To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: ניצבים
ניצבים
עם כיפה או בלי ? | סיפור פרשת ניצבים
יהודי העובד בבית חולים "הדסה" וקוראים לו בעיצומה של השבת לספק בלוני חמצן לבית החולים • הספק של היהודי האם יסע באוטו בשבת כשהוא עם הכיפה או שיסיר אותה • ומה ענה לאותו יהודי מרן הרב
להמשך
ניצבים
 
אין ייאוש בעולם | פרשת ניצבים
מדוע נסמכו פרשת "כי תבוא" שבה מובאים הקללות לפרשת "ניצבים" שבה דווקא משדה מקרב את ישראל לאביהם שבשמיים • משה רבינו במסר של תקווה לעם ישראל - אין ייאוש ! • מהו לכאורה הדבר האנטי חינוכי שיש פה ומדוע ..
להמשך
ניצבים
 
קרירות וחמימות בעבודת ה' | פרשת ניצבים
ישנם אנשים שיצר הרע אינו מסית אותם לדבר עבירה אבל מצד שני מסית אותם לקיים מצווה בקרירות ובאדישות • לעומת זאת ישנם אחרים שאת העבירה מקיימים בחשק ובהתלהבות • על קרירות וחמימות וגם על דבורה ועקרב
להמשך
ניצבים
 
אתם ניצבים היום - יום ראש השנה | פרשת ניצבים
'ניצבים' בראש השנה • 'יציבות' בדין משתיקה קטרוגים • גם אם האדם התרחק ביותר יוכל לשוב בתשובה • התשובה שולחת את הייסורים על אויביו • מפני מה החמיצו מאה חביות יין לרב הונא ? • השב מאהבה הופכים עוונות ..
להמשך
ניצבים
 
משפט האדם - הוא לבדו | פרשת ניצבים
האם בעומדינו לפני משפט ה' יתברך יכול להימצא סניגור שידבר בעדינו • מי יכול להיות הסניגור הכי מובחר בעבור כל יהודי • "ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון"
להמשך
ניצבים
 
ימי רצון | פרשת ניצבים
מהי החשיבות שהייתה בעת התייצבותם של עם ישראל לפני פטירת משה • לפני מי כינס משה רבינו את עם ישראל • ומדוע בעשרת ימי תשובה אנו קוראים לקב"ה המלך הקדוש – המלך המשפט
להמשך
ניצבים
 
מדוע השבת לא מברכים את החודש | פרשת ניצבים
מדוע שונה ראש חודש תשרי מכל הראשי חודשים שעליהם מכריזים ? • ומה ההבדל בין שבעת ימי אבילות בר - מינן לשבעת ימי משתה של חתן וכלה • ומהי הראיה שמקצת שנה במעשים טובים הרי היא כשנה שלמה בטוב
להמשך
ניצבים
 
רק תשובה מאהבה | פרשת ניצבים
ישנם 2 סוגים של בעלי תשובה • האחד זוכה שהשגגות בלבד ייהפכו לזכויות לעומתו יש בעל תשובה שזוכה שאף זדונותיו הופכים לזכויות • והמוסר מחביות היין של רב הונא
להמשך
ניצבים
 
הברכה רק מאיתו יתברך ! | פרשת ניצבים
יש הרבה אנשים שכאשר רואים ברכה והצלחה בעמלם מיד זוקפים זאת להצלחתם ולכשרונם הגדול • בעת כישלון לפתע אותתם אנשים "נזכרים" בקב"ה שהוא זה שמידו הכל • הכסף והפרנסה מאיתו יתברך וחובתינו לדעת שהוא פיקדון ..
להמשך
ניצבים
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך
קול צופייך - פרשת פקודי ..
להמשך