To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
הכנות לשבת
 
סעודות שבת
 
קידוש
 
הדלקת נרות שבת
 
שיעורים בנושא: שבת
 הכנות לשבת הכנות לשבת
פסקי הלכה
נסיעה לפני שבת
מפני חשש חילול שבת ישנם כמה דברים שאין לעשות בערב שבת • דוגמא לכך היא התחלת נסיעה ארוכה בערב שבת • ומתי מותרת הנסיעה • ואיך מחשבים את זמן הנסיעה בערב שבת שלא ניכשל בחילול שבת
הכנות לשבת
 
להמשך
פסקי הלכה
שנים מקרא ואחד תרגום
"אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו" • כמה פסוקים צריך לקרוא ? • והאם ישנה חובה לקרוא בפעם אחת או שאפשרי גם בהפסקות ?
הכנות לשבת
 
להמשך
 סעודות שבת סעודות שבת
הנהגות הרב
זמני הסעודה
מתי הזמן הנכון לאכול סעודת ליל שבת • והאם יכולים "להשלים" סעודה אחת במקרה שלא אכלנו בלילה • והאם בסעודת תשלומים צריך לנהוג כפי שנוהג בסעודה שבזמנה או לא
סעודות שבת
 
להמשך
 קידוש קידוש
פסקי הלכה
קידוש במקום סעודה
פעמים רבות שמענו את המושג ההלכתי "קידוש במקום סעודה " • מה זה אומר הלכה למעשה • האם אפשרי לעשות קידוש גם בלי לאכול כלום ? • ומה הדין כשהיה הפסק בין ברכת הקידוש לטעימה
קידוש
 
להמשך
פסקי הלכה
צורת עריכת הקידוש
לעריכת הקידוש כהלכתו ישנו משקל רב מבחינה הלכתית • האם מותר לשבת בקידוש • ומהי כמות היין שעל המקדש ללגום • כמו כן על מה יש להביט בעת הקידוש ובעיקר על מה לכוון בעת אמירת הקידוש
קידוש
 
להמשך
 הדלקת נרות שבת הדלקת נרות שבת
פסקי הלכה
אופן ומקום ההדלקה
לאופן ההדלקה ומקום הנרות ישנה חשיבות עצומה • במיוחד יש להקפיד באיזה מקומות אסור להדליק נרות • ובאיזה חלק יכול גם הבעל להשתתף במצוות הדלקת נרות שבת
הדלקת נרות שבת
 
להמשך
פסקי הלכה
הדלקה באורחים ובאנשים שגרים לבדם
האם אני צריכה להדליק נרות בבית שאנחנו מתארחים בו ? • ומה הדין כאשר אני חוזרת עם בני משפחתי לבית • והדלקת נרות לגבר שאינו חוזר לביתו ללון
הדלקת נרות שבת
 
להמשך
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך