To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: ברכות
ברכות
פירות משבעת המינים
ארץ ישראל נשתבחה בפירותיה ובמיוחד בשבעת המינים המוזכרים בתורה • לפירות אלו נתקנה ברכת מעין שלוש כברכה אחרונה • האם יש לפירות אלו קדימה על פני פירות אחרים • ומה הדין כשפירות אחרים חביבים יותר מאלו
להמשך
ברכות
 
מאכלים שברכתם ''מזונות''
האם על בוטנים נברך "בורא פרי אדמה" או דווקא "בורא מיני מזונות" ? • ומה ברכתה של מצה לאחר הפסח ? • כל הפרטים
להמשך
ברכות
 
שינוי מקום והיסח הדעת בסעודה
כשאדם קובע מקום לסעודתו יש להקפיד בכמה הלכות חשובות • בינהם יש לשים לב שלא ישנה אדם מקומו למקום אחר • כמו כן יש להיזהר ב"היסח הדעת" • כל ההגדרות בפנים
להמשך
ברכות
 
ברכה אחרונה - מעין שלוש וברכת נפשות
האם באכילה של פרי פחות מכזית חייבים לברך ברכה אחרונה ? • והאם משך זמן - אכילה פור מברכת אחרונה ? • כל הלכות ברכה אחרונה וברכת מעין שלוש בשפה ברורה וקולעת
להמשך
ברכות
 
דבר שטיבולו במשקה
בעת שאנו רוצים לברך על פרי שאינו יבש חייבים ליטול ידיים • האם בכל רטיבות של פרי יש צורך ליטול ידיים ? • ומה הדין בפרי רטוב שנאכל על ידי מזלג או כף
להמשך
ברכות
 
סדר הקדימות בברכות
כשיש לפנינו דבר שברכתו העץ וירק שברכתו אדמה את מה עלינו להקדים לברכה ? • האם יש דיני קדימה בברכות המחייבים או או לא • והאם גם משקים כמו יין קודמים בברכה למאכל
להמשך
ברכות
 
ברכות הפוטרות מברכות אחרות
אימתי מותר בברכה אחת אפשר לפטור שני מינים של מאכל • ומתי אסור לגרום לברך ברכה נוספת • ואם בדיעבד בירך ברכה כוללת האם צריך לחזור ולברך .
להמשך
ברכות
 
מאכלים שהובאו אחרי הברכה
אדם שבירך והסיח דעת מלאכול עוד והובאו לפניו שוב מאכלים האם יברך בשנית • ומה הדין לעניין ברכת שהחיינו • והאם כל זה תלוי אם נשארו עדיין מן המאכלים בשולחן ?
להמשך
ברכות
 
חשיבות ואופן הברכה
במקורות מובאים כמה דברים חשובים בעניין חשיבות הברכה וגודל מעלתה • בממיוחד יש להקפיד על אחיזת המאכל ביד ימין • והאם כשאינו אוחד המאכל מועילה ברכתו ?
להמשך
ברכות
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך