To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: דברים
דברים
מוסר של מנהיג | פרשת דברים
משה רבינו בתוכחתו לעם ישראל ביום פטירתו רומז בשמות של מקומות על החטאים ודרכי תיקונים כפי שנכשלו בהם בני ישראל • בשמות ובמקומות אלו יש גם מוסר לדורינו אנו בהנהגה ובעבודת ה • במדבר - בערבה - מול סוף - ..
להמשך
דברים
 
אמונה בישועת ה' | פרשת דברים
משה רבינו מנסה בכמה דרכים לפנות לעמים שמסביב ומנהל עמם משא ומתן • סיחון בא בדרישות לעם ישראל ואז מצווה ה' : החל רש ! אל תפחד תילמו ותכבשו • ניהול משא ומתן נכון עם אויבים והעיקר לא לפחד כלל
להמשך
דברים
 
מוסר משה רבינו - דרך חיים | פרשת דברים
בסוף ימיו של משה רבינו ע"ה מוסר לעם ישראל מוסר אבל מסתיר את המוסר באמצעות מילות מפתח ולא במפורש • המוסר של משה רבינו ע"ה תמצית ההנגה ליהודי בעולם הזה • "במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל וכו' ..
להמשך
דברים
 
העשיר אמיתי | סיפור פרשת דברים
איך ניחם מרן הרב את רב חשוב אחד שבתו התארסה עם בחור תלמיד חכם וירא שמיים אך חסר אמצעים כלכליים ? • מהו האוצר האמיתי שיש להתגאות בו • יראת ה' היא אוצרו !
להמשך
דברים
 
יוסף ה' עליכם | פרשת דברים
כמשה רבינו מברך את עם ישראל - מה נוסף יותר מברכת האבות הקדושים • מה בין ברכת ה' לברכת נביא • ומה התנאי לקיום הברכות לנצח נצחים
להמשך
דברים
 
דיני ישראל לעומת משפטי הערכאות | פרשת דברים
מה קובע חוקי המדינה או חוקי התורה • בית משפט או בית דין רבני • ומי הוא ראוי להיות דיין ועל מי נאמר - "ומשפטים בל ידעום"(תהילים קמ"ז כ')
להמשך
דברים
 
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
מצוות לימוד זכות על עם ישראל דווקא מתוכחתו של משה במדבר • מה משה רבינו רצה לרמוז "בעבר הירדן - במדבר - בערבה - בין סוף " וכו' ? • דרכי מלחמת היצר
להמשך
דברים
 
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
איך מגיעים וזוכים לדביקות בה' ע"י תפילה • האם מותר לאדם להכניס את עצמו לסכנה בעבור תפילה • כוחה של תפילה אמיתי שבוקעת מהלב וצורת התפילה הראויה
להמשך
דברים
 
חכמים ונבונים וידועים | פרשת דברים
מדוע יש מצווה לדבוק בתלמידי חכמים • איך יודעים במי לידבק וצורת תלמיד חכם • וכיצד ההכרה של הציבור בתלמיד חכם עושה אותו ראוי לידבק בו
להמשך
דברים
 
הלימוד מחשיבות הר החרמון | פרשת דברים
חשיבות ארץ ישראל אפילו במקומות שאינם מיושבים כמו הרים וגאיות • ומדוע אומות העולם קוראים למקומות יישובם כשמות ערים בארץ ישראל • מוסר על חשיבותה של כל חלקי ארץ ישראל
להמשך
דברים
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך