To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - וישלח | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישלח

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: וישב
וישב
כבד את אביך ברגליך | סיפור לפרשת וישב
עד כמה כיבוד הורים חשוב ? • איך הרב הגיב לבן שטען שאין לו כסף לנסיעות על מנת לסעוד את אביו • כיבוד אב ואם מכספם או מכספי בנם ?
להמשך
וישב
 
מצות תוכחה כהלכה | פרשת וישב
איך מוכיחים את החבר בצורה ומכובדת ואחראית שתביא לתוצאות הרצויות ? • ומה הטענה של האחים הקדושים נגד יוסף הצדיק • הסוד לביקורת מבוקרת
להמשך
וישב
 
והיה בית יעקב לאש | פרשת וישב
מה הייתה ירושת יעקב אבינו לעומת ירושתו הגדולה של עשיו אחיו הרשע ? • מי האורח ומיהו בעל הבית • ואיך אפשר לשרוף את ה"קש" של אוייבנו
להמשך
וישב
 
זָקָן של שבת | סיפור פרשת וישב
איך יהודי אמיד ביקש לגלח את זקנו תוך השלושים על אביו בשביל שייראה מכובד בפני לקוחותיו שבאים לקנות אצלו ב... שבת? • ואיך רבי עזרא עטייה בחכמתו מנע מאותו יהודי להשיאר באיוולתו • סיפור על זקן עם הרבה ..
להמשך
וישב
 
ייסורי יעקב | פרשת וישב
השתלשלות של ישיבת אבותינו בארץ ישראל מפעימה • החל מישיבה באוהלים, מגורים עד ישיבה ממש • לעומת אבותיו יעקב אבינו ע"ה קיים בעצמו ישיבה של קבע • " וישב יעקב "
להמשך
וישב
 
הקשר המיוחד שבין יעקב ליוסף | פרשת וישב
נפשו של יעקב אבינו הייתה קשורה בנפש בנו יוסף הצדיק בקשר עמוק ומיוחד • המעלות המיוחדות שהיו ביוסף הצדיק • דרוש נפלא על דרך המוסר על הפסוק "כי בן זקונים הוא לו"
להמשך
וישב
 
תחבולות נגד היצר | פרשת וישב
כאשר התורה מעידה על ראובן הבכור שכיוון להציל את יוסף זה הוא שבח • האם ראובן במעשה ההצלה כיוון לתועלתו האישית חס ושלום ? • ומדוע משמע כך מפירוש רש"י
להמשך
וישב
 
וירא כי ה' איתו | פרשת וישב
פוטיפר שר הטבחים רואה ויודע כי ה' יתברך מצליח את דרכו של העבד העברי שברשותו • מהיכן ידע פוטיפר על כך ? • ומה היה יוסף הצדיק מרחש בשפתיו במהלך כל היום בעת העבודה בבית פוטיפר
להמשך
וישב
 
בארץ מגורי אביו | פרשת וישב
בכל אחד מהאבות הקדושים הייתה טמונה דרך מיחדת בעבודת ה' • יעקב אבינו ע"ה שילב בעבודת ה' שלו את דרכם של אביו יצחק, וסביו אברהם • מורא ועבודה ביחד בעבודת ה'
להמשך
וישב
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
דרשות ומאמרים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת ויגש ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך