To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פרשת שבוע - תזריע | קול צופייך - תזריע | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי

חיפוש במדור זה
       
פורסמו לאחרונה בנושא: תרומות ומעשרות 
תרומות ומעשרות

לפני שיפריש תרומות ומעשרות, טוב שיזלף מעט מים על הפירות המיועדים להפרשה ויגע בהם בידיו, כדי שיטמאו. 

האם יש להרטיב את הפירות קודם הפרשת תרומות ומעשרות?

תרומות ומעשרות
 

תרומה גדולה ותרומת מעשר אינן נאכלות אלא לכוהנים טהורים, ובזמן הזה כולנו בחזקת טמאי מתים, ואסורות בזמנינו לאכילה גם לכוהנים, ויקברן או ..

האם כיום יכולים הכוהנים לאכול תרומה גדולה ותרומת מעשר?

תרומות ומעשרות
 

תרומה גדולה בזמן הזה - שיעורה כל שהוא.

מעשר ראשון - 10% ממה שנשאר לאחר הפרשת התרומה ..

מהם שיעורי הפרשת תרומות ומעשרות בזמנינו?

תרומות ומעשרות
 

 יש חילוק בין ירקות לפירות העץ, שלעניין ירקות מתחילה השנה בא' בתשרי, אמנם לפירות האילן מתחילה השנה רק בט"ו בשבט.

מה ההבדל בין פירות עץ לירקות לעניין חישוב שנות המעשר?

תרומות ומעשרות
 
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
שאלות ותשובות לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת תזריע ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת שמיני - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת שמיני התשס"ד

להמשך
קול צופייך - פרשת תזריע מצורע ..
להמשך