To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: חנוכה
חנוכה
הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ח
הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה • כל דיני הדלקת הנר וזמן תפילת מנחה וערבית בימי החנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ב' - ה'תשנ''ח
הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ג' - ה'תשנ''ח
הדלקת נרות חנוכה - שמונה ימים • הדלקת חנוכייה בערב שבת • דיני ההדלקה במוצאי שבת ובבית הכנסת • קריאת התורה בימי חנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ד' - ה'תשנ''ח - דיני נותר השמן ויום שמיני של חנוכה
ופירסום הנס בחנוכה • הדלקת החנוכייה בערב שבת ובמוצאי שבת • הדלקה בבית הכנסת • הודאה בהלל ובעל הניסים • סדר הקריאה בבית הכנסת בימי חנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ט
מטרת היוונים עקירת עם ישראל מהשורש • האם מצוות הדלקת נרות חנוכה היא בעצמה הודאה על הנס ? • הדלקה בשמחה • הודאה על הניסים שבכל דור
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ט
הלכות חנוכה חלק ב' - ה'תשנ''ט
הוספה במצוות וההידור בנר חנוכה • הדלקה בשמן ובפתילות מהודרות • שמן ופתילות בשיעור הנדרש • שימוש בנותר השמן והפתילות
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ט
הלכות חנוכה - חלק ג' - ה'תשנ''ט (וחלקת תעודות לאנשי הביטחון)
מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • טקס חלוקת תעודות "יורה יורה" לרבני בית המדרש
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ט
ברכות הדלקת נרות חנוכה - ה'תש''ס
משמעותו של חג החנוכה • שמירה על פח השמן הטהור לדורי דורות • קביעת ההדלקה לדורות • התלהבות בקיום המצוות • הכנה למצווה • אמירת "לשם ייחוד"
להמשך
חנוכה
כסליו   תש"ס
הלכות חנוכה - ה'תש''ס
אמירת והזכרת "על הנסים" בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון • שכח להזכיר "על הניסים" • בכל יום מימות חנוכה אומרים הלל שלם ובברכה • הודאה על העבר והווה ובקשה על העתיד • שמן זית מהודר
להמשך
חנוכה
כסליו   תש"ס
הלכות חנוכה - ה'תשס''ז
נס חנוכה - מלחמות וגזירות היוונים • כוח התורה בעבר בהווה ובעתיד • הדלקת הנרות וזמן ההדלקה • מצוות הדלקה בשמן • מקום ההדלקה • הדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת
להמשך
חנוכה
כסליו   תשס"ז
חנוכה הלכה למעשה - ה'תשס''ח
מלחמת היוונים בעם ובתורת ישראל • טומאתם של היוונים ודומיהם • זמן ההדלקה למהדרין, לכתחילה, ובדיעבד • פרסום הנס • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון • כוונה בברכה • איך זוכים לתוספת ביראת שמים ?
להמשך
חנוכה
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך