To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

   חיפוש בארכיון קול צופיך
שיעורים בנושא: כי תשא
כי תשא
קול צופייך - פרשת כי תשא תשנ''ח - דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים
מדוע המן לא חזר בו לאחר שראה את יד ה' מכה בו • המן נתלה בניסן- אז למה נקבע פורים באדר • למה לא נהגו להכות כשמזכירים את פרעה • במה שונה תענית אסתר משאר התעניות • כיצד אדם יוכל לקיים את מצוות פורים ..
להמשך
כי תשא
אדר   תשנ"ח
קול צופייך - פרשת כי תשא - תשנ''ט - פורים ותענית אסתר
מעלת מחצית השקל • דיני מחצית השקל • אחדות ישראל על ידי מצוות נתינת מחצית השקל • תענית מבטלת גזירות • מצוות חג הפורים • ענייני האהבה ואחווה על ידי משלוח מנות • גדלותו של מרן החיד"א
להמשך
כי תשא
אדר   תשנ"ט
קול צופייך - פרשת כי תשא - תש''ס - הלכות תפילין
איזה כתרים הפסידו בני ישראל בחטא העגל • האם כתרים אלו שאבדו חוזרים • מעלתו הגדולה של המניח תפילין • הקדושה שיש בתפילין • מדוע יש זמנים שלא מניחים תפילין
להמשך
כי תשא
אדר   תש"ס
קול צופייך - פרשת כי תשא - תשס''א - בדיקת חמץ וקידוש החודש
הייחודיות שיש בפסח שחל בשנת השמיטה • מה כלול בדין של לימוד הלכות החג שלושים יום קודם החג • כיצד ינהג אדם שיוצא מביתו כמה ימים לפני חג הפסח • מה יעשה אדם שמוצא חמץ באמצע חג הפסח • מהם "אילני דמלבלבי" ..
להמשך
כי תשא
אדר   תשס"א
קול צופייך - פרשת כי תשא - תשס''ג - הלכות בורר וסחיטה
מצוות השבת • קדושתה של השבת • הוספה מחול על הקודש • מנוחה בשבת • לימוד תורה בשבת • מלאכות השבת שנלמדו מהמשכן • סעודת שבת • סחיטת פירות בשבת • קצת מהלכות בורר
להמשך
כי תשא
אדר   תשס"ג
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
קול צופייך לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך