To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
דף מיוחד לפסח | פרשת שבוע - ויקרא | קול צופייך - ויקרא | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי

פסקי הלכה והנהגות הרב מלוקט מתוך ספריו ודרשותיו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
חיפוש במדור זה
       
הלכות ט``ו בשבט
 
סדר ליל ט``ו בשבט
 
שיעורים בנושא: ט``ו בשבט
 הלכות ט``ו בשבט הלכות ט``ו בשבט
פסקי הלכה
ט''ו בשבט - דיני וענייני היום
כל דיני וענייני יום ט"ו בשבט - הלכות קדימה בברכות וסדר הברכות ביום ט"ו בשבט
הלכות ט``ו בשבט
 
להמשך
הנהגות הרב
מנהגי ט''ו בשבט
סגולת ויום מעלת יום ט"ו בשבט גדולה מאוד • מקבץ הלכות למנהגי התפילה ואותו יום • וסדר השולחן והלימוד הנהוג בליל ט"ו בשבט
הלכות ט``ו בשבט
 
להמשך
 סדר ליל ט``ו בשבט סדר ליל ט``ו בשבט
פסקי הלכה
תפילה לתחילת הסדר
תחילת סדר ליל ט"ו בשבט • מהות ליל ט"ו בשבט ועיצומו • הקשר של עם ישראל לפירות הארץ • תפילה לפני התחלת אכילת פירות ט''ו בשבט
סדר ליל ט``ו בשבט
 
להמשך
פסקי הלכה
תאנה
ידועה האימרה "נוצר תאנה יאכל פריה" - הפירוש הפשוט - פרי עדין, שעל ידי עמל גם נהנים ממנו לבסוף • וגם תפילה על לימוד פריה שעמל שמירתה ומתיקותה נמשלו לתאנה • על ידי הלימוד גם מתקנים את המידות והמעשים
סדר ליל ט``ו בשבט
 
להמשך
פסקי הלכה והנהגות לפי נושאים
פסח תשעז4
תגיות
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת ויקרא - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת ויקרא התשס"ו

להמשך
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי ..
להמשך
פסח תשעז3