To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: עקב
עקב
שיעור השביעה בלימוד התורה -פרשת עקב
במה שונה מהותית ברכות התורה שמברכים בבוקר לבין ברכת המזון שמברכים אחר שביעה • ומה המוסר השכל שלומדים מכך שמברכים ברכות התורה קודם הלימוד דווקא • ומדוע ברכת המזון לאחר אכילה
להמשך
עקב
 
הארץ הטובה - פרשת עקב
האם ברכות הנהנין על דבר מאכל נתקנו דווקא על מאכלים מארץ ישראל ? • ומדוע תלה הברכות בברכת הארץ • ואיזה שבח נתן יהושוע בן נון שנכנס לנוסח ברכת המזון
להמשך
עקב
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת יתרו ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בשלח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בא התשע''ט ..
להמשך