To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פרשת שבוע - תזריע | קול צופייך - תזריע | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: יום כיפור 
יום כיפור
בימים שבין יום הכיפורים לסוכות אין אומרים תחנון ואין מתענין שום תענית, חוץ מתענית חלום, לפי שהם ימי שמחה שהיו חונכים בהם את בית המקדש הראשון בימי ..
האם אומרים תחנון למחרת יום הכיפורים?
יום כיפור
 
מי ששכח ובירך על איזה מאכל ונזכר קודם שטעם ממנו, יאמר: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ולא יטעם מהמאכל, למרות שברכתו תהיה לבטלה.
מי ששכח ובירך על מאכל ביום הכיפורים, מה עליו לעשות?
יום כיפור
 
אומרים בתפילת שחרית "מזמור לתודה" כמו כל יום, כיון שמזמור זה לא נתקן רק כנגד קרבן תודה שהרי אין אומרים אותו עם כל פסוקי הקרבנות. אמנם האשכנזים לא ..
האם אומרים "מזמור לתודה" בערב יום הכיפורים?
יום כיפור
 
כשעושה כפרות לעצמו ולבני ביתו יעשה לעצמו תחילה ואחר כך לאחרים, כדרך שנאמר בכהן הגדול ביום הכיפורים שמכפר בעד עצמו וביתו תחילה ואחר כך בעד כל ישראל.
כשעושה כפרות לבני ביתו, למי יעשה קודם- לעצמו או לב"ב?
יום כיפור
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת תזריע ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת שמיני התשס"ד

להמשך
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע ..
להמשך
פסח תשעז3