To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך -מטות מסעי | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - מטות

חיפוש במדור זה
       
שיעורים בנושא: פורים
פורים
דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
המן נתלה בניסן- אז למה נקבע פורים באדר • למה לא נהגו להכות כשמזכירים את פרעה • במה שונה תענית אסתר משאר התעניות • כיצד אדם יוכל לקיים את מצוות פורים כהלכתם
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ח
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
כל הדינים ששייכים בעניין מצוות קריאת פרשת זכור • הכנות לקראת ימי הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ח
הלכות חודש אדר - ומקרא מגילה - ה'תשנ''ח
ראש חודש אדר - מכריזין על השקלים • הויכוח הגדול שהיה על כתיבת המגילה בימי מרדכי ואסתר • מצוות ימי הפורים וקריאת המגילה • מעלת קריאת המגילה • ומדוע הטביעו את מגילת אסתר בזמן ירמיהו הנביא במים של ..
להמשך
פורים
שבט   תשנ"ח
פורים ותענית אסתר - ה'תשנ''ט
מעלת מחצית השקל • דיני מחצית השקל • אחדות ישראל על ידי מצוות נתינת מחצית השקל • תענית מבטלת גזירות • מצוות חג הפורים • ענייני האהבה ואחווה על ידי משלוח מנות • גדלותו של מרן החיד"א
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ט
הלכות קריאת מגילה - ה'תשנ''ט
איזה הלל אומרים בפורים • דיני אישה בקריאת מגילה ובשאר מצוות היום • כיצד ינהג חרש בקריאת מגילה ? • קריאת מגילה לנשים ובמצוות הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ט
פרשת זכור וקריאת המגילה - ה'תשנ''ט
מדוע המן שמח שהפור נפל בחודש אדר ומה הייתה טעותו שעלתה בכישלון תוכניתו • דיני פרשת זכור וחיוב קריאתה • ומהם הדינים השונים בקריאת המגילה ובברכותיה • וקריאת התורה ביום הפורים
להמשך
פורים
אדר   תשנ"ט
ברכת שהחיינו בפורים - ה'תש''ס
מהי חשיבותה של ברכת שהחיינו • על מה מברכים שהחיינו • מה כוללת "ברכת שהחיינו" בפורים • כשאוכל פרי חדש - מהו סדר הברכות שיברך • הנהגות בקריאת המגילה
להמשך
פורים
אדר   תש"ס
פרשת זכור - ה'תש''ס
מדוע בחר המן לקיים את גזירתו דווקא בי"ג באדר • מהם המצוות הכלולה במצוות "מחיית עמלק" • מדוע ישנה מצווה מיוחדת למחות את זכר עמלק • כל דיני שבת זכור והכנה לפורים
להמשך
פורים
אדר   תש"ס
לעמוד הקודם
לעמוד הבא
ארכיון שיעורים לפי נושאים
תגיות
תוכנית לערב שבת פרשת ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת מטות מסעי התשס"ו

להמשך
קול צופייך - פרשת מטות מסעי ..
להמשך
תוכנית לערב שבת פרשת פינחס - ..

שאלות המאזינים בנושאים שונים, שודר בערב שבת פרשת פינחס התשס"ו

להמשך