To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: פורים
פורים
דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
המן נתלה בניסן- אז למה נקבע פורים באדר • למה לא נהגו להכות כשמזכירים את פרעה • במה שונה תענית אסתר משאר התעניות • כיצד אדם יוכל לקיים את מצוות פורים כהלכתם
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ח
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
כל הדינים ששייכים בעניין מצוות קריאת פרשת זכור • הכנות לקראת ימי הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ח
הלכות חודש אדר - ומקרא מגילה - ה'תשנ''ח
ראש חודש אדר - מכריזין על השקלים • הויכוח הגדול שהיה על כתיבת המגילה בימי מרדכי ואסתר • מצוות ימי הפורים וקריאת המגילה • מעלת קריאת המגילה • ומדוע הטביעו את מגילת אסתר בזמן ירמיהו הנביא במים של ..
להמשך
פורים
שבט   תשנ"ח
פורים ותענית אסתר - ה'תשנ''ט
מעלת מחצית השקל • דיני מחצית השקל • אחדות ישראל על ידי מצוות נתינת מחצית השקל • תענית מבטלת גזירות • מצוות חג הפורים • ענייני האהבה ואחווה על ידי משלוח מנות • גדלותו של מרן החיד"א
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ט
הלכות קריאת מגילה - ה'תשנ''ט
איזה הלל אומרים בפורים • דיני אישה בקריאת מגילה ובשאר מצוות היום • כיצד ינהג חרש בקריאת מגילה ? • קריאת מגילה לנשים ובמצוות הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ט
פרשת זכור וקריאת המגילה - ה'תשנ''ט
מדוע המן שמח שהפור נפל בחודש אדר ומה הייתה טעותו שעלתה בכישלון תוכניתו • דיני פרשת זכור וחיוב קריאתה • ומהם הדינים השונים בקריאת המגילה ובברכותיה • וקריאת התורה ביום הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ט
ברכת שהחיינו בפורים - ה'תש''ס
מהי חשיבותה של ברכת שהחיינו • על מה מברכים שהחיינו • מה כוללת "ברכת שהחיינו" בפורים • כשאוכל פרי חדש - מהו סדר הברכות שיברך • הנהגות בקריאת המגילה
להמשך
פורים
אדר   תש"ס
פרשת זכור - ה'תש''ס
מדוע בחר המן לקיים את גזירתו דווקא בי"ג באדר • מהם המצוות הכלולה במצוות "מחיית עמלק" • מדוע ישנה מצווה מיוחדת למחות את זכר עמלק • כל דיני שבת זכור והכנה לפורים
להמשך
פורים
אדר   תש"ס
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך