To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: הכנות לשבת
הכנות לשבת
נסיעה לפני שבת
מפני חשש חילול שבת ישנם כמה דברים שאין לעשות בערב שבת • דוגמא לכך היא התחלת נסיעה ארוכה בערב שבת • ומתי מותרת הנסיעה • ואיך מחשבים את זמן הנסיעה בערב שבת שלא ניכשל בחילול שבת
להמשך
הכנות לשבת
 
שנים מקרא ואחד תרגום
"אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי, לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכים לו ימיו ושנותיו" • כמה פסוקים צריך לקרוא ? • והאם ישנה חובה לקרוא ..
להמשך
הכנות לשבת
 
תספורת וגזיזת ציפורניים
חוץ מהכנת הנשמה לקראת שבת קודש יש מצווה גם להכין את הגוף לכבוד השבת • בין הכנת הגוף חוץ מרחיצה יש מצווה להסתפר ולגזוז את הציפורניים • ומה הסכנה בעת השלכת הציפורניים במקום שאסור להשליך שם
להמשך
הכנות לשבת
 
הכנת הבית לכבוד השבת
אוירת השבת המיוחדת באה לידי ביטוי בהכנת הבית לקראת השבת • החל משולחן השבת הערוך עם מפה • וכמובן נרות דולקים ואוירה רגועה ושמחה
להמשך
הכנות לשבת
 
רחיצה וטבילה בערב שבת
חלק מכבוד השבת הוא רחיצת הגוף לכבודה של שבת המלכה • כמו כן ללבוש בגדים מיוחדים ונאים לכבוד שבת • מה יעשה אדם שאינו יכול לרחוץ את כל גופו • וכן במקום שאין אפשרות להחליף בגדים לכבוד שבת • ומתי זמן ..
להמשך
הכנות לשבת
 
אכילה בערב שבת
לסעודת ליל שבת בחיק המשפחה תמיד יש טעם מיוחד • בכדי שנגיע בליל שבת כשאנו תאבים לסעודת שבת בתחושת תיאבון אין לקבוע סעודה בערב שבת • ועד מתי מותר לאכול ולסעוד ביום שישי
להמשך
הכנות לשבת
 
מצוות ההכנה לשבת
חשיבות ההכנות לשבת אינה נופלת מחשיבות שמירת השבת • בין ההכנות המוכרחות לשבת ניתן למצוא : כיבוס הבגדים, הכנת תבשילין ועוד • " ומי שטרח בערב שבת הוא יאכל בשבת "
להמשך
הכנות לשבת
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך