To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: הדלקת נרות 
הדלקת נרות

צפו בתשובה בוידאו

כשפעם רצו לקבוע מתי הזריחה בירושלים החליטו לשלוח ..

יש לי לכבוד מרן הראשון לציון שאלה יחודית לנו למעלה אדומים הנמצאת מזרחית לירושלים ושאלה זו שייכת גם לכפר אדומים, למצפה ..

הדלקת נרות
 

צריך להדליק בחדרו בברכה אפילו אם אינו אוכל באותו חדר ואף שאשתו מדליקה בביתם.

שאלה אם בשבת לא יהיה  הבעל בבית וכגון שנקרא לשירות מילואים.

האם ..

הדלקת נרות
 

אנו נוהגים שבנות ספרדיות יכולות להדליק עד גיל שתים עשרה עם ברכה מדין חינוך, ואחרי גיל שתים עשרה ידליקו בלא ברכה, כיון שאינן חייבות, ואם ..

האם אישה מבנות עדות המזרח יכולה להדליק נרות שבת מגיל שלוש בברכה?

הדלקת נרות
 

ישנה מחלוקת אם אישה יכולה לברך "שהחיינו" בהדלקת הנרות בליל יום טוב, אולם אנו נוהגים כדעת ה"בן איש חי" שכתב שאשה ..

האם אישה צריכה לברך ברכת "שהחיינו" כשמדליקה נרות של יום טוב?

הדלקת נרות
 

לא, מחשש הפסק.

האם אפשר להוסיף את המילה "קודש" לברכת הדלקת הנרות (דהיינו לברך: "להדליק נר של שבת ..

הדלקת נרות
 

לא נהגו לברך "שהחיינו" על קיום מצוה ראשונה, אבל אם יש לה פמוטים חדשים ושמחה בהם- תברך שהחיינו לפני שמדליקה את ..

כלה שמדליקה נרות שבת בפעם הראשונה בחייה, האם צריכה לברך "שהחיינו" בנוסף לברכת המצוה של "להדליק נר ..

הדלקת נרות
 

נוהגים כמו שפסק ב"בן איש חי" - שמדליק בלי ברכה, ויכול הבעל להדליק את תאורת החשמל ואינו חייב להדליק בנרות או בשמן.

בעל שמדליק נרות בחדר השינה לפני שאשתו מדליקה את הנרות במקום הסעודה- האם ידליק בלי ברכה?

הדלקת נרות
 

לא צריכה התרת נדרים, אבל צריכה לחזור בתשובה ולומר "חטאתי עויתי פשעתי" מפני שהוציאה לעז על אמותינו, ואני ממליץ לנשים כאלו ..

אישה שנהגה לברך אחר הדלקת נרות שבת כ"בן איש חי" ושינתה ממנהגה, וכעת רוצה לחזור למנהג ה"בן איש ..

הדלקת נרות
 

הפשט הוא, כדברי מרן השולחן ערוך, שמברכת קודם ההדלקה, אך אנחנו פוסקים לכתחילה שבליל שבת אישה מדלקת נרות שבת, עוצמת עיניה, שמה כפות ידיה ..

האם אישה צריכה לברך קודם הדלקת נרות שבת או רק לאחר ההדלקה?

הדלקת נרות
 

תיתן צדקה כסכום הכסף שעולה הדלקת נרות שבת במשך שנה באופן שרגילה להדליק, דהיינו אם מדליקה בשמן תיתן סכום השווה לנר שמן ואם בנרות תיתן ..

אישה שנרדמה והתעוררה רק לאחר צאת הכוכבים. היוצא מכך הוא, שלא הדליקה נרות בשבת זו. כיצד עליה לנהוג מכאן ..

הדלקת נרות
 

תלך להוריה עשר דקות קודם לזמן שהייתה רגילה ללכת אליהם בדרך-כלל, כדי שתגיע להדלקת הנרות בזמן המדויק המופיע בלוח.

אישה המדליקה נרות שבת באיחור של עשר דקות מהזמן שכתוב בלוח בגלל שבכל יום שישי היא מבקרת את הוריה, כיצד עליה ..

הדלקת נרות
 

לכתחילה על הנשים להדליק נרות שבת לפי הזמנים הרשומים בלוחות [ארבעים דקות לפני השקיעה בירושלים, חצי שעה לפני השקיעה בחיפה והצפון, ..

שאלה מתי הוא זמן הדלקת נרות שבת?

הדלקת נרות
 

שעה ורבע לפני צאת הכוכבים. הגרים בחו"ל במקום שהשקיעה מאוחרת מאוד, מסתמכים על קולא של הרמ"א שאומר להדליק שעתיים לפני השקיעה, ..

מהו הזמן המוקדם ביותר בו אפשר להדליק נרות?

הדלקת נרות
 

אם הבעל רגיל לקבל שבת מוקדם - תדליק אשתו נרות בזמן שהוא מקבל שבת, אך אם אינו רגיל לקבל שבת מוקדם- תדליק האשה בזמן ששאר הנשים מדליקות, ..

כשהבעל מתפלל במניין מוקדם ומקבל שבת בפלג המנחה, מתי על האישה להדליק נרות ?

הדלקת נרות
 
אין צורך לכבות את אור החשמל בשעה שמדליקים את נרות השבת.
האם צריך לכבות את אור החשמל לפני הדלקת הנרות?
הדלקת נרות
 
רצוי שהאב ייתן לבתו להדליק את נרות השבת כדי לשמחה, ואם יש לבת חדר מיוחד- תדליק בחדרה בברכה והאב ידליק במקום הסעודה, ואין בזה חשש של ריבוי בברכות ..
מי שהוא אלמן או גרוש שבתו הנשואה מתארחת בביתו עם בעלה, האם ידליק האב את הנרות או שבתו תדליק?
הדלקת נרות
 
בעבר האישה הייתה נשארת לנוח על מיטתה כשבוע אחר הלידה ולכן הבעל היה מדליק, אבל היום האישה תדליק, כיון שכיום בדרך-כלל הנשים קמות, הולכות אחר הלידה ולא ..
האם יש מקור למנהג בו האישה אינה מדליקה נרות שבת בשבת הראשונה שאחר הלידה אלא המצווה היא על הבעל, והאם צריך לנהוג כך גם כשהאישה יכולה להגיע להדליק נרות ..
הדלקת נרות
 
אם הבת למעלה מגיל מצוות- רצוי שהאב ימנה את בתו שליחה להדלקת הנרות כדי לחנכה במצוות, אולם אם הבת קטנה - האב ידליק את הנרות בעצמו מכיון שאין שליחות ..
אם האישה אינה נמצאת בבית (כגון שילדה ונמצאת בבית החולים וכדו') ויש בת גדולה בבית, האם חיוב ההדלקה הוא על הבעל או שאפשר לתת לבת הגדולה שתדליק?
הדלקת נרות
 
החיוב הוא בין על האיש ובין על האישה, אולם מעשה ההדלקה ניתן לאשה כיון שעסוקה בצרכי הבית, וכיון שגרמה לכבות אורו של עולם. אם הבעל הקדים את האישה ..
על מי מוטל החיוב להדליק נרות שבת?
הדלקת נרות
 
האישה מקבלת שבת עם הדלקת נרות שבת והבעל כשאומר "לכה דודי" ו"בואי כלה", במקום שיש בית כנסת אחד וקיבלו רוב הקהל שבת בבית-הכנסת- המיעוט נמשך אחריהם בעל ..
האם יכולה האישה להדליק נרות לאחר שהציבור בבית-הכנסת כבר קיבלו את השבת באמירת "בואי כלה"?
הדלקת נרות
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך