To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - בראשית

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: לך לך
לך לך
קיום מצוות לשמה | פרשת לך לך
האם אברהם אבינו ע"ה עזב את ארץ כנען בגלל ציווי ה' בלבד או בגלל הברכות שהקב"ה ציווה אותו • מה הסיבה שלפני קיום מצווה אומרים "לשם ייחוד" • לעשות רצון בוראינו
להמשך
לך לך
 
החכם הזקן מרפא חולים | פרשת לך לך
מה ביקש רבי צדקה חוצין זצ"ל בהיותו מאושפז בבית חולים משכנו לחדר ? • איך שכנע אותו הרב בהשתדלות בקיום תורה ומצוות • ויקרא בשם ה' - למען ה' ותורתו
להמשך
לך לך
 
כשיבוא המשיח לא יהיה מקום במטוסים ! | פרשת לך לך
כשיבוא המשיח לא יהיה מקום במטוסים לעלות לארץ ישראל, ואנשים יצטרכו לעמוד בתור, יבואו בספינות רעועות, טובות, עדיף לעלות לארץ ישראל לפני שיבוא המשיח בבתים חשובים, ואנחנו נקלוט את כל היהודים שבעולם,
להמשך
לך לך
 
כיבוש הארץ השלימה ? רק כשהמלשינים ייצאו מאיתנו | פרשת לך לך
הידעתם שגם בזמנו של אברהם אבינו בשורת כיבוש הארץ הגיעה רק כשנעלמו כל המלשינים? • ומדוע לוט היה ה"אבא" של כל ארגוני שמאל קיצוני ושאר מוציאי דיבת הארץ רעה • מה שהיה הוא מה שהיום קיים
להמשך
לך לך
 
ספריו המיוחדים של אברהם אבינו | פרשת לך לך
האם שמעתם פעם על ספר שחיבר אברהם אבינו ע"ה? • מה האתגר שהעמיד מרן הרב בפני ארכיאולגים שבאו לשמוע שיעור ממנו • סיפור לכבוד פרשת לך לך
להמשך
לך לך
 
תנועת החזרה בתשובה הראשונה בעולם | פרשת לך לך
אז למי יש את הקרדיט של ה"מחזיר בתשובה הראשון בעולם" ? • האם הניסיונות של היום שונים מניסיונות בעלי תשובה בזמן אברהם אבינו • אברהם אבינו המגדלור גדול האומה היהודית לדורי דורות
להמשך
לך לך
 
מגן אברהם | פרשת לך לך
מדוע דווקא חתימת הברכה הראשונה בתפילת שמונה עשרה נחתמת במילים "מגן אברהם" • מהי ההנהגה הניסית שהייתה דווקא אצל אברהם אבינו • מה אנו מבקשים מאת הקב"ה כשחותמים "מגן אברהם"
להמשך
לך לך
 
חמדת ממון וגזל - תהום להידרדרות מסוכנת | פרשת לך לך
הסכנה הנוראה שיש אחרי הרדיפה אחרי החומריות • ההבדל העצום בין אברהם אבינו ללוט • מדוע אברהם אבינו ע"ה שקירב את כל העולם אבל מלוט הוא דרש "היפרד נא מעליי" • חומרת חמדת הממון
להמשך
לך לך
 
הלוך ונסוע הנגבה | פרשת לך לך
אברהם אבינו עליו השלום התווה לדורי דורות את הדרך הנכונה בעבודת ה' • מצד אחד השתוקק לחכמה ומצד שני רציפות בעבודת הקודש • סגולה נפלאה להתעלות
להמשך
לך לך
 
קיום מצוות לשמה | פרשת לך לך
בכל יהודי מסתתרת האמונה שבקיום רצון ה' יזכה גם לברכות המתלוות להם • התורה מעידה על אברהם אבינו שהלך מארצו אך ורק על מנת לקיים מצוות הבורא • גבורה ודבקות מדהימה
להמשך
לך לך
 
הליכתו של אברהם והליכתו של לוט - פרשת לך לך
אברהם אבינו ע"ה הולך ואייתו הולך גם לוט – אך לשניהם המטרות שבהליכה שונות בתכלית • השוני שבכוונת ההליכה גרם ללוט לדרדור רוחני נוראי ולהבדיל לאברהם אבינו ע"ה להידבק בבוראו • "במידה שאדם מודד, בה מודדים ..
להמשך
לך לך
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת לך לך ..
להמשך
קול צופייך - פרשת נח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת האזינו ..
להמשך