To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
שמירת שבת
 
הדלקת נרות
 
כבוד השבת
 
הכנות לשבת
 
פורסמו לאחרונה בנושא: שבת
 שמירת שבת שמירת שבת

כשנתפס גנב בשבת על ידי האם מותר לי ללכת לתחנת המשטרה בכדי להגיש תלונה במהלך השבת? בידיעה שאני גורם לשוטר לכתוב את ..

שמירת שבת
  0

צפו בתשובה בוידיאו

האם מותר בשבת לטבול במקווה שהמים בו חמים?

שמירת שבת
  0
 הדלקת נרות הדלקת נרות

צפו בתשובה בוידאו

כשפעם רצו לקבוע מתי הזריחה בירושלים החליטו לשלוח ..

יש לי לכבוד מרן הראשון לציון שאלה יחודית לנו למעלה אדומים הנמצאת מזרחית לירושלים ושאלה זו שייכת גם לכפר אדומים, למצפה ..

הדלקת נרות
 

צריך להדליק בחדרו בברכה אפילו אם אינו אוכל באותו חדר ואף שאשתו מדליקה בביתם.

שאלה אם בשבת לא יהיה  הבעל בבית וכגון שנקרא לשירות מילואים.

האם ..

הדלקת נרות
 
 כבוד השבת כבוד השבת
בימינו מכבסים ומגהצים את החולצה ולכן החולצה נחשבת כעין חדשה ומותר, ואחר שלבש את החולצה ביום חול יכבסנה ויגהצנה לכבוד שבת. אבל אם ייחד חליפה או חולצה ..
האם מותר להשתמש בחולצת השבת גם בימות החול ?
כבוד השבת
 
כולו הפך לבן טהור הוא. טוב ללבוש בשבת בגדי לבן ואפילו בי"ב חודש של אבלות, ואף במקומות שאין רגילים ללבוש בגדי לבן, ואין לחוש ליוהרא.
האם יש עניין מיוחד גם בימינו ללבוש לבן לכבוד שבת, או אפשר ללבוש מכנסיים וחליפה שחורים ורק החולצה תהיה לבנה, כפי שנוהגים ללבוש כיום ?
כבוד השבת
 
 הכנות לשבת הכנות לשבת
יש מי שאומר שבשבת צריך ללבוש חולצה שכובסה וגוהצה מיום רביעי או חמישי לכבוד שבת וכך ראוי לנהוג, אולם אין צורך לכבס לכל שבת מכנסיים או חליפה שהרגילות ..
מי שמכבס את בגדי השבת כבר ביום ראשון וגם מגהץ אותם בתחילת השבוע, כדי שלא להשאיר עבודה רבה מדי ליום שישי, וכך להיכנס לשבת מתוך נחת ושמחה. האם יש לו ..
הכנות לשבת
 
אין הכוונה שיעשה הכנה זאת בבין-השמשות ממש, אלא לפני שהולך להתפלל מנחה של ערב-שבת קודש, ואנו רגילים לומר שהבעל יכין לאשה את נרות השבת להדלקה לפני ..
מובא ב"בן איש חי" בשם "מדרש תנחומא" כי מצוה להוסיף ולהכין לשבת בבין-השמשות. אם בזמן "בין-השמשות" כבר נמצא בבית-הכנסת, מתי צריך להוסיף הכנה זו לכבוד ..
הכנות לשבת
 
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך