To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - וזאת הברכה | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וזאת הברכה | חודש אלול

פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: חג הסוכות
חג הסוכות
הדלקת וכיבוי אש גז וחשמל ביום טוב
איך אפשר להדליק ולכבות את הגז לצורך אוכל נפש ביום טוב • אש ופתילות כירה חשמלית • גרם כיבוי אש ביום טוב • שיעור יסודי ומפורט לתועלת השומרים על קדושת החג
להמשך
חג הסוכות
 
הלכות הסוכה
הלכות בניית הסוכה רבות הן, כאן נביא לפניכם את ב=הדברים העיקריים שיש לשים לב אליהם
להמשך
חג הסוכות
 
הלכות ארבעת המינים
בבחירת אתרוג והדס מהודרים יש לשים לב לכמה דברים, בניהן משקל האתרוג וצורת עלי ההדס
להמשך
חג הסוכות
 
מצוות ישיבה בסוכה
אחת מהמצוות אשר אנו מקיימים אותה בכל גופינו יא המצווה היקרה של ישיבה בסוכה,ף להופכה לדירתינו
להמשך
חג הסוכות
 
נטילת לולב
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים
להמשך
חג הסוכות
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת נח השע''ח - ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת בראשית ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת בראשית התשס"ז

להמשך
קול צופייך - חול המועד סוכות ..
להמשך