנו "
להמשך
בחוקותי
אייר   תש"ס
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ג - ל''ג בעומר
מעלתו של התנא הקדוש רבי יהודה בר אלעאי • כיצד נהג רבי יהודה בשתיית יין בליל הסדר ובשאר שבתות השנה • מדוע נעשו ניסים לרשב"י במערה • הרמז שבנס שנעשה במי מרה • כוחו של יהודי שלומד תורה
להמשך
בחוקותי
אייר   תשס"ג
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ה - ל''ג בעומר
עמל תורה – תורה לשמה • תורה גם לעמי הארץ • מנהגי אבלות בעומר • תספורת בעומר • כוח המחשבה של האדם • טעה בספירה • מעלת רשב"י
להמשך
בחוקותי
אייר   תשס"ה
קול צופייך - פרשת בחוקותי - תשס''ח – מהלכות ל''ג בעומר
ל"ג בעומר • תספורת בימי העומר • פטירת תלמידי רבי עקיבא • מיהם חמשת תלמידי רבי עקיבא שנשארו לאחר מות 24,000 אלף חבריהם ? • גדולתו, מעלתו, וסיפור פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א
להמשך
בחוקותי
אייר   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת חקת התשע''ז ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת חקת - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבבת פרשת חקת התשס"ו

להמשך
הילולת מרן הראשון לציון הרב ..
מעמד עוצמתי ומרגש בהילולת מרן הראשון לציון רבי מרדכי אליהו זצוק"ל. הרחבה הענקית בהר המנוחות היתה ..
להמשך