To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: עשרת ימי תשובה 
עשרת ימי תשובה
מי ששכח ולא אמר אחד מהם ונזכר לפני שאמר "ברוך אתה ה'" - יאמרם במקום שנזכר. אם נזכר אחרי שאמר "ה'" - גומר את הברכה ומתפלל כסדר ואין צריך לחזור.
מי ששכח "זכרנו", "מי כמוך" וכו' האם צריך לחזור?
עשרת ימי תשובה
 
יש נוהגים לא לקדש את הלבנה עד מוצאי יום הכיפורים, שאז אנו בטהרה ובשמחה. ויש אומרים אדרבה, טוב לקדשה קודם לכן כדי להוסיף בזכויות. אמנם מנהגינו לברך ..
האם כדאי לברך ברכת הלבנה בעשי"ת כדי להרבות בזכויות?
עשרת ימי תשובה
 
הרגיל להתענות בעשרת ימי תשובה או בערב ראש חודש וערב ראש השנה אין צריך לקבלם במיוחד, כיון שהם מקובלים מכוח המנהג.
אדם שרגיל להתענות בעשרת ימי תשובה האם צריך לקבל את התענית?
עשרת ימי תשובה
 

אכן, אין אומרים סליחות מהשקיעה ועד חצות לילה. אמנם כתב החיד"א ש"יותר טוב בימים אלו להרבות סליחות ותחנונים עם הציבור מללמוד, וכן ראיתי ..

בישיבה שרוב תלמידה הם בני עדות המזרח ומתחילים להגיד סליחות בחודש אלול. הפוסקים כתבו שאין לומר סליחות בין השקיעה לחצות ..

עשרת ימי תשובה
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך
קול צופייך - פרשת פקודי ..
להמשך