To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: חנוכה
חנוכה
זמן הדלקת נרות חנוכה בערב שבת - עיוני
מתי הזמן הראוי להדלקת נרות חנוכה יחד עם נרות שבת ? • דעות הראשונים בנושא זה הרמב"ם ר"ן ומרדכי • הדלקת נרות חנוכה ביום חול
להמשך
חנוכה
 
הדלקת נרות חנוכה לנשים והרואה נרות חנוכה בלבד
האם נשים חייבות במצוות נר חנוכה ? • והאם יוכלות להוציא ידי חובה את הבעלים שלהן ? • והפתרון ההלכתי שיש ליהודי אשר לא יוכל להדליק נרות כלל בלילה, ולא בפלג המנח
להמשך
חנוכה
 
ההנהגות לאחר ההדלקה
מה הטעם באמירת "הנרות הללו" לאחר ההדלקה • ומה יעשה אדם אשר הדליק בלא ברכה כלל • ואיך ינהג אם הפסיק בדיבור בין הברכה להדלקה
להמשך
חנוכה
 
מצוות הנרות והברכות בעת ההדלקה
מה עיקר טעם מצוות נרות החנוכה ? • סדר הברכות בלילה הראשון ובשאר לילות • והנוסח המדוייק של כל הברכות
להמשך
חנוכה
 
נרות הראויים להדלקה והאיסור להנות מאורם
" הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותם בלבד" • מה משמעות המילים הלכה למעשה "נרות קודש" • ואיזה סוג נר עדיף להדלקה וכמה זמן ראוי שידלוק • והאם ישנה אפשרות לכבות את הנרות לאחר חצי ..
להמשך
חנוכה
 
מקומות הנכונים להנחת נרות חנוכה
מקומות שונים ומגוונים יש להנחת נרות חנוכה בגובה ובמקום הראוי • החל מאדן החלון הפונה לרחוב וכלה באלו המדליקים בתוך הבית פנימה • ואיזה מן האפשריות הכי מהודרות מבחינת ההלכה
להמשך
חנוכה
 
חנוכה - על שום מה ?
איזה קשיים הערימו היוונים הרשעים על עם ישראל בתקופת בית חשמונאי ? • נס פך השמן - נס שנקבע לדורות • על איזה 2 ניסים מרכזיים נקבעו ימי חנוכה • ונבואת דויד המך על חזרת המלכות והכהונה למקומה
להמשך
חנוכה
 
אמירת ''על הניסים'' בחנוכה
חכמינו זכרונם לברכה תיקנו לנו בברכות ההודאה לומר "על הניסים" • הנוסח של הודאת "על הניסים" נתקן בעיקרו על נס הניצחון של החשמונאים ביוונים • להלן יבוארו ההלכות הנוגעות לאמירת "על הניסים" בתפילת שמונה ..
להמשך
חנוכה
 
סדר הדלקת נרות חנוכה בערב ובמוצאי שבת קודש
בערב שבת מטבע הדברים אין אפשרות להדליק בלילה מפני חילול שבת • במוצאי שבת לא שייך להדליק בזמן מכיוון שעדיין שבת לא יצאה• איך נוהגים במקרים אלו ?
להמשך
חנוכה
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך