To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: הכנות לשבת 
הכנות לשבת
יש מי שאומר שבשבת צריך ללבוש חולצה שכובסה וגוהצה מיום רביעי או חמישי לכבוד שבת וכך ראוי לנהוג, אולם אין צורך לכבס לכל שבת מכנסיים או חליפה שהרגילות ..
מי שמכבס את בגדי השבת כבר ביום ראשון וגם מגהץ אותם בתחילת השבוע, כדי שלא להשאיר עבודה רבה מדי ליום שישי, וכך להיכנס לשבת מתוך נחת ושמחה. האם יש לו ..
הכנות לשבת
 
אין הכוונה שיעשה הכנה זאת בבין-השמשות ממש, אלא לפני שהולך להתפלל מנחה של ערב-שבת קודש, ואנו רגילים לומר שהבעל יכין לאשה את נרות השבת להדלקה לפני ..
מובא ב"בן איש חי" בשם "מדרש תנחומא" כי מצוה להוסיף ולהכין לשבת בבין-השמשות. אם בזמן "בין-השמשות" כבר נמצא בבית-הכנסת, מתי צריך להוסיף הכנה זו לכבוד ..
הכנות לשבת
 
אדם שמתגלח בביתו בערב-שבת במכונת גילוח חשמלית שאיננה מופעלת על-ידי סוללות- יתגלח שעה לפני שבת ולא ברגע האחרון, כיוון שעלולה להיות הפסקת חשמל ושמא חס ..
סטודנט המתפרנס מהדרכת טיולים ועושה זאת בעיקר בזמנו הפנוי, כגון בימי שישי, ולעיתים קרובות מגיע לביתו סמוך לכניסת השבת. האם מותר לו להתגלח לקראת שבת ?
הכנות לשבת
 
מרן בעל ה"בן איש חי" היקל בכך מכיון שהיום יש לספר כלים רבים כך שגם אם יתקלקל אחד מהכלים- יהיו לו כלים חלופיים .
הגר במושב מרוחק וביישובו אין ספר שיספר אותו באופן מקצועי, ולכן בדרך-כלל מסתפר בימי שישי כאשר מוזמן לבית הוריו לשבת. האם כאשר מגיע אל העיר (לאחר חצות ..
הכנות לשבת
 
אין מיוחדת מעלה בכך, אדרבה עזרא הסופר תיקן שביום שישי האדם יהיה פנוי להכין לשבת אוכל ולנוח, עד כדי כך שלא היו מכבסים ביום שישי אלא רק ביום חמישי .
אומרים כי ישנה סגולה מיוחדת להפריש חלה דווקא ביום שישי לאחר חצות היום, האם יש להקפיד על "הפרשת חלה" דווקא אחר חצות היום?
הכנות לשבת
 
מותר למכור צרכי סעודה בלבד, ובתנאי שאשתו תכין את צרכי שבת.
בעל מכולת שלפעמים מרובים הם הקונים וסוגר את החנות לאחר זמן "מנחה קטנה", האם נוהג כשורה או שמא עליו לסגור את המכולת לפני זמן "מנחה קטנה"?
הכנות לשבת
 
אם אין סיבה לכבס דווקא בערב-שבת- אסור, אולם אם יש לאדם סיבה לכבס דווקא ביום שישי, כגון שצריך לכבס את בגדי התינוקות המלוכלכים או שבא חייל בערב-שבת או ..
חייל ביחידה מובחרת והחופשות שלו הינן קצרות ביותר, כך שלעיתים קרובות, מגיע ביום שישי וחוזר לצבא כבר במוצאי שבת. האם מותר לו לכבס את בגדיו ביום שישי?
הכנות לשבת
 
יכול, אך לכתחילה לא יפרוש מן הציבור.
כתוב ב"בן איש חי" שחלק מהכנות שבת שבדיבור הוא בקריאת "חק לישראל". האם תלמיד-חכם יכול להסתפק בקריאת "שניים מקרא ואחד תרגום" בלי לומר "חוק לישראל" של ..
הכנות לשבת
 
טבילה במקווה חם מועילה כרחיצה, אבל טבילה במקווה קר אינה מועילה כרחיצה, מכיון שצריך לרחוץ בחמין.
הטובל סמוך לכניסת השבת, האם יצא בטבילה זו ידי חובת רחצה או עליו לרחוץ בשנית בביתו?
הכנות לשבת
 
אדם שהתרחץ ביום חמישי וכן אדם שהתרחץ ביום שישי קודם חצות היום- ישוב וירחץ ביום שישי אחר חצות את פניו ידיו ורגליו בחמין לכבוד שבת קודש.
תלמיד ישיבה הלומד בצפון, בשבתות בהם נוסע לבית הוריו, ומגיע לפעמים סמוך לכניסת השבת ואין באפשרותו להתרחץ. האם צריך להתרחץ שוב לכבוד שבת על אף שהתרחץ ..
הכנות לשבת
 
ישנם שתי טבילות, יש טבילה ביום שישי, ויש טבילה ביום שבת. הטבילה בשבת חשובה מאוד, אבל אם אדם אינו יכול לטבול בשבת או שמחמיר ולא טובל במים חמים בשבת ..
האם יכול אדם לטבול ביום שישי, ולכוון על טבילת יום שבת ?
הכנות לשבת
 
אפשר להקדים ולטבול כשעתיים לפני חצות.
שאלה לעיתים קרובות קורה שלאחר חצות היום, מי המקווה כבר אינם נקיים. האם ניתן להקדים ולטבול לכבוד שבת קודם חצות היום ?
הכנות לשבת
 
לכתחילה יקנה ביום שישי, ובזמננו אפשר לקנות אפילו מיום חמישי, מכיון שהיום הנשים רוצות להכין את צרכי השבת קודם לכן, ובפרט אם חושב שביום חמישי יקנה ..
האם חובה לקנות את צרכי השבת דווקא ביום שישי ?
הכנות לשבת
 
בגמרא מסופר שגדולי חכמי ישראל השתתפו בהכנת צרכי השבת: רבא מלח דג הנקרא 'שיבוטא', ורבה ורב יוסף חתכו והכינו עצים וכו'. לכאורה, מדוע הגמרא מספרת זאת? ..
אדם שמכינים עבורו את צרכי השבת, האם יכול ללמוד תורה ולא להשתתף בהכנות ? ( בתמונה : הרב צבי מנדסבך, חבר במשלחת יהודים ליפן, מתכונן לאפות חלות לקראת ..
הכנות לשבת
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך