To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: בהר בחוקותי
בהר בחוקותי
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשנ''ט - ל''ג בעומר ומעלת התנא האלוקי רשב''י זיע''א
מעלתו הגדולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א • מדוע נאלץ רשב"י לחזור לעוד שנה במערה • איזה אדם אינו פטור מלעבוד לפרנסתו • איך זה אפשרי לקיים מצוות תלמוד תורה גם בבוקר וגם בערב • באיזו מידה ..
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשס''א - דיני קדושת פירות שביעית בדמיהן
כיצד קדושת הארץ באה לידי ביטוי בשנת השמיטה ? • כיצד כסף נעשה קדוש בקדושת שביעית • דין תבשיל שהתבשל עם פירות או ירקות שקדושים בקדושת שביעית • כיצד ינהגו עם הקליפות של הירקות והפירות בשנת השמיטה
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"א
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשס''ב - ל''ג בעומר ומעלת התנא הקדוש רבי יהודה ברבי עילאי
מהי מעלתו של התנא הקדוש רבי יהודה ברבי עילאי • מה היה שותה בליל הסדר למצוות ארבע כוסות • איך היה מתפרנס • ממה צריך להיזהר בקידוש של ליל ויום השבת שעורכים בבית הכנסת
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"ב
קול צופייך - פרשת בהר - בחוקותי - תשס''ד - ברכת המזון
עמל תורה – חיים של תורה • רצון לעמול בתורה • תכלית עבודת ה' • מעלת הברכות ולשון הברכה • ברכת המזון • ההכנה הראויה למצווה ולתפילה • אמירת "לשם יחוד"
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"ד
קול צופייך - פרשת בהר בחוקותי - תשס''ו - ל''ג בעומר
ממכר בית ושדה וחזרתו ביובל • ציפייה לגאולה • העולם הזה – זמני לכולם • שמחה בעבודת ה' • השמחה בל"ג בעומר • מנהגי אבלות עד ל"ג בעומר • מעלת רשב"י ומנהגי העליה והתפילה במירון
להמשך
בהר בחוקותי
אייר   תשס"ו
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך