To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
חודש אלול
 
ראש השנה
 
יום הכיפורים
 
סוכות
 
ראש חודש
 
עשרה בטבת
 
בין המצרים
 
ספירת העומר
 
פורים
 
פסח
 
ארבע פרשיות
 
ט``ו בשבט
 
חנוכה
 
תשעה באב
 
שיעורים בנושא: מועדים וזמנים
 חודש אלול חודש אלול
שופר בשבת ומנהגי תקיעות
מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • המנהג במקדש בראש השנה שחל בשבת לעניין תקיעת שופר • מדוע ביטלו חכמים מצוות תקיעת שופר כשחל ראש השנה בשבת • הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך וחומרת טילטול ללא עירוב
להמשך
חודש אלול
אלול   תש"ס
נשים בתקיעת שופר
תקיעת שופר ביום ראש השנה • חיוב תקיעת שופר לנשים
להמשך
חודש אלול
אלול   תשנ"ט
 ראש השנה ראש השנה
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
בשיעור שלפניכם הרב מקיף את כל דיני יום ראש השנה החל מערב ראש השנה, תפילות ותקיעת השופר בהלכה ואגדה
להמשך
ראש השנה
אלול   תשנ"ז
 יום הכיפורים יום הכיפורים
 סוכות סוכות
סוכה וארבעת המינים
כל דיני עשיית הסוכה וכשרות ארבעת המינים
להמשך
סוכות
תשרי   תשנ"ח
חג הסוכות
להמשך
סוכות
תשרי   תשנ"ט
 ראש חודש ראש חודש
הלכות ראש חודש
עניין כוח וקדושת המנהגים • מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש • האם גם גברים אסורים בעשיית מלאכה • תוספת מאכל והדלקת נר בראש חודש • מעלת שבת מברכין • דיני יעלה ויבוא
להמשך
ראש חודש
סיוון   תש"ס
הלכות ראש חודש ואמירת יעלה ויבא
שיעור נפלא בענייני ראש חודש ואמירת יעלה ויבא בתפילה ובברכת המזון, בשיעור הרב מצרף סיפור נפלא על מעלת אמירת יעלה ויבא צפו ותהנו!
להמשך
ראש חודש
תשרי   תשנ"ח
 עשרה בטבת עשרה בטבת
עשרה בטבת - ה'תשנ''ח
ברכת יעקב הנצחית לבני יוסף • שמירה על גחלת היהדות גם בין הגויים • צום עשרה בטבת - על מה תיקנוהו - האיסורים בצום • עד מתי יכו לאכול ולשתות? • קריאת התורה וההפטרה בצום • ברכת כוהנים בצומות
להמשך
עשרה בטבת
טבת   תשנ"ח
עשרה בטבת - ה'תשנ''ט
תענית עשרה בטבת • מי אלו שפטורים מהתענית • איסורים של התענית שמתחילים כבר מהלילה • אמירת "עננו" בתפילות • קריאת התורה וההפטרה בתענית
להמשך
עשרה בטבת
טבת   תשנ"ט
 בין המצרים בין המצרים
שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
בני ישראל במדבר ומלחמותיהם עם אומות העולם • ימי בין המצרים • מנהגי אבלות בבין המצרים • כיבוס - רחיצה - תספורת - משא ומתן • אכילת בשר ושתיית יין • הציפייה לבניין בית המקדש במהרה בימנו
להמשך
בין המצרים
תמוז   תש"ס
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
שירים כל השנה בסעודת מצווה ומה מותר לשמוע בימים אלו • ימי סכנה ודין • זהירות מלהכות את הילדים • השפעה על ילד ותלמיד בכוח הדיבור • דברים שצריך להיזהר בהם מפני הסכנה כגון: מעקה
להמשך
בין המצרים
תמוז   תש"ס
 ספירת העומר ספירת העומר
רבי שמעון בר יוחאי - ה'תש''ס
המעלה הנשגבה שיש בעמל התורה • מדוע הרומאים פחדו מרבי שמעון בר יוחאי • שיטתו של רשב"י בעניין זמן קריאת שמע של ערבית • שיטתו בעניין מוקצה בשבת ומה למדו ממנה הדרשנים • ההגדרה ודיני " ביטול כלי מהיכנו "
להמשך
ספירת העומר
אייר   תש"ס
ההנהגות בימי ספירת העומר - ה'תשנ''ח
מתי יש לקרוא קריאת שמע אם מתפלל ערבית לפני השקיעה - ומה יהיה הדין בימי העומר • כל דיני אמירת "מוריד הטל" ו"ברכנו"
להמשך
ספירת העומר
 
