To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: הפרשת חלה 
הפרשת חלה

אם לא הפרישו מן הבצק חלה ובכל הנאפה יש שיעור חלה - יש "לצרפן לחלה" דהיינו לחבר את כל הנאפה יחד כדי לחייבו בחלה, בתוך ארון או ..

אישה ששכחה להפריש חלה וכבר אפתה את העיסה, מה עליה לעשות?

הפרשת חלה
 

עיסה שנילושה  עם ביצים או במי פירות בלבד ללא מים, יפריש חלה בלי ברכה ולא ישרוף אותה אלא יניחנה להתייבש כאבן. 

עיסה שנילושה במי פירות בלבד, האם חייבת בחלה?

הפרשת חלה
 

שוֹרפים את החלה באש. אפשר גם לעטוף את החלה בנייר ובשקית ניילון "שלא תתבזה" ולזורקה באשפה. 

לאחר שהפרישו חלה מן העיסה כדין, מה עליהם לעשות בחלה שהופרשה?

הפרשת חלה
 

הפרשת חלה היא מצוה על האיש כמו על האישה, וכשהאיש אופה לחם חובה עליו להפריש חלה ולברך, אך כשהאישה בבית, מצוה זו שייכת לבעלת הבית.

האם האיש ג"כ מחויב במצות הפרשת חלה?

הפרשת חלה
 

העושה עיסה כדי לעשות ממנה אטריות או תבשיל אחר, וכן העושה עיסה לעשות ממנה סופגניות או מיני טיגון אחרים - מפרישים ממנה חלה בלי ברכה. ואם ..

העושה עיסה לסופגניות, אטריות וכד', האם עליה להפריש חלה?

הפרשת חלה
 

טוב לאשה לאפות חלות או עוגות בערב שבת כדי להפריש חלה בזמן שנברא אדם הראשון "שהוא חלתו של עולם". וגם מי שרגילה לקנות לחם ועוגות ..

האם ישנו עניין להכין עיסה בערב שבת ולהפריש ממנה חלה?

הפרשת חלה
 

טוב ללמד לנשים שיכוונו בעת הפרשת החלה גם על הקמח שיוסיפו בעת העריכה.

מה הדין לעניין חלה בקמח שמוסיפות הנשים לאחר הפרשת החלה?

הפרשת חלה
 

שכח להפריש חלה בערב שבת: בחוץ לארץ - אוכלין בשבת ומניחין חתיכה אחת בצד שממנה יפרישו חלה במוצאי שבת. אמנם אם לא הפריש חלה בארץ ..

שכח להפריש חלה ביום שישי ונזכר בשבת, מה עליו לעשות?

הפרשת חלה
 

עיסה מחמשת מיני דגן חייבת בחלה, ותירס כיון שאינו מה' מיני דגן -  אין צריך להפריש ממנו חלה.

העושה עיסה מקמח תירס, האם עליה להפריש חלה?

הפרשת חלה
 

 על פחות מ-1666 גרם אין להפריש חלה. מ-1666 גרם ומעלה - תפריש חלה ולא תברך מחשש לספק ..

כמה שיעור העיסה שיתחייב בחלה ?

הפרשת חלה
 

כשאופים עוגות ממינים שונים ובכל מין אין שיעור חלה - אפשר לחבר את כל סוגי הבצק ולהפריש מהם חלה ביחד, ובלבד שאפשר לחברם שלא יהיה אחד מלוח ..

האם כשאופים כמה מינים יחד אפשר לצרף את כולם לשיעור אחד כדי להתחייב בהפרשת חלה?

הפרשת חלה
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא לעמוד הקודם
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך
קול צופייך - פרשת קדושים ..
להמשך