To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

מאגר עצום של פסיקותיו הרבות ודרכי הנהגתו של הרב בכל מקצועות התורה וההלכה ניתן למצוא בסדרת ספרים שהוציא המכון להוצאת כתבי הרב לאורך השנים. על איסוף אלפי פסקי הרב ועל הכנתם לדפוס עמל צוות מיומן מבין אברכי בית המדרש של הראשל"צ. לאחר מיון ראשוני נבדקים פסקי ההלכה הרלוונטיים, נערכים ומוגהים ע"י בנו, ונשלחים לדפוס. עד כה ראו אור עשרות ספרים בתחומי הלכה, אגדה, מעגל השנה, וסידורי תפילה. בין הספרים ניתן למצוא את ספרי ההלכה "קיצור שלחן ערוך" "הלכות חגים" - הלכה פסוקה לחגי ומועדי ישראל. "ושבתה הארץ" בענייני שנת השמיטה, "מאמר מרדכי", סוגיות נבחרות בהלכה, "דרכי טהרה" - בהלכות הבית היהודי, "הלכות הגעלת כלים", "סידורי "קול אליהו", "סט מחזורים עם פסקי הרב זצוק"ל", "הגדה של פסח", "ספרי סליחות", "ספרי קינות", "סדר תיקון ליל שבועות", "תהילים" ועוד.
ספרי הלכה
מאמר מרדכי - מועדים וימים
הרב מרדכי אליהו - פסקי הלכה והנהגות לחגים ומועדים
להמשך
ספרי הלכה
 
מאמר מרדכי - הלכות אבלות
הרב מרדכי אליהו - שאלות ותשובות בענייני אבלות לבני ספרד ואשכנז
להמשך
ספרי הלכה
 
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
דיני טהרת המשפחה ודרכי הנהגת הבית היהודי לכל עדות ישראל
להמשך
ספרי הלכה
 
מאמר מרדכי - הלכות לימות החול
הרב מרדכי אליהו - פסקי הלכה והנהגות על סדר היום לבני ספרד ואשכנז
להמשך
ספרי הלכה
 
סדר ט''ו בשבט לפי פסקי הרב
סדר ליל ט''ו בשבט מהודר להורדה בקובץ pdf לפי דרכו והנהגתו של מרן הרב מרדכי ..
להמשך
ספרי הלכה
 
מאמר מרדכי - הלכות שמיטה
הרב מרדכי אליהו - פסקי הלכה תשובות ומאמרים בענייני שביעית
להמשך
ספרי הלכה
 
קיצור שולחן ערוך - עם הוספות והערות
כבר התפרסם שמו וספרו של הרב גאנצפריד בכל קהילות ישראל, והתקבל ספרו כספר לימוד ..
להמשך
ספרי הלכה
 
ברכות הנהנין
להמשך
ספרי הלכה
 
ספרי הרב לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך