To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לחנוכה | קול צופייך - פרשת מקץ | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - וישב

פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: ברכות
ברכות
פירות משבעת המינים
ארץ ישראל נשתבחה בפירותיה ובמיוחד בשבעת המינים המוזכרים בתורה • לפירות אלו נתקנה ברכת מעין שלוש כברכה אחרונה • האם יש לפירות אלו קדימה על פני פירות אחרים • ומה הדין כשפירות אחרים חביבים יותר מאלו
להמשך
ברכות
 
מאכלים שברכתם ''מזונות''
האם על בוטנים נברך "בורא פרי אדמה" או דווקא "בורא מיני מזונות" ? • ומה ברכתה של מצה לאחר הפסח ? • כל הפרטים
להמשך
ברכות
 
שינוי מקום והיסח הדעת בסעודה
כשאדם קובע מקום לסעודתו יש להקפיד בכמה הלכות חשובות • בינהם יש לשים לב שלא ישנה אדם מקומו למקום אחר • כמו כן יש להיזהר ב"היסח הדעת" • כל ההגדרות בפנים
להמשך
ברכות
 
ברכה אחרונה - מעין שלוש וברכת נפשות
האם באכילה של פרי פחות מכזית חייבים לברך ברכה אחרונה ? • והאם משך זמן - אכילה פור מברכת אחרונה ? • כל הלכות ברכה אחרונה וברכת מעין שלוש בשפה ברורה וקולעת
להמשך
ברכות
 
דבר שטיבולו במשקה
בעת שאנו רוצים לברך על פרי שאינו יבש חייבים ליטול ידיים • האם בכל רטיבות של פרי יש צורך ליטול ידיים ? • ומה הדין בפרי רטוב שנאכל על ידי מזלג או כף
להמשך
ברכות
 
סדר הקדימות בברכות
כשיש לפנינו דבר שברכתו העץ וירק שברכתו אדמה את מה עלינו להקדים לברכה ? • האם יש דיני קדימה בברכות המחייבים או או לא • והאם גם משקים כמו יין קודמים בברכה למאכל
להמשך
ברכות
 
ברכות הפוטרות מברכות אחרות
אימתי מותר בברכה אחת אפשר לפטור שני מינים של מאכל • ומתי אסור לגרום לברך ברכה נוספת • ואם בדיעבד בירך ברכה כוללת האם צריך לחזור ולברך .
להמשך
ברכות
 
מאכלים שהובאו אחרי הברכה
אדם שבירך והסיח דעת מלאכול עוד והובאו לפניו שוב מאכלים האם יברך בשנית • ומה הדין לעניין ברכת שהחיינו • והאם כל זה תלוי אם נשארו עדיין מן המאכלים בשולחן ?
להמשך
ברכות
 
חשיבות ואופן הברכה
במקורות מובאים כמה דברים חשובים בעניין חשיבות הברכה וגודל מעלתה • בממיוחד יש להקפיד על אחיזת המאכל ביד ימין • והאם כשאינו אוחד המאכל מועילה ברכתו ?
להמשך
ברכות
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת מקץ התשע''ח ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת וישב ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת וישב התשס"ז

להמשך
קול צופייך - פרשת וישב ..
להמשך