To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - פרשת לך לך | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - לך לך

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: כי תשא
כי תשא
קול צופייך - פרשת כי תשא תשנ''ח - דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים
מדוע המן לא חזר בו לאחר שראה את יד ה' מכה בו • המן נתלה בניסן- אז למה נקבע פורים באדר • למה לא נהגו להכות כשמזכירים את פרעה • במה שונה תענית אסתר משאר התעניות • כיצד אדם יוכל לקיים את מצוות פורים ..
להמשך
כי תשא
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת כי תשא - תשנ''ט - פורים ותענית אסתר
מעלת מחצית השקל • דיני מחצית השקל • אחדות ישראל על ידי מצוות נתינת מחצית השקל • תענית מבטלת גזירות • מצוות חג הפורים • ענייני האהבה ואחווה על ידי משלוח מנות • גדלותו של מרן החיד"א
להמשך
כי תשא
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תשא - תש''ס - הלכות תפילין
איזה כתרים הפסידו בני ישראל בחטא העגל • האם כתרים אלו שאבדו חוזרים • מעלתו הגדולה של המניח תפילין • הקדושה שיש בתפילין • מדוע יש זמנים שלא מניחים תפילין
להמשך
כי תשא
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת כי תשא - תשס''א - בדיקת חמץ וקידוש החודש
הייחודיות שיש בפסח שחל בשנת השמיטה • מה כלול בדין של לימוד הלכות החג שלושים יום קודם החג • כיצד ינהג אדם שיוצא מביתו כמה ימים לפני חג הפסח • מה יעשה אדם שמוצא חמץ באמצע חג הפסח • מהם "אילני דמלבלבי" ..
להמשך
כי תשא
אדר   תשס"א
קול צופייך - פרשת כי תשא - תשס''ג - הלכות בורר וסחיטה
מצוות השבת • קדושתה של השבת • הוספה מחול על הקודש • מנוחה בשבת • לימוד תורה בשבת • מלאכות השבת שנלמדו מהמשכן • סעודת שבת • סחיטת פירות בשבת • קצת מהלכות בורר
להמשך
כי תשא
אדר   תשס"ג
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת נח שודר ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת נח התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך