To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: חנוכה
חנוכה
הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ח
הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה • כל דיני הדלקת הנר וזמן תפילת מנחה וערבית בימי החנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ב' - ה'תשנ''ח
הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ג' - ה'תשנ''ח
הדלקת נרות חנוכה - שמונה ימים • הדלקת חנוכייה בערב שבת • דיני ההדלקה במוצאי שבת ובבית הכנסת • קריאת התורה בימי חנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק ד' - ה'תשנ''ח - דיני נותר השמן ויום שמיני של חנוכה
ופירסום הנס בחנוכה • הדלקת החנוכייה בערב שבת ובמוצאי שבת • הדלקה בבית הכנסת • הודאה בהלל ובעל הניסים • סדר הקריאה בבית הכנסת בימי חנוכה
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ח
הלכות חנוכה - חלק א' - ה'תשנ''ט
מטרת היוונים עקירת עם ישראל מהשורש • האם מצוות הדלקת נרות חנוכה היא בעצמה הודאה על הנס ? • הדלקה בשמחה • הודאה על הניסים שבכל דור
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ט
הלכות חנוכה חלק ב' - ה'תשנ''ט
הוספה במצוות וההידור בנר חנוכה • הדלקה בשמן ובפתילות מהודרות • שמן ופתילות בשיעור הנדרש • שימוש בנותר השמן והפתילות
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ט
הלכות חנוכה - חלק ג' - ה'תשנ''ט (וחלקת תעודות לאנשי הביטחון)
מצוות הדלקת נרות חנוכה • נרות חנוכה צריכה לדלוק לפחות חצי שעה • דין מותר השמן והנרות • יעקב שולח את יהודה למצרים שיקים ישיבות • טקס חלוקת תעודות "יורה יורה" לרבני בית המדרש
להמשך
חנוכה
כסליו   תשנ"ט
ברכות הדלקת נרות חנוכה - ה'תש''ס
משמעותו של חג החנוכה • שמירה על פח השמן הטהור לדורי דורות • קביעת ההדלקה לדורות • התלהבות בקיום המצוות • הכנה למצווה • אמירת "לשם ייחוד"
להמשך
חנוכה
כסליו   תש"ס
הלכות חנוכה - ה'תש''ס
אמירת והזכרת "על הנסים" בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון • שכח להזכיר "על הניסים" • בכל יום מימות חנוכה אומרים הלל שלם ובברכה • הודאה על העבר והווה ובקשה על העתיד • שמן זית מהודר
להמשך
חנוכה
כסליו   תש"ס
הלכות חנוכה - ה'תשס''ז
נס חנוכה - מלחמות וגזירות היוונים • כוח התורה בעבר בהווה ובעתיד • הדלקת הנרות וזמן ההדלקה • מצוות הדלקה בשמן • מקום ההדלקה • הדלקה בערב שבת ובמוצאי שבת
להמשך
חנוכה
כסליו   תשס"ז
חנוכה הלכה למעשה - ה'תשס''ח
מלחמת היוונים בעם ובתורת ישראל • טומאתם של היוונים ודומיהם • זמן ההדלקה למהדרין, לכתחילה, ובדיעבד • פרסום הנס • אמירת "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון • כוונה בברכה • איך זוכים לתוספת ביראת שמים ?
להמשך
חנוכה
כסליו   תשס"ח
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך