To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
ארכיון פורים | פורים | פרשת שבוע - ויקהל | קול צופייך - ויקהל פקודי | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: ראש השנה 
ראש השנה
כל דבר השייך לתקיעות אין בו דין הפסק, וכיון שהתקיעות נועדו לעורר את האדם לתשובה, גם הווידוי הינו חלק מהתשובה ולכן אינו צריך לברך שנית.
האם מותר לומר את הווידוי שבין התקיעות, הרי אמירת הווידוי מהווה הפסק בין התקיעות, ולכאורה היה צריך לברך פעם נוספת לפני התקיעות שלאחר הווידוי?
ראש השנה
 
אדם הלוקח ראש דג או ראש ירק, אומר: "יהי רצון וכו' שנהיה לראש ולא לזנב", ואין אומרים: "ותזכור לנו אילו של יצחק", אלא רק אם אוכל ראש כבש.
אם לוקח ראש תרנגול, או ראש של דג, או ראש ירק או פרי, ואומר: "שנהיה לראש ולא לזנב", האם אפשר להוסיף ולומר במקרים אלו: "ותזכור לנו אילו של יצחק"?
ראש השנה
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת כי תשא - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת כי תשא התשס"ו

להמשך
קול צופייך - פרשת כי תשא ..
להמשך