 פורים פורים
דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
המן נתלה בניסן- אז למה נקבע פורים באדר • למה לא נהגו להכות כשמזכירים את פרעה • במה שונה תענית אסתר משאר התעניות • כיצד אדם יוכל לקיים את מצוות פורים כהלכתם
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ח
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
כל הדינים ששייכים בעניין מצוות קריאת פרשת זכור • הכנות לקראת ימי הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ח
 פסח פסח
הכשרת הבית לפסח - ה'תשנ''ח
מהו החיוב בקריאת פרשת פרה ומדוע קוראים אותה דווקא לפני חג הפסח • איך מכשירים את הבית לקראת פסח • באלה מקומות אדם צריך לבדוק ביותר דיקדוק
להמשך
פסח
אדר   תשנ"ח
הלכות פסח - פרשת החודש והגעלת כלים - ה'תשנ''ח
מה המיוחד במצוות קידוש החודש • מדוע יש מצווה למנות דווקא לפי חודשים עבריים • מהם המנהגים בקריאת פרשת החודש כשחל ר"ח בשבת • מתי מותר להקדים את זמן בדיקת חמץ • כיצד מכשירים סכינים? מהם המקומות שצריך ..
להמשך
פסח
אדר   תשנ"ח
 ארבע פרשיות ארבע פרשיות
שבת שקלים וזכר למחצית השקל - (וקצת מהלכות תפילין) - ה'תש''ס
מתי חלה שבת שקלים ומדוע נקראת כך • המעלה הגדולה שיש בתפילין • סדר עטיפת הטלית והנחת התפילין ומה יעשה אדם שהפך את הסדר • מהם הברכות מברכים על הנחת תפילין – למנהג כל העדות
להמשך
ארבע פרשיות
אדר   תש"ס
פרשת שקלים - וזכר למחצית השקל - ה'תשנ''ח
מה הטעם להבאת "מחצית השקל" ולא שקל שלם • כל דיני קריאת ארבע פרשיות וההפטרות הנהוגות בהם • חובת קריאת פרשם שקלים בזמן הזה • איך קובעים היום את ערך מחצית השקל והאם אפשרי להוסיף עליו או להפחית ממנו • ..
להמשך
ארבע פרשיות
שבט   תשנ"ח
 ט``ו בשבט ט``ו בשבט
 חנוכה חנוכה
הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ח
הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה • כל דיני הדלקת הנר וזמן תפילת מנחה וערבית בימי החנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ב' - ה'תשנ''ח
הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
 תשעה באב תשעה באב
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל - שנת תשנ''ז
מעשה כתיבת מגילת איכה על ידי ירמיה הנביא ושרפיתה ע"י המלך • פירוש המושגים : " איכה ישבה בדד" – "העיר רבתי עם" – "הייתה כאלמנה" – " הייתה למס" – " בכו תבכה " • הנחת תפילין, אמירת עננו, ונחם בתפילות • ..
להמשך
תשעה באב
אב   תשנ"ז
תשעה באב שחל בשבת - שנת תשנ''ח
תשעה באב שחל בשבת - ההנהגה בשבת זו • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת, יכול לאכול כסעודת שלמה בשעתו • הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב
להמשך
תשעה באב
אב   תשנ"ח
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך