To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פרשת שבוע - תזריע | קול צופייך - תזריע | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי

חיפוש במדור זה
       
חינוך
 
אקטואליה
 
סגולות
 
ארץ ישראל
 
צדקה
 
גדולי ישראל
 
תפילין
 
כשרות
 
הספדים
 
לימוד תורה
 
שבת
 
ברכות
 
תפילה
 
ביקור חולים
 
שיעורים בנושא: ערוץ הוידאו
 חינוך חינוך
דרך ההכאה והגערה בחינוך
חומרת הפוגע בילדים שהוא מנודה לשמיים ולבריות • איך מעבירים מסר לילד מבלי לפגוע או להעליב • המשל הנפלא על האריה הפצוע מרצון ע"י בעליו
להמשך
חינוך
 
חינוך לא על ידי גערות ומכות - רק בלשון רכה
פולמוס רחב ודעות לכאן ולכאן נכתב על השיטה בהכאה כדרך עונש בחינוך הילדים • והאם באמת הרמב"ם התיר כדרך חינוך להעניש על ידי הכאה ? • חומרת הפוגע בילדים שהוא מנודה לשמיים ומשל האריה הפצוע מרצון
להמשך
חינוך
 
 אקטואליה אקטואליה
לדיבור שלנו יש עוצמה
לכל מילה שיוצאת מפיו של אדם יש משמעות וכח עצום לחולל דברים • צפו בדברי הרב
להמשך
אקטואליה
 
כניסת כהנים למערת המכפלה
הרב הלל הורוביץ מראשי היישוב היהודי בחברון שואל את מרן הרב זצוק"ל האם מותר לכהנים להכנס למערת המכפלה?... צפו בתשובה מהרב בוידאו..
להמשך
אקטואליה
 
 סגולות סגולות
לעת צרה
לצערינו מאז חורבן בית המקדש אין יום שקללתו מרובה מחבירו. הקושי במיוחד הוא בעת צרה למרן הרב הייתה סגולה נפלאה לכך
להמשך
סגולות
 
 ארץ ישראל ארץ ישראל
האם יש תוקף להסכמים שמדינת ישראל עושה עם אוייביה?
איזה תוקף יש להסכם שכל פעם הצד השני מעדיף להפר אותו ברגל גסה? ואיך ראוי לנהוג? צפו בדברי הרב
להמשך
ארץ ישראל
 
מעלת האנשים הדרים בארץ ישראל
כמה חשוב לקנות פירות ארץ ישראל או כל דבר שמיוצר בארץ ישראל • כל דבר שגדל בארץ ישראל יש לו מעלה וגם אנחנו שגדלים בארץ ! • איש את אחיו יעזורו - שבחה של ארץ ישראל
להמשך
ארץ ישראל
 
 צדקה צדקה
לפדות את החטאים בצדקה - דניאל ונבוכדנאצר
מדוע נענש דניאל כשגילה לנבוכדנאצר על סודה של הצדקה ? • מה למדים ממהלך חייו של מלך בבל עד יום מותו • כוחה של תשובה תפילה וצדקה שמעבירים את רוע הגזירה
להמשך
צדקה
 
שינוי ייעוד בכספי צדקה
לא פעם אנו תורמים לאירגון מסויים ע"י ששמנו כמה שקלים בקופת צדקה • קורה שאנו מחליטים להעביר את התרומה שכבר שמנו בקופה לאירגון אחר האם זה מותר ? • והאם מותר לקחת "הלוואה" או לפרוט כסף מהקופה
להמשך
צדקה
 
 גדולי ישראל גדולי ישראל
פיוט לכבוד התנא רבי מאיר בעל הנס
פיוט מיוחד לכבוד התנא רבי מאיר מפיהם של חזני בית הכנסת היכל יעקב, במחיצת מרן הרב זצ"ל
להמשך
גדולי ישראל
 
מעלת התנא רבי מאיר בעל הנס ופיוט מיוחד לכבודו
מרן הרב מספר בשבחו של התנא רבי מאיר בעל הנס, ולאחר מכן מבקש הרב שישירו פיוט מיוחד לכבוד התנא רבי מאיר
להמשך
גדולי ישראל
  0
 תפילין תפילין
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
קיום מצוות תפילין וציצית הינם בין המצוות אשר נכרכו יחד בעניין זכירת יציאת מצריים אשר קיומם תמידי
להמשך
תפילין
 
 כשרות כשרות
הקפדה על הידור כשרות המזון - חייל צה''ל
האם חייל צה"ל יכול להקל לעצמו ולאכול ממזון שהתעוררו בו שאלות הלכתיות • והאם יש הבדל בין אזרח רגיל לחייל צה"ל • והאם חייל קרבי מותר לו לאכול מבשר שאינו "חלק"
להמשך
כשרות
 
 הספדים הספדים
גברא רבא בצדקות ובחסד - הרב מאיר כהנא
מילי דהספידא על הרב מאיר דוד כהנא הי"ד ראש ישיבת "הרעיון היהודי" • על התכונות הטובות והיראת שמיים שלו • איך נפלו גיבורים • הספד מרגש על יהודי גדול ויקר
להמשך
הספדים
 
 לימוד תורה לימוד תורה
מלאכי צבאות ידודון ידודון | משל מרתק
משל נפלא ומרתק המוגש במתק שפתיים מלשונו הטהור של מרן הרב הממחיש את אהבת ה' לעם ישראל - צפו ותהנו!
להמשך
לימוד תורה
 
חזרות ושינון בלימוד תורה - קצר ומתוק
תיאור נפלא ומבואר בשבח החזרה והשינון בלימוד התורה
להמשך
לימוד תורה
 
 שבת שבת
עבודות הרכבת בשבת כן או לא?
חילולי שבת המוניים בשבת? עבודות הרכבת בשבת? צפו בדברים הקצרים והנפלאים של מרן הרב מרדכי אליהו
להמשך
חשיבות שמירת השבת
 
תפילות השבת • מדוע מזכירים בשבת עניין יציאת מצרים?
בפסח מזכירים יציאת מצריים. מדוע בשבת אנחנו מזכירים יציאת מצרים? הרי שבת עניינה זה בריאת העולם?
להמשך
תפילות שבת
 
 ברכות ברכות
 תפילה תפילה
 ביקור חולים ביקור חולים
ערוץ הוידאו לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת תזריע ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת שמיני התשס"ד

להמשך
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע ..
להמשך